Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Folketinget må tage sig sammen: Gøtzsche fortjener ikke sin bevilling

Skrevet af Kristian Lund d. 07. marts 2018

Når Dansk Psykiatrisk Selskab i slutningen af næste uge holder sit årsmøde på Nyborg Strand, så har Peter Gøtzsche, direktør for Nordisk Cochrane Center, betalt og indlogeret sig i et tilstødende lokale, og der tilbyder han psykiatriske patienter kurser i seponering af psykiatriske lægemidler, altså hvordan disse vanskelige patienter kan udtrappe deres medicin.

[Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen]

Der er al mulig grund til at tro, at de lejede lokaler bliver fyldte. Mange psykiatriske patienter er i tvivl om deres behandling, og virkelig mange af dem har også dårlige erfaringer med psykiatriske lægemidler, og det er da også korrekt, at ganske mange af netop de lægemidler kun virker for visse patienter og ikke alle. Netop derfor har patienterne brug for al den psykiatriske ekspertise, de kan få.

Peter Gøtzsche er intern mediciner. Det fremgår af autorisationsregisteret for læger. Han blev læge for 33 år siden, og siden blev han i 1995 speciallæge i intern medicin. Han har ingen papirer på nogen som helst psykiatrisk indsigt. Siden 1995 har han ifølge de officielle kanaler heller ikke kliniske erfaringer med patienter og slet ikke lægemidler, hverken på det somatiske eller det psykiatriske område.

Ved sin side på kurset på Nyborg Strand har han en psykolog, Anders Sørensen, som er ph.d. studerende ved Gøtzsches center. Han blev psykolog for et par år siden, og han har altså med garanti heller ingen klinisk erfaring med psykofarmaka.

Ikke desto mindre har de to, Gøtzsche og Sørensen, professoren og ph.d studenten, en tyrkertro på, at netop de ved mere om afmedicinering af komplicerede patienter end psykiaterne med en langt højere uddannelse på området og års erfaring med sådanne patienter – og de holder altså deres årsmøde på samme hotel i netop de dage.

Det kan næsten ikke blive mere provokerende for forsamlingen i de større og tilstødende lokaler. Men det er jo en del af Peter Gøtzsche konfrontatoriske stil – han ved bedre end alle andre læger, og det gælder da særligt inden for psykiatrien. Dér har han gang på gang beskyldt førende læger for at være i ledtog med industrien. De går industriens ærinde.

Det er i sig selv provokerende. Men det bliver stærkere, når Peter Gøtzsche går skridtet videre, nemlig at lægerne gør det for egen vindings skyld. I Nyborg sætter han trumf på.

Netop budskabet om psykofarmakas elendigheder og psykiaternes sammenspisthed med industrien rejser Peter Gøtzsche verden rundt for at missionere, og hans tid betales altså af en bevilling, som Folketinget har udstyret ham med. Han lever bl.a. af det, af sin kritik, og han har skabt sig en profil med sit budskab. Det er også forklaringen på, at han sælger rigtig mange bøger, og de markedsføres i øvrigt på Cochrane Centerets hjemmeside uagtet at alle indtægter fra salg af bøgerne går til Peter Gøtzsche selv.

Også kurset i afmedicinering af psykiatriske patienterer er infiltreret af centeret. Det er således via en adresse på Cochrane Centeret, at patienter skal tilmelde sig. Også den del er finansieret af pengene fra Folketinget via en finanslovsbevilling. Hans kurus-partner er også tilknyttet Nordisk Cochrane Center.

Peter Gøtzsche har i det hele taget kastet sig med fuld kraft ind i kampen for afmedicinering, at han er også gået aktivt ind i en international bevægelse, The International Institute for Psychiatric Drug Withdrawal (IIPDW), som netop beskæftiger sig med det. Også hans aktiviteter dér finansieres af Folketingets penge.

Men her er Peter Gøtzsche på direkte kollisionskurs med sin respekterede internationale bagland, Cochrane. Tilbage i 2015 fik han nemlig en gevaldig næse af sit opland, og det førte til en erklæring, et statement, hvor Cochrane organisationen lagde afstand til deres danske direktør, og dette statement bringer Cochrane stadig:

“Cochrane wishes to state unequivocally that the views Professor Gøtzsche has expressed on the benefits and harms of psychiatric drugs are not those of the organization. As primarily a research organization Cochrane does not make clinical recommendations and we have not done so on this issue.”

Det forandrer bare ikke, at Peter Gøtzsche og hans protege stiller op med al den tyngde, det giver, at være tilsluttet den meget respekterede internationale Cochrane Organisation, som hører hjemme i London. Hverken Peter Gøtzsche eller Anders Sørensen nævner, at Cochrane organisationen vender sig imod Peter Gøtzsche holdninger til psykofarmaka. Til gengæld fremhæver de, at de har deres rødder i Cochrane-miljøet. Det hjælper også på deres troværdighed, at Folketinget har valgt at finansiere centreret – dermed har det danske samfund kvalitetsstemplet foretagendet.

Gøtzsche og hans forskellige aktiviteter er sanktioneret af det danske folkestyre.

Men sådan behøver det ikke være. Ja, sådan må det ikke være. Nordisk Cochrane Centeret er på mange måder en glimrende institution, men dens direktør er ikke værd at støtte. Den sammenblanding af hans privatøkonomi og centerets økonomi er betænkelig – eller det der er værre.

Men det er trods alt bare penge. 

Så er det straks værre, at Peter Gøtzsche anvender sin position på afmedicinering af patienter. Det kan faktisk være livsfarligt, i bogstavelig forstand.

Man kan kun krydse fingre for, at Folketinget, in casu sundhedsudvalget, vågner op og er sit ansvar bevidst. Peter Gøtzsche bør fjernes fra sit direktørjob. Han er en belastning for sit center. Alternativt må Folketinget droppe sin bevilling til centeret. Det kan ikke være meningen, at skatteydernes penge anvendes til Peter Gøtzsche vanvidsprojekter. På afmedicinering af psykiatriske patienter og på at tale brystkræftscreeninger ned.

Vågn op, derinde på Christiansborg.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Medicinsk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debatører på sundhedsområdet.

Har du en kommentar?

Please login to leave a comment.

Inhalations-triplebehandling mod KOL anbefalet til godkendelse

Det Europæiske Lægemiddelagenturs Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler har anbefalet, at AstraZenecas Trixeo Aerosphere får markedsføringstilladelse i EU som vedligeholdelsesbehandling hos voksne patienter med moderat til svær KOL. Det er ifølge en dansk lungeekspert rigtig godt for de danske patienter.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter