Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Region Nord-direktørs mål: Tværfaglighed og respekt for patienternes tid

Med stadig mere fokus på tværfaglighed mellem hospitalernes læger og specialafdelinger forsøger man i Region Nordjylland at skabe mere sammenhængende patientforløb og dermed lette livet for patienter, der fejler flere ting. Men organisatoriske rammer sætter dog grænser for, hvor langt man kan komme ad den vej.

Store regionale forskelle i ventetider hos dermatologer

Patienter med ikke-akut livstruende dermatologiske sygdomme, men alligevel ofte progredierende lidelser skal i nogle regioner vente i mere end et halvt år, mens ventetiden i andre regioner handler om nogle uger. Patientforeninger og eksperter advarer mod ulighed og unødigt forværret sygdom.

JAK-hæmmeren brepocitinib rykkede på EADV

EADV: Tre ud af fire patienter med mild til moderat atopisk dermatitis opnåede statistisk signifikant og klinisk meningsfuld forbedring af sygdomsaktivitet i et randomiseret, kontrolleret fase II forsøg med en ny topisk behandling, brepocitinib.

Professor deler af erfaringer: God tværfaglighed er når 2 + 2 = 5

Nye og kommende biologiske præparater til behandling af type 2-inflammationer som f.eks. kronisk bihulebetændelse, atopisk, eksem, astma og colitis, hvor virkningen går på tværs af sygdomme, inviterer til styrket tværfaglighed mellem flere specialer.

Covid-19-smittede kan have månedlange hudproblemer

EADV: Coronasmittede patienters hudproblemer på hænder, fødder, næse eller ører kan fortsætte i mere end 60 dage. Det viser et internationalt registerstudie fra 39 forskellige lande.

Danmark får nyt videnscenter for hudkræft

Eksperter i hudkræft går sammen i et landsdækkende videncenter for at udvikle nye metoder til forebyggelse, diagnosticering og behandling af hudkræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter