Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Det var sørens – den nye regering lover psykiatrien en ti årsplan

Skrevet af Kristian Lund d. 25. juni 2019

"Det nye håb er den alliance, der er opstået mellem behandlere, patienter og pårørende. Der er masser af ting vi ser forskelligt på. Men der er mere, der samler os. Vi vil behandle og behandles ordentligt. Vi kan gøre en verden til forskel, hvis vi nedtoner uenighederne. Hvis vi lader fællesskabet komme før os selv. Hvis vi står sammen. Skellene mellem ”dem” og ”os” er kunstige og beregnet på at holde os i ro og afvise os, når vi stiller krav. Vi kan gøre en verden til forskel, hvis vi får nogle penge til at gøre det. Det er ikke rocket science. Vi ved, hvad der skal til. Vi vil gerne gøre det ordentligt. Hvis Christiansborg vil give os midlerne."

Beklager denne ordrige indledning. Den skyldes Poul Videbech, som beskrev situationen i sin tale foran Christiansborg umiddelbart inden valget. Den rammer psykiatriens situation lige i rø… og der er ikke et ord for meget, eller for lidt.

Der, foran Christiansborg var psykiatriprofessoren optimistisk, og det er sådan set imponerende i betragtning af mange års nederlag for psykiatrien, som i uhyggelig grad underprioriteres i forhold til somatikken.

Men denne gang viser det sig at den nye regering har skrevet garantier ind i sit regeringsgrundlag om netop psykiatrien.

Regeringen lover at ”Løfte psykiatrien.”

Og sådan falder ordene: ”En ny regering vil invitere til forhandlinger med henblik på at indgå en aftale om en 10-års plan for psykiatrien med forpligtende mål om blandt andet at mindske antallet af genindlæggelser, nedbringe ventetiden og øge gennemsnitslevealderen for borgere med psykisk sygdom samt med følgende prioriteter:

* Forebyggelse af psykisk sårbarhed.

* En større forebyggende indsats og flere tværgående behandlingstilbud.

* Flere sengepladser i psykiatrien.

* En udvidelse af den eksisterende ordning for gratis psykologhjælp, så den omfatter 6-24-årige.”

Det er gode og egentlig også temmelig konkrete løfter i hvert fald når det gælder retningen for indsatsen. Tilbage er nu at sikre at der også kommer tyngde bag dem, altså niveauet for forbedringerne – og hastigheden.

Derfor skal psykiatrien forblive på barrikaderne. Kampen er ingenlunde slut. Der skal presses på for at komme i gang. Jo før, jo bedre.

Det er trods alt ikke første gang at psykiatrien loves forbedringer – uden de har materialiseret sig. Spørg bare Poul Videbech.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Medicinsk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debatører på sundhedsområdet.

Har du en kommentar?

Please login to leave a comment.

Mere samarbejde skal give bedre behandling af ADHD

Børn, unge og voksne med ADHD kan måske komme til at fungere bedre, hvis kommuner og regioner arbejder mere sammen. Det skal et nyt studie se på under overskriften REHAB – Et bedre liv med ADHD.

Oplæg til forhandling: Behandlinger skal samles i regionerne

Flere sengepladser, en styrkelse af socialpsykiatrien i kommunerne samt en samling af behandlingen af mennesker, der både lider af misbrug og psykisk sygdom. Det er noget af det, som Danske Regioner vil tage med til de kommende forhandlinger med regeringen om en 10-års plan for psykiatrien.

Positive resultater for nyt psoriasis-middel

Psoriasis-midlet bimekizumab mødte alle de primære og sekundære effektmål i fase III-studiet BE READY, og UCB håber nu at få godkendt midlet i midten af 2020.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter