logo leftlogo right

Hvornår lærer regionerne af deres fejl?

Man forbavses jævnligt, når man ser, hvordan det danske sundhedsvæsen prioriterer sine ressourcer. Men sjældent har der været større grund til forundring end når det gælder den historisk vigtige opgave at overdrage varetagelsen af kontroller med kræftpatienter til almen praksis.

Overdragelse til almen praksis udsat et år:

Kontrol med kræftpatienter sejler

Faglige og økonomiske uklarheder betyder, at kræftafdelingernes overdragelse af store dele af kræftopfølgningen til de praktiserende læger efter DSAM’s vurdering kan ende med at blive et år forsinket.

Nye guidelines på vej til type 2-diabetes

Parterne bag behandlingsvejledningen til den farmakologiske behandling af type 2-diabetes er gået i gang med at se på ændringer. Det sker efter den nylige fremkomst af dokumentation for fordelene ved stoffet empaglifozin i forhold til dødelighed hos patienter med type 2-diabetes og hjertekarsygdom.
Anoro Ellipta

Diabetespatienters psykiske belastninger undervurderes

En ud af tre diabetespatienter er psykisk påvirket af deres sygdom.
Angst og uoverskuelighed er en af de fremherskende følelser.
En ny rapport afslører, at 90 procent af praktiserende læger også opfatter, at deres diabetespatienter i varierende grad er psykisk påvirket af deres sygdom og at det har betydning for patienternes sygdom.

Anoro ElliptaOvergang fra hospital til praksis det svage led for kræftpatienter

Et nyt kvalitativt studie sætter spørgsmålstegn ved regeringen og regionernes plan om at flytte opfølgningen i kræftbehandlingen ud i praksissektoren.
"Lægerne vil gerne tage sig af deres patienter. Vi har alle et ideal om at gøre vores arbejde så godt som muligt, men de tvivlede simpelthen på, hvad de skulle gøre. Skal de have en endnu vigtigere rolle, vil jeg helt klart sige, at det er de ikke klædt på til," siger Ann Dorrit Guassora, der står bag undersøgelsen.
Vaccination

Vaccine eller ej: Læger skal spørge ind uden at fordømme

At holde dialogen åben, ikke fordømme og anerkende forældrenes følelser og bekymringer er vejen frem, når man som læge sidder over for forældre, der er skeptiske over for at lade deres børn vaccinere.
Synjardi-annonce

Husstøvmideallergikere er voldsomt underbehandlede

Husstøvmide

Ny supplerende behandling til allergikere

Copyright © 2015 Medicinsk Tidsskrift, All rights reserved.