Medicinrådet har 10.017 grunde til at skifte mening om Spinraza

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Det var sørens – den nye regering lover psykiatrien en ti årsplan

Skrevet af Kristian Lund d. 25. juni 2019

"Det nye håb er den alliance, der er opstået mellem behandlere, patienter og pårørende. Der er masser af ting vi ser forskelligt på. Men der er mere, der samler os. Vi vil behandle og behandles ordentligt. Vi kan gøre en verden til forskel, hvis vi nedtoner uenighederne. Hvis vi lader fællesskabet komme før os selv. Hvis vi står sammen. Skellene mellem ”dem” og ”os” er kunstige og beregnet på at holde os i ro og afvise os, når vi stiller krav. Vi kan gøre en verden til forskel, hvis vi får nogle penge til at gøre det. Det er ikke rocket science. Vi ved, hvad der skal til. Vi vil gerne gøre det ordentligt. Hvis Christiansborg vil give os midlerne."

Beklager denne ordrige indledning. Den skyldes Poul Videbech, som beskrev situationen i sin tale foran Christiansborg umiddelbart inden valget. Den rammer psykiatriens situation lige i rø… og der er ikke et ord for meget, eller for lidt.

Der, foran Christiansborg var psykiatriprofessoren optimistisk, og det er sådan set imponerende i betragtning af mange års nederlag for psykiatrien, som i uhyggelig grad underprioriteres i forhold til somatikken.

Men denne gang viser det sig at den nye regering har skrevet garantier ind i sit regeringsgrundlag om netop psykiatrien.

Regeringen lover at ”Løfte psykiatrien.”

Og sådan falder ordene: ”En ny regering vil invitere til forhandlinger med henblik på at indgå en aftale om en 10-års plan for psykiatrien med forpligtende mål om blandt andet at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom samt med følgende prioriteter:

* Forebyggelse af psykisk sårbarhed.

* En større forebyggende indsats og flere tværgående behandlingstilbud.

* Flere sengepladser i psykiatrien.

* En udvidelse af den eksisterende ordning for gratis psykologhjælp, så den omfatter 6-24-årige.”

Det er gode og egentlig også temmelig konkrete løfter i hvert fald når det gælder retningen for indsatsen. Tilbage er nu at sikre at der også kommer tyngde bag dem, altså niveauet for forbedringerne – og hastigheden.

Derfor skal psykiatrien forblive på barrikaderne. Kampen er ingenlunde slut. Der skal presses på for at komme i gang. Jo før, jo bedre.

Det er trods alt ikke første gang at psykiatrien loves forbedringer – uden de har materialiseret sig. Spørg bare Poul Videbech.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Medicinsk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debatører på sundhedsområdet.

Har du en kommentar?

Please login to leave a comment.

Melatonin langtids-forbedrer søvn og adfærd hos børn

Melatonin-præparatet Slenyto har en gavnlig effekt på søvn og adfærd hos børn og unge med autisme og øger samtidig familiens livskvalitet. Det viste et indledende studie for nylig. Og nu dokumenterer et opfølgningsstudie, at effekten på søvnkvaliteten holder sig over tid.

Studie af Slenyto bekræfter lægers praksis

Nye studier, der viser en god effekt af melatonin på søvn og adfærd hos børn med autisme (ASF) bliver taget godt imod af læger. Men jublen over nyheden er ikke helt uden forbehold. Studierne gælder midlet Slenyto, som har langtidseffekt og netop er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Overlæge: Stort problem at nogle med søvnapnø er uden symptomer

Hvis man kunne opspore obstruktiv søvnapnø, OSA, tidligt i forløbet, ville det spare den enkelte for sygdom og nedsat livskvalitet samt store beløb på samfundskontoen. Men hvordan griber sundhedssystemet det an, når mange mennesker tror, at de blot snorker?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter