Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Diabetes-tsunamien der blev væk

Skrevet af Kristian Lund d. 02. november 2018

I dag er det - heldigvis - blevet den udbredte opfattelse, at Danmark slet ikke er på vej mod 1,2 millioner med diabetes. Men engang, tilbage i 2015, var det - if'ølge TV-avisen - at landet var invaderet af diabetes. Og snart ville hver femte dansker have risiko for diabetes. 

Det fik politikerne helt op i det røde felt, og socialdemokraterne gik aktivt ind i kampen for en plan, der skulle håndtere den enorme sygdomsbyrde.

På Stenos Nationale Diabetes Konference torsdag 1. november lagde professor i  klinisk epidemiologi , Marit Eika Jørgensen, fra SDCC, de nyeste kendsgerninger på bordet foran et publikum på 200 fortrinsvis praktiserende læger.
 
Og nu står det klart, at Danmark ikke er i nærheden af at styre mod 1.200.000 med diabetes - men, heldigvis, bare 450.000. Det er det mest realistiske bud.
 
Danmark har heller ikke 250.000 med uerkendt diabetes - men 60.000.
 
Og vi har heller ikke 750.000 med prædiabetes - men 290.000.
 
De kolossale forskelle i prognoserne skyldes hverken dumhed eller kyniske bagtanker - men snarere en kombination af uheldige statistiske omstændigheder, bl.a. andre diagnostiske metoder og andre data.
 
Derved kom den gamle prognose forkert fra land, og når der måles på langsigtede effekter, så ganges fejlene op mange gange, og bliver nærmest groteske.
 
Reelt var tiden løbet fra den gamle prognose allerede den dag, den blev offentliggjort. I 2015 bedømte den gamle prognose, at antallet af patienter med diabetes ville være i nærheden af 350.000 - men realiteten er, at Danmark i dag endnu ikke har rundet 300.000. Den gamle prognose var altså på et forkert spor straks fra starten.
 
Denne nye korrektion, som slet ikke har haft samme bevågenhed som de oprindelige tal, er af afgørende betydning på mange fronter.
 
Kæmpetallene blev brugt til at få politikerne til at reagere, eller rettere overreagere, på diabetesudfordringerne. Hvis alle havde troet på de gamle tal, så ville diabetestsunamien have udfordret et samlet sundhedsvæsen, og meget skulle have være indrettet på de enorme udfordringer. Det kom, heldigvis, ikke til at ske. 
 
De oppustede tal var også med til at give danskerne det indtryk, at det danske sundhedsvæsen, i dette tilfælde anført af almen praksis, ikke gjorde sit arbejde godt gok, når det gælder opsporing af diabetes. Nu viser det sig, at almen praksis slet ikke er så ringe endda.
 
Men måske har den gamle prognose ikke desto mindre betydet et-eller-andet for de aktuelle flytning af diabetespatienter fra hospitalerne til almen praksis.
 
Nu er den gamle prognose snart glemt. Og Diabetesforeningen, som i sin tid organiserede prognosen og fik den finansieret af industrien, gør sandelig hvad den kan for at den nærmest skal forsvinde. På foreningens hjemmeside har man fjernet historikken. Oplysningerne om den gamle prognose er væk. Det samme er politikernes kommentarer om prognosen, og det samme er foreningens egen perspektivering af prognosen. Det er nærmest russisk.
 
Tydeligvis er der her en patientforening, som skammer sig over sin egen aggressive markedsføring. Måske med god grund.
 
Der er en lære af alt dette - og den er at sådanne prognoser aldrig skal oversælges, og at de altid skal være gennemtænkte og baseret på den nyeste viden.
 
Ellers får man dem i nakken.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Medicinsk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debatører på sundhedsområdet.

Comments (1)

 • Henrik Keller

  Henrik Keller

  03 november 2018 at 09:33 |
  Det har jeg sagt og skrevet gentagne gange de sidste ca 15 år.
  Enhver med sin gang i klinikken kunne have sagt sig selv, at disse oppustede tal ikke kunne være sande. Det var helt i modstrid med, hvad vi fandt i sen daglige klinik. Det ville også være helt usandsynligt at så mange mennesker i et land med middellevetid på 80 år skulle gå rundt med uopdaget diabetes.
  I det store Addition studium fandt man kun 5% med diabetes i en midaldrende højrisikopopulation.
  Alligevel vedblev bl.a Diebetesforeningen med at fremture med de høje fantasital og afviste enhver kritik.
  Jeg er desværre ikke så sikker på, at der ikke er organisationer og personer, der ikke har haft interesse i at pumoe disse tal op.
  På den måde fik man ført politikerne bag lyset i kampen om bevillinger. Til skade for mere trængende parientgrupper.
  Faktum er nemlig, at set går godt m den danske diabetsbehandling. Der er ikke de store problemer.

  reply

Har du en kommentar?

Please login to leave a comment.

GINA aktualiserer diskussion om astmabehandling med SABA

Anfaldsmedicin. Hurtigvirkende bronkodilaterende beta2 agonister. Den blå medicin, er alle betegnelser for den akutvirkende medicingruppe SABA, astmatikere bruger som anfaldsmedicin eller ”reliever”, når de mærker et astmaanfald nærme sig, når det er svært at få luft eller før sport.

Diagnose af luftvejssygdomme via mobiltelefonen

Automatiseret teknologisk analyse af hoste kan blive fremtiden, når børn skal have koblet en diagnose på deres luftvejssygdomme. Det antyder ny forskning fra Curtin University og The University of Queensland i Australien.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter