Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Antipsykotisk medicin kan give hjerteproblemer

Ældre mennesker på anden generations antipsykotisk medicin, der giver vægtforøgelse og ændrer lipidprofilen, har en øget risiko for hjertekarsygdomme, især slagtilfælde. Faktisk er risikoen tre gange forøget, i sammenligning med ældre, der tager medicin med lavere risiko for metaboliske forandringer.

Det viser en ny undersøgelse fra Universitetet i Buenos Aires i Argentina, offentliggjort i ​​Journal of Clinical Psychiatry.

Faktum er, at forekomsten af svær overvægt, type 2 diabetes, hyperlipidæmi og metabolisk syndrom er øget hos patienter, der lider af skizofreni, bipolar lidelse og depression – hvilket, ifølge forskerne, forklarer den øgede grad af kardiovaskulær sygdom og død blandt disse patienter i forhold til befolkningen i almindelighed.

Vigtigt med bedre forståelse af bivirkningsprofiler

Antipsykotisk medicin har ofte bivirkninger, som kan forværre de komorbide forhold. Især er anden generations antipsykotika forbundet med vægtforøgelse og metaboliske abnormiteter, om end der er forskelle på de forskellige lægemidler. Derfor er ’en bedre forståelse af sværhedsgraden og effekten af de metaboliske bivirkningsprofiler afgørende’, noterer forfatterne.

Tidligere undersøgelser, der har sammenlignet risikoen for kardiovaskulær sygdom eller død blandt patienter på anden generations antipsykotika, har vist blandede resultater, påpeger forskerne, lige som de heller ikke har sammenlignet lægemidlerne på basis af deres tilbøjelighed til at udvikle metaboliske abnormiteter.

Det argentinske studie var designet til at opdele antipsykotika i grupper efter risikoprofil og at undersøge hver af grupperne for deres effekt på kardiovaskulære hændelser.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift