Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

TV2-sjusk: Psykiatriske patienter betaler prisen

Af Kristian Lund d. 21 oktober 2018

Det er med livet som indsats, når medier tager sine sensationsbriller på og indlader sig på at lave artikler eller indslag om medicinering af patienter. Og det er vel at mærke patienternes liv, der er på spil.

Svineri at psykiatrien og lungerne snydes gang på gang

Af Kristian Lund d. 09 oktober 2018

Det var dæleme på tide at nogen gik ind i kampen for at sikre større retfærdighed i det danske sundhedsvæsen.

Det kunne have været lægerne, som valgte at tage den kamp. Det kunne have været politikerne. Men ak. Og så blev det Etisk Råd, og tak for det. Tak også for at gøre det superkonkret ved at zoome ind på de to af de største uretfærdigheder, nedprioriteringen af patienter med psykiatriske lidelser og patienter med lungesygdom.

Løkke - lyt til Dalbys ønsker om kontakt til patienten

Af Kristian Lund d. 08 oktober 2018

Professor Steen Dalby Kristensen, kardiologsk overlæge ved Aarhus Universitetshospital, har et ønske. Kunne han dog bare få mulighed for at ringe til sine hjertepatienter, når hans afdeling har sluppet dem og de skal klare sig selv. Han vil så gerne sikre sig, at deres behandling fortsætter som guidelines foreskriver. 

GSK fik klapsalve for studie om droppet lægemiddel

Af Kristian Lund d. 04 oktober 2018

Ringen er sluttet. Den fornemmelse sad man tilbage med mens lægerne på tilskuerpladserne på EASD ligefrem klappede, da et hold af britiske forskere præsenterede HARMONY-studiet på EASDs allerførste dag.

Løkkes reform truer Steno-projekterne fra første færd

Af Kristian Lund d. 03 oktober 2018

Det danske sundhedsvæsen, og ganske særligt den del, som tager sig af diabetes og andre kronikere, er netop nu på vej mod en gennemgribende reform. Lige nu - mens de europæiske endokrinologer samles i Berlin - arbejder sundhedsministeriet hårdt for at opfinde nye løsninger som kan erstatte regionerne – og som kan blive omdrejningspunktet i regeringens bestræbelser for at gennemføre en sundhedsreform, som virkelig kan batte, og måske ligefrem medvirke til at vinde regeringsmagten efter det kommende valg.

EASD-kongressen åbner med en krigserklæring

Af Kristian Lund d. 02 oktober 2018

Dette års EASD-kongres i Berlin går på barrikaderne – nu skal alle kræfter sættes ind for at skabe forbedringer for diabetes behandlingen over alt.

Kardiologerne er danmarksmestre i NBV - men hvad med noget markedsføring

Af Kristian Lund d. 26 august 2018

Man kan ikke fratage danske kardiologer, at de er danmarksmestre i disciplinen NBV. De andre speciallæger må være misundelige. 

Teknologisk har DCS overhalet samtlige andre selskaber. Deres løsning kan næsten ikke blive smartere. Det hele er nemt at manøvrere i.

Tak til Jørgen Winther for regulært vanvidsforslag

Af Kristian Lund d. 15 august 2018 i kategorien Politik

Engang var Jørgen Winther en ganske magtfuld sundhedsordfører for Venstre – i dag er han medlem af regionsrådet i Midtjylland, men hans varemærke er stadig - og har altid været - originale løsninger på sundhedsområdet.

Real World Evidence er - eller bliver - bedre end sit rygte

Af Kristian Lund d. 05 juli 2018 i kategorien Behandlinger

Få ting er mere forudsigelige end at såkaldt Real World Evidence, altså registerstudier, er på fuld fart ind i alle mulige vurderinger af lægemidler og behandlinger. 

På årets ADA dukkede igen nye data op, som baserer sig på registerstudier, der prøver at afsøge nye sandheder om lægemidler. I dagens udgave af Medicinsk Tidsskrift omtales et af dem, nemlig OBSERVE-4D, et registerstudie finansieret af lægemiddelvirksomheden Janssen bag SGLT-2 hæmmeren Invokana og som omfatter 700.000 amerikanske patienter med type 2-diabetes.

Nu går selv ministeren ind i fedmekampen

Af Kristian Lund d. 25 juni 2018 i kategorien Politik

Man har decideret vanskeligt ved at se det for sig – at den kontante, indimellem direkte barske Jens-Christian Holm, overlæge på Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Holbæk Universitetshospital, og forskningslektor ved Københavns Universitet, kan begynde at græde over noget som helst.

Tværfaglige centre er rette svar på svær overvægt

Af Kristian Lund d. 28 maj 2018

Svær overvægt er blevet Danmarks førende sundhedsproblem. Intet mindre. Det er den klareste lære af Den Nationale Sundhedsprofil fra 2017. For første gang er mere end halvdelen af danskerne overvægtige, og 17 procent, næsten hver femte, har svær overvægt (plus 30 BMI).

Sundhedsstyrelsen har kikkerten for det blinde øje, når det gælder overvægt

Af Kristian Lund d. 06 maj 2018 i kategorien Sundhedsstyrelsen

Skuffelsen breder sig, efter Sundhedsstyrelsen har offentliggjort sine anbefalinger til medicinsk behandling af overvægt.

Mange, som beskæftiger sig med fedme og svær overvægt, havde håbet på en ny dansk linje. Men Sundhedsstyrelsen ender med ikke at anbefale noget som helst – ja, efter en af landets førende fedmeforskeres opfattelse er det problematisk, at Sundhedsstyrelsen nærmest fraråder de farmakologiske muligheder.

Får psykiatrien endelig rygvind?

Af Kristian Lund d. 23 april 2018

Er psykiatrien på vej mod et comeback, nu da al politisk interesse ellers har samlet sig om kræft og hjerter.

Skulle det være tilfældet, er det ikke bare på tide, men en historisk nødvendighed, ja, en retfærdighed.

Endelig et frisk forslag til ny arbejdsdeling mellem hospitalerne og almen praksis

Af Kristian Lund d. 23 marts 2018

Det sker - og efterhånden oftere og oftere - at ny teknologi, nye devices, nye systemer pludselig kan skabe hidtil upåagtede muligheder for effektivisere sundhedssektoren – og samtidig løfte kvaliteten, indimellem betragteligt.

Konverter konflikten til en hjerteplan – og meget andet

Af Kristian Lund d. 14 marts 2018 i kategorien Politik

Mens antallet af konfliktramte i sundhedssektoren stiger dag for dag, ruller udsigterne til besparelser i milliardklassen til hospitalernes økonomi ind.

Regnestykket er ikke helt enkelt. Når 80.000 ansatte snart går i strejke eller lockoutes, så slipper regionerne for kolossale lønudbetalinger. Til gengæld taber regionerne også indtægter fra DRG-systemet, fordi hospitalerne ikke producerer sundhedsydelser. De spares så af staten. Samlet set kommer det offentlige til at spare uhyre summer - og taxameteret tikker lynhurtigt. 

[12 3 4 5  >>  

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift