Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Politikere vil følge op på lægernes kritik

Anne Ehrenreich

”Vi skal tage kritikken alvorligt, undersøge den og tage en dialog med lægerne om, hvordan vi både kan sikre at vi arbejder med den nye teknologi, men også sikrer at der er nok tid til patienterne.”

Så klart melder Regionrådets Anne Ehrenreich (V) ud, forespurgt om de problemer, som Sundhedsplatformens indførelse har medført i Region Hovedstadens Psykiatri, og som en samlet flok af overlæger her har gjort opmærksom på. Et andet regionsrådsmedlem, Charlotte Fischer (B), er helt enig og tilføjer, at hun vil tage kritikken op både med lægerne og med regionens direktion:

”Lægerne fremhæver, at psykiatri er et samtaletungt speciale, og hvor kontakten til patienterne er specielt vigtig, fordi de er meget sårbare. Derfor er den ændrede arbejdsgang, hvor lægerne skal skrive alting selv, særlig problematisk i psykiatrien. Det afviser direktionen. Men vejen frem må være at stige ned fra en meget firkantet tilgang til tingene og erkende, at der må være forskel på specialerne. Gør man det, kunne det give mening, at psykiatrien var et af de specialer, der stod forrest i køen til særbehandling.”

Ifølge Charlotte Fischer har der tidligere været lagt op til, at man i Regionsrådet diskuterer, om der er grund til på nogle områder at indføre et talegenkendelsesmodul. I så fald forventer hun, at det bliver en del af de kommende budgetforhandlinger.

Under alle omstændigheder mener hun, at spørgsmålet er, hvad der skal gøres her-og-nu, og dernæst hvad der er behov for på længere sigt i forhold til de problemer, som lægerne i psykiatrien rejser.

”Som jeg ser det, er vi nu der, hvor systemet kræver yderligere tilpasninger for at komme til at fungere godt nok,” siger hun.

Må ikke gå ud over patienterne

Begge politikerne understreger, at det aldrig har været meningen, at Sundhedsplatformens indførelse skulle gå ud over patienterne. Anne Ehrenreich siger:

”Lige som vi har sagt på kræftområdet, at vi ikke vil acceptere, at it-systemets indførelse medfører, at vi ikke ser patienterne til tiden, og ikke gør de ting for dem, som vi skal – det samme vil jeg nu sige om psykiatrien. Også her skal det sikres, at der stadig er tid til at behandle patienterne på den måde, vi skal. Derfor er vi nødt til at se på arbejdsgangene her.”

På spørgsmålet om prisen for de løsninger, der skal findes for psykiatrien, siger hun, at der ”allerede før sommerferien var lagt op til, at der skulle bruges flere penge. Så det kan da ikke udelukkes, at det vil koste ekstra. For selvfølgelig skal vi have det her til at fungere”.

Både Anne Ehrenreich og Charlotte Fischer tror stadig på Sundhedsplatformen. Men de erkender, at den har vist sig at være en langt større mundfuld, end de havde troet.

”Dengang systemet skulle vedtages, spurgte vi til implementeringen og fik at vide, at det godt kunne lade sige gøre på den måde, som ledelsen lagde op til og så store steder ad gangen. Men nu sidder vi i dag og tænker at: Nå, det kunne så alligevel ikke lade sig gøre. Og det er jo rigtig ærgerligt,” siger Charlotte Fischer.

På regionsrådsmødet tirsdag i sidste uge spurgte hun til, hvad man gør for at imødekomme de problemer, som lægerne rundt omkring rejser, og fik til svar, at regionen har planlagt møder med lægerne. Resultatet af disse agter hun at følge meget nøje.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift