Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lungemedicinerne klæder nævn af til skindet

Skrevet af Kristian Lund d. 23. august 2017

Det sker – men efterhånden for sjældent – at man blæses omkuld over læger, som tør tage risici for at kæmpe for de behandlinger, som de tror på. Den slags er ikke karrierefremmende hos deres chefer. Man risikerer tværtimod at blive beskyldt for at stå i ledtog med fanden selv – eller ligefrem medicinalindustrien.

Men ledelsen af Dansk Lungemedicinsk Selskab har haft modet i sit høringssvar til Medicintilskudsnævnet, som siden 2013 har fumlet med sin afgørelse om lægemidler til KOL og astma. Efter flere pinlige forsøg på at finde de billigste behandlinger man overhovedet kan spise denne uhyggeligt svage patientgruppe af med, er nævnet nået frem til sin løsning, og den blev sendt i høring i foråret.

Henover sommeren er svarene rullet ind, og blandt dem ligger det mest overbevisende indlæg i mands minde i sådanne sager, nemlig fra lungemedicinerne. Bag svaret står selskabets formand Ole Hilberg, som til daglig er forskningsansvarlig overlæge på medicinsk afdeling, Sygehus Lillebælt, og Anders Løkke, overlæge på Århus Universitetshospital, og deres faglige kvalitet kan ingen beklikke.

Indlægget er da også så stærkt, at Lægemiddelstyrelsen bagefter har følt sig kaldet til at tage et møde med lungemedicinerne og nævnet. Det har givetvis været en pinlig affære, men parterne bedyrer dog at mødet foregik i en konstruktiv tone.

Straks fra starten i høringssvaret aner man, at lungemedicinerne ikke har tænkt sig at skåne medlemmerne af Medicintilskudsnævnet, som jo også er rene amatører, når det gælder kvalificeret vurdering af respiratoriske lægemidler. ”DLS udtrykker generel bekymring over forslaget, som vi mener, vil indebære en ikke ubetydelig risiko for uhensigtsmæssig, ineffektiv og fejlagtig medicinering af en stor gruppe, ofte meget svage, patienter med luftvejs- og lungelidelser.”

Dernæst argumenterer DLS med at priserne på inhalationsmedicin er faldet markant, både herhjemme og i udlandet. Selskabet vurderer, at dette prisfald bedst forklares af tilskudssystemer a la det danske. Den kredit skal tilskudsnævnet have. Men lungemedicinerne minder om, at nævnet overser, at nu er økonomien ikke længere bag nævnets tænkning, og at man slet ikke er opmærksom på, at priserne konstant ændrer sig, så det der var billigst den ene dag, pludselig bliver det dyreste. Derfor risikerer det danske sundhedsvæsen at satse alt på lægemidler, der er dyrest, altså ren Ebberød Bank.

Men ikke nok med det – Medicintilskudsnævnets forslag er direkte livsfarligt: ”I og med ICS og enkelte LABA har generelt tilskud, finder vi i DLS, at der er en reel risiko for, at astmapatienter modtager denne behandling i hvert sit device, når nu der ikke er generelt tilskud til ICS+LABA-kombinationsprodukter. En sådan behandling vil - i værste fald - kunne afstedkomme dødsfald, som det for få år siden er beskrevet fra bl.a. USA, hvorfor det er en ekstremt farefuld vej at bevæge sig ud på - det kan under ingen omstændigheder billiges eller forsvares fagligt!”

Så alvorligt ser specialisterne på Medicintilskudsnævnets forslag.

Lungemedicinerne kritiserer også nævnets faglige bedømmelse – faktisk er der tale om lægefaglig striptease for åben tæppe. ” Tilskudsnævnet noterer på side 12 ’ Vi mener, at mange patienter vil have tilstrækkelig effekt af behandling med enten LABA eller LAMA i monoterapi og derfor ikke har behov for kombinationsbehandling.’ DLS ser meget gerne, at tilskudsnævnet kvalificerer denne påstand, der synes grebet ud af den blå luft? Samtidig må det naturlige næste skridt være kombinationsbehandling med

LABA/LAMA, hvis monoterapi med enten LABA eller LAMA ikke er tilstrækkelig.”

Gad vide om nævnets formand, Palle Mark, vil levere denne dokumentation – eller om han indser, at hans bluff blev gennemskuet.

”DLS mener desuden at have dokumenteret (nærmere bevisførelse fremsendes gerne om det måtte ønskes), at tilskudsnævnets 3. forslag til indstilling: Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod astma og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i ATC-gruppe R03 kan medføre en betydelig risiko for øget sygelighed og behandlingssvigt hos patienter med luftvejslidelser - uden at der er skyggen af dokumentation for en generel økonomisk besparelse for samfundet.”

Det barske indlæg sluttes kontant af:

”DLS vil derfor kraftigt opfordre til, at man tager forslaget op til fornyet overvejelse, og laver de nødvendige faglige og økonomiske vurderinger. I modsat fald kan og bør tilskudsnævnet drages til ansvar for eventuelle negative effekter på patienternes helbred og samfundets økonomi.”

Stærkere kan det ikke demonstreres at tiden er løbet fra Medicintilskudnævnet. Det er er fossil i det danske sundhedsvæsen og det burde nedlægges snarest muligt.

Spørgsmålet er hvad der nu sker: Mest sandsynligt kommer denne berettigede faglige kritik til at forlænge Medicintilskudsnævnets pinagtige vurderingsproces, og derfor kommer f.eks. landets praktiserende læger i endnu længere tid til at svæve i uvished om den rette behandling af patienter med alvorlige lungelidelser.

Systemet skulle skamme sig.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Medicinsk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debatører på sundhedsområdet.

Har du en kommentar?

Please login to leave a comment.

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter