Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Søvn kan være en vigtig brik i forebyggelsen af type 2-diabetes

God søvn kan være et nøgleelement i forebyggelsen af type 2-diabetes, vurderer en gruppe forskere fra Steno Diabetes Center Copenhagen på baggrund af deres nye studie.

Forskerne har gennemgået resultaterne af 35 kontrollerede og randomiserede studier på området, og deres litteraturgennemgang og meta-analyse viser, at længden, kvaliteten og timingen af søvn kan påvirke insulinfølsomheden blandt personer uden diabetes, skriver Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) i en nyhed på centerets hjemmeside. 

”Studierne viser, at søvnlængden er vigtig, og især den dybe søvn ser ud til at være vigtig at få i tilstrækkelig mængde. Den dybe søvn er mest dominerende i den første del af nattesøvnen, og dermed afhænger den både af søvnlængden og timingen af søvn. De andre søvnstadier havde ikke den samme effekt på insulinfølsomheden,” udtaler Nina Sondrup. 

Hun er førsteforfatter på studiet, som hun fik accepteret i det førende tidsskrift på området, Sleep Medicine Reviews, før hun afsluttede kandidatuddannelsen i Human Ernæring på Københavns Universitet i slutningen af januar 2022.   

Nina Sondrup har under sit speciale været tilknyttet forskningsgruppen Klinisk Forebyggelsesforskning på Steno Diabetes Center Copenhagen, hvor hun er blevet vejledt af professor Anne Raben og postdoc Jonas Salling Quist. 

De nye resultater understreger, hvad man tidligere har set i observationelle studier. 

”Alle de studier, vi har undersøgt i vores analyse, er kontrollerede lodtrækningsforsøg, hvor man ser på den isolerede effekt af søvn. Ved observationelle studier har man svært ved at adskille søvn fra andre faktorer som kost og motion, og derfor er vores studie med til at underbygge de resultater, vi hidtil har set,” siger postdoc Jonas Salling Quist, der er sidsteforfatter på studiet. 

Forskerholdet er enige om, at resultaterne i det nye studie understreger vigtigheden af søvn i forebyggelsen af type 2-diabetes.

”Indtil videre kan resultaterne bruges til at understrege vigtigheden i, at søvn bliver prioriteret i forhold til at forebygge insulinresistens og diabetes,” konstaterer Nina Sondrup. 

Gennemgang af den bedste forskning 

Jonas Salling Quist og kollegerne har i deres forskning haft fokus på, hvordan timing af kostindtag og motion kan have betydning for forebyggelse og behandling af svær overvægt og type 2-diabetes. Han vurderer, at det nye studie er et godt afsæt for at udvikle lignende studier med søvn i fokus. 

”Studierne i artiklen er mekanistiske, af kort varighed og udført under kontrollerede forhold. Derfor er det relevant at undersøge, om et regelmæssigt søvnmønster med tilpas søvnlængde over længere tid kan forbedre insulinfølsomheden hos personer med prædiabetes eller type 2-diabetes, der normalt sover kort eller uregelmæssigt,” siger Jonas Salling Quist. 

Forskernes generelle råd lyder, at man stræber efter at have et regelmæssigt søvnmønster uden for mange afvigelser, heller ikke mellem weekend og hverdag.   

”Næsten alle biologiske processer i kroppen - inkl. glukosestofskiftet - har en døgnrytme, som kan forstyrres ved for eksempel at sove kort og uregelmæssigt og være vågen om natten. Derfor bør man sigte efter et stabilt søvnmønster og en tilstrækkelig søvnlængde” forklarer Jonas Salling Quist.