Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Computerbaseret kognitiv træning begrænser demensrisiko

Raske, velfungerende seniorer, der udfører computerbaseret kognitiv træning har en 29 procent reduceret risiko for demens efter ti år. Og jo mere træning, desto bedre, viser et nyt studie.

Den mest effektive træning centrerede sig om hurtige reaktionsmønstre, mens kognitiv træning, der fokuserede på hukommelse eller ræsonnement, ikke signifikant reducerede risikoen for demens.

"Dette studie viser som det eneste randomiserede forsøg nogensinde, at enhver form for intervention – farmakologisk eller ej – kan reducere risikoen for demens," siger Jerri Edwards, professor ved University of South Florida.

De nye resultater adskiller sig en del fra dem, forskerne præsenterede første gang i 2016, fordi de i denne omgang havde indsnævret definitionen af ​​demens. Studiet omfattede næsten 3.000 ældre, som i gennemsnit var 73,6 år. De blev udsat for ​​tre typer kognitiv træning – hukommelse, ræsonnement eller reaktioner – eller ingen træning.

Hver træning bestod af ti 60-75 minutters sessioner i løbet af fem-seks uger. Hukommelses- og ræsonnementstræningen foregik med pen-og-papir-øvelser.

Hastigheden af ​​træningen i reaktioner var den eneste, der foregik på computer. Her blev forsøgspersonerne bedt om at identificere visuelle mål, for eksempel biler eller lastbiler, der blinkede kort på skærmen. Træningen rettede sig mod ’den mentale hurtighed’, som falder med alderen – faktisk allerede fra de 25 år.

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo