Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Oh skræk, oh ve - de gamle vælter ind i praksis-klinikken

Skrevet af Kristian Lund d. 19. september 2019

Aldrig før har lægemiddeludviklingen indenfor diabetes været så intens som i disse år, og rigtig mange af lægemidlerne skal tages i brug af praktiserende læger - og helst hurtigt efter specialisterne har fældet deres dom.

Derfor er det decideret skrækindjagende, at antallet af patienter på 70 år eller derover pr. praktiserende læge er steget med intet mindre end 32 procent. Siden 2010.

Det viser en analyse, som Praktiserende Lægers Organisation (PLO) netop har offentliggjort.

Værst ser det ud i yderområderne af landet, Nordvestjylland og en række ø-kommuner – dér hvor ressourcerne i forvejen er mest belastet. De store byer, København, Aarhus og Odense, er ikke påvirket i samme grad.

Stigningen i antallet ældre patienter falder sammen med bestræbelserne for at flytte tusinder af kronikere, herunder mange med diabetes, fra sygehusene til almen praksis. Til sammen skaber det en voldsomt pres på almen praksis.

På EASD diskuterer diabeteslægerne hvordan patienter med T1D med fordel kan supplere deres insulinbehandling med SGLT-2 hæmmere. Udskrivelsen af SGLT-2 hæmmerne kan kun gøres af endokrinologer. Men disse patienter i kombinationsbehandling kommer jo også i almen praksis, og der skal de praktiserende læger være opmærksomme på patienternes målinger af ketoner – altså en helt ny synsvinkel på behandlingen.

Dertil kommer alle de nye behandlinger, hvor de praktiserende læger altså skal flytte deres patienter fra et lægemiddel til de nye, måske ligefrem til flere nye.

Det er ikke overraskende, at de praktiserende læger vånder sig. Kravene er enorme og de er voksende.

Man må medgive, at de praktiserende læger i disse tider er udsat for et uhyre pres  – og at alt skal gøres for at hjælpe dem med de enorme udfordringer.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Medicinsk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debatører på sundhedsområdet.

Har du en kommentar?

Please login to leave a comment.

Opråb fra overlæge: Hjertesvigt skal sidestilles med kræft

Hjertesvigt er en sygdom, der skal tages lige så alvorligt som kræft og KOL. Sådan bør rygmarvsindstillingen være hos alle danskere og ikke mindst deres læger. For som det er i dag, har patienter med hjertesvigt generelt en dårligere prognose end de burde og kunne have.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter