Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Psykiater: Vi mangler to mia. for at ramme 2009-niveauet

I 2009 lancerede regionerne en plan for psykiatrien, der fik overskriften ’En psykiatri i verdensklasse’. Ambitionerne og visionerne var store. Men siden er det sådan set kun gået den forkerte vej.

Jobcentre trækker sygemeldte længere væk fra arbejdsmarkedet

At jobcentrene gør sygemeldtes psykiske tilstand væsentligt dårligere, står nu klart. Et forskningsprojekt i regi af Psykiatrifonden og støttet af SIND er nu færdigt, og viser, at syv af 10 sygemeldte synes, at jobcentret i høj eller nogen grad belaster deres livskvalitet.

Succes med telemedicinsk rehabilitering

I Jylland har et forsøg med telerehabilitering givet patienter med hjertesvigt større tryghed og bedre behandling. Og lægerne bag forsøget håber, at denne form for rehabilitering vil danne præcedens i resten af landet. Samtidig udvikler de selv videre på den.

Piger med ADHD har langt større risiko for komorbiditet end drenge

At piger med ADHD er en mere sårbar patientgruppe bliver nu understreget i et nyt dansk studie. Her har forskerne undersøgt kønsforskelle ved ADHD og en række komorbiditeter og studiet viser først og fremmest, at piger med ADHD har en langt større risiko for komorbide lidelser end drenge.

På vej mod skræddersyet behandling af skizofreni

Kendsgerningen er, at de mange former for antipsykotisk medicin virker meget forskelligt fra den ene patient til den anden. Forklaringen kan være, at den enkelte persons genetiske profil har en stor betydning for, hvilket antipsykotisk lægemiddel, der virker bedst.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter