Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Computerbaseret kognitiv træning begrænser demensrisiko

Raske, velfungerende seniorer, der udfører computerbaseret kognitiv træning har en 29 procent reduceret risiko for demens efter ti år. Og jo mere træning, desto bedre, viser et nyt studie.

Den mest effektive træning centrerede sig om hurtige reaktionsmønstre, mens kognitiv træning, der fokuserede på hukommelse eller ræsonnement, ikke signifikant reducerede risikoen for demens.

"Dette studie viser som det eneste randomiserede forsøg nogensinde, at enhver form for intervention – farmakologisk eller ej – kan reducere risikoen for demens," siger Jerri Edwards, professor ved University of South Florida.

De nye resultater adskiller sig en del fra dem, forskerne præsenterede første gang i 2016, fordi de i denne omgang havde indsnævret definitionen af ​​demens. Studiet omfattede næsten 3.000 ældre, som i gennemsnit var 73,6 år. De blev udsat for ​​tre typer kognitiv træning – hukommelse, ræsonnement eller reaktioner – eller ingen træning.

Hver træning bestod af ti 60-75 minutters sessioner i løbet af fem-seks uger. Hukommelses- og ræsonnementstræningen foregik med pen-og-papir-øvelser.

Hastigheden af ​​træningen i reaktioner var den eneste, der foregik på computer. Her blev forsøgspersonerne bedt om at identificere visuelle mål, for eksempel biler eller lastbiler, der blinkede kort på skærmen. Træningen rettede sig mod ’den mentale hurtighed’, som falder med alderen – faktisk allerede fra de 25 år.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift