Sundhedsministeren blev klædt af i samråd

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Midt i en rivende data-strøm: Giv os en guideline-pause

Skrevet af Kristian Lund d. 17. september 2019

Tiden er inde til at dekretere et stop for guidelines, som ikke har bred opbakning fra alle relevante parter.

Internationale videnskabelige kongresser driver rent ud sagt klinisk praksis - sådan var det i hvert tilfælde i gamle dage. Dengang var der år imellem skelsættende nyheder. Nu er der måneder. Samtiidig er bredden blevet langt større, mens studierne i gamle dage som en selvfølgelighed rettede sig til et speciale, så retter de sig siden 2016 også til kardiologerne, og siden slutningen af 2018 også til nefrologer.

Alt sammen er såre godt, og bestemt værd at fejre.

Problemet er, at nyhederne fra kongresserne først bliver til realiteter og kommer til gavn for patienterne, når de udmøntes i guideline og vejledninger - og dér opstår problemerne. Allerede i dag er speciallægerne herhjemme i Danmark usynkroniserede. Endekrinologerne kan sagtens være foran almen medicinerne i DSAM, og det kan tage langt tid at få vejledningerne koordineret. Det har såmænd altid været et problem. Men nu er andre danske organer på vej ind. Medicinrådet bekendtgjorde pludselig, at nu ville prioriteringsorganet også lave vejledninger på andre områder, og T2D skulle være den første. Det gik i vasken - men, tro mig, snart vil Medicinrådet igen dukke op dér.

Dertil kommer andre kilder som også føler, at de skal præge udviklingen. Helt konkret har regionerne - med kolossal effekt - meldt sig ind i krigen om at bestemme. Senest har Region Hovedstaden lanceret sin egen behandlingsvejledning om behandling af patienter med alvorlige hjerteudfordringer, og Hovedstaden har helt andre anbefalinger end endokrinologerne og almen medicinerne. Samtidig har Region Sjælland - bare som et eksempel - helt andre anbefalinger end storebror-regionen nord på.

Jamen, hvad skal praktiserende læger dog tænke.

Det bliver ikke bedre, når de internationale selskaber blander sig. Fornylig lancerede kardiologernes europæiske selskab sin egen vejledningen, og her fravalgte kardiologerne rask væk metformin til visse af deres hjertepatienter. Måske kommer nefrologerne snart med deres egne anbefalinger, og de kan også afvige.

Herhjemme kan man bestemt ikke udelukke, at Steno Centrene, enten sammen eller hver for sig, kan finde på at formulere sine egne anbefalinger. Det er velkendt, at et arbejde har været i stand.

Der er kort sagt gået inflation i guidelines, og det er direkte ødelæggende for chancerne for at få de konkrete anbefalinger ført ud i livet. 

Hvis man tænker på praktiserende lægers stressede arbejdssituation, så må enhver indse, at det er komplet umuligt at følge med. Ja, de praktiseende læger er allerede stået af. Orker ikke at sætte sig ind i det nye. Man kan se det - i konkret form - på de hjemmesider, hvor praktiserende læger burde søge daglig information - men ikke gør det.

På EASD i Barcelona konsolideres mange af de nye resultater. Det vil vise sig, at SGLT2-hæmmerne faktsik magter at gøre noget ved patienter med hjertesygdomme - og det vil vise sig, at de hver især har deres styrker. Det vil også vise sig, at GLP1 har attraktive gevinster, og da ganske særligt når de kan indtages i tabletform én gang om ugen. Mange af de resultater, vi er blevet præsenteret for de seneste år, holder faktisk.

Men skal det hele udmøntes i guidelines, så skal konkurrencen mellem de mange organer, som ønsker indflydelse, indstilles. Jo før des bedre. Istedet skal parterne samarbejde. Ellers taber patienterne, hvor de kunne have fået del i alle fremgangene.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Medicinsk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debatører på sundhedsområdet.

Har du en kommentar?

Please login to leave a comment.

Middel mod søvnapnø og narkolepsi godkendt i EU

Sunosi (solriamfetol) er blevet godkendt af EU som middel til at reducere overdreven søvnighed i dagtimerne (EDS) hos voksne med narkolepsi (med eller uden kataplexi) eller obstruktiv søvnapnø.

Medicinrådet godkender human alfa-1-antitrypsin

Medicinrådet har netop godkendt human alfa-1-antitrypsin (Respreeza og Prolastina) som henholdsvis vedligeholdelsesbehandling og langvarig supplerende behandling af emfysem hos voksne med dokumenteret alvorlig alfa-1-proteinasehæmmer-mangel.

Udbud sikrer ikke at diabetesudstyr spiller sammen med IT-systemer

Leverandører af diabetesudstyr til landets regioner bør være forpligtede på, at deres udstyr kan overføre patientdata til sundhedsvæsenets IT-systemer, siger Steno-direktører. Det bliver dog ikke en del af udbuddet men bliver prioriteret under forhandlingerne, melder regionernes tovholder. 

Medicinrådet opretter fagudvalg for type 2-diabetes

For første gang skal Medicinrådet have et fagudvalg for type 2-diabetes. Det nye fagudvalg skal bl.a. bistå Medicinrådet i at udvikle en ny vejledning til behandling af type 2-diabetes.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter