Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Vi skal have lungekræftscreening - og det skal være nu

d. 21. november 2018

Et guldæg. Det var ordene Zaigham Saghir, lungemediciner fra Gentofte Hospital, brugte i sit oplæg på Patientforeningen Lungekræfts årlige konference i anledning af den Internationale Lungekræftdag. Salen på IDA – Ingeniørernes hus - i Københavns centrum var stopfyldt med 120 deltagere, hovedsageligt patienter, og de var begejstrede for, hvad de hørte.

Guldægget, som Zaigham Saghir talte om, var NELSON Studiet, og det gennemgik han i detaljer. I september i år blev studiet præsenteret  på den internationale lungecancer kongres, WCLC, i Toronto. Ved den lelighed var det den store begivenhed, fordi det meget stærkt dokumenterer, at lungekræftscreening virkelig kan betale sig.

Forsamlingen var i den grad enig med lungemedicineren, og det var dagens eneste politiker, Christoffer Buster Reinhardt (K), også. Han er formand for Region Hovedstadens sundhedsudvalg. Fra den position har han ganske vist ingen som helst indflydelse på, om Danmark skal indføre et screeningsprogram for lungekræft. Men den konservative formand ville ikke desto mindre vide om hans region kunne gøre noget her og nu – og der fik han klar besked:

”Ja, I kan give praktiserende læger nem adgang til CT-scanning af personer med mistanke om lungekræft. Så er vi da i gang,” sagde Jesper Holst Pedersen, overlæge på Thoraxkirurgisk Klinik, Rigshospitalet, som også optrådte på konferencen.

NELSON-studiet er enormt. Det omfatter 15.792 personer, der blev randomiseret 1:1 til enten studiearmen eller kontrolarmen. Studiearmens deltagere blev tilbudt CT-screeninger fra forsøgets start og derefter en række opfølgninger efter randomiseringen. Kontrolarmens deltagere blev ikke tilbudt screening.

Et ekspertpanel gennemgik 65 procent af sagerne, nemlig den andel, der deltog i hele studieforeløbet, og opfølgningsperioden omfattede mindst 10 år, medmindre personerne var døde, for 93,7 procent af de indskrevne deltagere.

Resultaterne viser, at brugen af ​CT-screening blandt asymptomatiske mænd med høj risiko for lungekræft førte til en 26 procent reduktion i lungekræftdødsfald ved 10 års opfølgning (ved 86 procent overholdelse). I den mindre delmængde af kvinder varierede frekvensforholdet mellem døden fra lungekræft mellem 0,39 og 0,61 i forskellige års opfølgning, hvilket indikerer en jævn, signifikant og større reduktion i lungekræftdødelighed hos kvinder end hos mænd.

Sådanne tal er så overbevisende, både for mænd og i endnu højere grad for kvinder,  at det bliver indlysende, at Danmark – og resten af de lande, som har råd – burde indføre lungekræftscreening, og gøre det straks.

Tallene er jo til eksempel bedre end overlevelsesgevinsterne ved de fleste allerede gennemførte screeningsprogrammer.

Danske speciallæger på lungeområdet har længe ønsket og også kæmpet for at få Sundhedstyrelsen og landets sundhedspolitikere med på idéerne, og de har i mange år haft dokumentationen med sig. Men den dokumentation baserede sig på amerikanske studier, og den slags orker det danske sundhedsvæsen ikke at anvende som beslutningsgrundlag.

Men nu går kampen ind i en afgørende fase.

Nu skal det være, og alle gode kræfter må bakke op. Lungekræftscreening koster mange penge, men det er alle pengene værd.

Ventetiden koster liv, også temmelig mange.

Har du en kommentar?

Please login to leave a comment.

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter