Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tværfaglige centre er rette svar på svær overvægt

Skrevet af Kristian Lund d. 28. maj 2018

Svær overvægt er blevet Danmarks førende sundhedsproblem. Intet mindre. Det er den klareste lære af Den Nationale Sundhedsprofil fra 2017. For første gang er mere end halvdelen af danskerne overvægtige, og 17 procent, næsten hver femte, har svær overvægt (plus 30 BMI).

Alligevel er svær overvægt i modsætning til alle de andre store sygdomme uden egentlige speciallæger. Tættest på kommer endokrinologerne, men deres egentlig kompetencer er diabetes, som da også er en udbredt konsekvens af fedme.

Men ellers har svær overvægt ingen ejere, ingen herrer og alt lander mellem stolene, mange stole. Derfor er det ikke bare en god idé men en bydende nødvendighed, at Danmark får deciderede centre for svær overvægt – Danmark behøver nogen til at tage ansvaret for denne patientgruppe, som i dag har meget få, næsten ingen, til at håndtere de hastigt voksende problemer.

Den opgave kan et center tage på sig, og så ville Danmark også få en institution, som kan samle på læring, igangsætte forskning, rådgive og holde sammen på alle de, der burde tage ansvar: Skoler, arbejdspladser, kommuner, almen praksis, sygehusene og en masse speciallæger, som tager sig af alle de sygdomme som følger med svær overvægt.

Lige nu arbejdes der på at etablere et pilotprojekt, som kan være første skridt på vejen til en række regionale centre. Projektet har fået økonomisk støtte fra Novo Nordisk og det er nærmest pinligt, at det danske sundhedsvæsen ikke har kunnet tage den opgave på sig.

En af nøglepersonerne i bestræbelserne er professor og fedmeforsker, Jens Meldgaard Bruun. Han siger til Medicinsk Tidsskrift, at idéen er at samle så mange relevante specialer i gruppen som muligt: Diætister, folk med viden om fysisk aktivitet, psykologer, endokrinologer, hjertespecialister og almene medicinere, og på den måde skal det sikres, ”at vi kommer hele vejen rundt om problemet - behandlingsmæssigt men også i forhold til livsstilsfaktorer,”

Fedmeforsker: Vi mangler vejledning i medicinsk behandling af overvægt

Det kan kun gå få langsomt at komme i gang.

Uden centre er det nemt at forudse, hvad der vil ske. Eller retter ikke ske. Så kommeR tingene til at flyde, sådan som det sker i dag, hvor alle initiativer er halvhjertede lapperier, ikke mindst fordi ingen rigtig anses for at være de sande eksperter – og de, der faktisk er eksperter, får ikke den rette indflydelse. Ansvaret er væk.

Derfor er der brug for politiske initiativer. Politikerne må træde til. Ellers får Danmark ikke strømlinet sin indsats på et område, som i dag berører stort set alle danskere, enten fordi de selv er overvægtige eller fordi de er pårørende.

Arbejdet kunne mageligt gå i gang nu for at få Danmark til at indse, at der er tale om et problem, ja, et stort problem, som eskalerer på fulde damp i disse år.

Om skribenten

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Medicinsk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debatører på sundhedsområdet.

Har du en kommentar?

Please login to leave a comment.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift