Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nordjyder bedst til depressionsbehandling

Psykiatrien i Region Nordjylland ligger i top, når det gælder kvaliteten i behandlingen af patienter med depression. Det skyldes blandt andet involvering af pårørende, fremgår det af en årsrapport fra Dansk Depressions Database (DDD).

Der er flere parametre, som Psykiatrien i Region Nordjylland klarer sig godt på, og et af dem er blandt andet Sundhedsstyrelsens krav om inddragelse af pårørende i behandlingen.

”Det er meget positivt, at vi i Psykiatrien i Region Nordjylland har opnået gode resultater i forhold til patienter med depression, blandt andet om inddragelse af pårørende og hurtig vurdering af en speciallæge. Arbejdet med Dansk Depressions Database har uden tvivl påvirket praksis og styrket både faglighed og kvalitet i de afdelinger, der arbejder med patienter med depression,” siger professor, direktør for patientforløb og kvalitet i Psykiatrien i Region Nordjylland Jan Mainz.

De pårørende klædes godt på

Formålet med Dansk Depressions Database er, at der på landsplan tilbydes en systematisk og ensartet udredning og behandling af patienter med depression – og at udredningen og behandlingen er af en høj kvalitet. 

”Vi har stort fokus på at inddrage pårørende til de patienter, der er indlagt hos os. Vi afholder to samtaler med pårørende – en ved indlæggelse sammen med patient, kontaktperson og læge og derudover en alene med pårørende, hvor patienten kun er med i starten af samtalen.

Samtalen kun med de pårørende tager både vare på de pårørende og bidrager til hurtigere udredning, men giver også den pårørende større forståelse og viden om sygdommen og klæder dem på til at tage sig af patienten, når han eller hun udskrives. Samarbejdet med de pårørende skærper dermed både udredningen og behandlingen og bidrager til, at patienten hurtigere kan komme hjem til et velfungerende liv igen,” fortæller afsnitsledende sygeplejerske på S7/S8 Lene Johanne Pedersen fra psykiatrien i Region Nordjylland.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift