Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

EKG har potentiale til at blive markør for depression

Vigtigheden af overlap i behandlingen af psykiatrisk og fysisk sygdom understreges i et studie, der viser, at måling i forandring af hjerterytmen kan give et fingerpeg om, hvem der er i risiko for depression, og hvorvidt en given behandling virker.

Øget risiko for autisme hos for tidligt og sent fødte

For tidlig eller for sen fødsel kan medføre en - lille - øget risiko for ASF (autismespektrumforstyrrelse). Og for hver uge, et barn er født før eller efter 40 ugers svangerskab, desto større risiko.

EMPEROR-Reduced: SGLT-2-hæmmer har selvstændig effekt på hjertesvigt

EASD: SGLT-2-hæmmeren Jardiance (empagliflozin) reducerer risikoen for kardiovaskulær død og indlæggelser med 25 procent i patienter med hjertesvigt sammenlignet med placebo. Risikoreduktionen er sammenlignelig for patienter med og uden diabetes.

Synderen ved søvnproblemer er ofte ADHD

Mange børn med ADHD, autisme (ASD), Adfærdsforstyrrelser (ODD/CD) eller epilepsi har søvnforstyrrelser. Og for dem med autisme og adfærdsforstyrrelser ser problemerne ud til i stor grad at skyldes en udiagnosticeret ADHD.

Skizofreni medfører forandringer i hjertet

Overdødeligheden blandt mennesker med skizofreni skyldes som oftest hjertesygdom. I et nyt studie har forskere sammenlignet MR-scanninger af hjertet hos personer med og uden skizofreni og fundet fysiske forandringer, som ikke kan forklares på anden måde.

Patientforening: Opret B12-klinik i Aarhus

Patienter med mangel på B12-vitamin oplever at blive kastet rundt i et system, der ikke er gearet til at behandle dem. Derfor foreslår Patientforeningen en specialklinik i Aarhus. Specialist foretrækker B12-afdelinger på landets hospitaler.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter