Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Velkommen til Medicinsk Tidsskrift

Værsgo, her er den første udgave af nyhedsbrevet ’Medicinsk Tidsskrift’.

Du er modtager, fordi vi kender dig som en aktiv part i det primære sundhedsvæsen og i det danske sundhedsvæsen generelt.

Det er nemlig kendetegnet ved modtagerne af Medicinsk Tidsskrift. Langt den største del af modtagerne er praktiserende læger, og omdrejningspunktet for Medicinsk Tidsskrift er også almen praksis. Men Medicinsk Tidsskrift udkommer også til sundhedspolitikere og administratorer i sundhedsvæsenet, foruden forskere, visse speciallæger og apotekere. Også ledelserne i visse patientforeninger kan læse med.

Medicinsk Tidsskrift er skabt af undertegnede, Kristian Lund, og Nina Vedel-Petersen. Vi har begge med journalistisk baggrund i mange år beskæftiget os med faglig kommunikation til læger.

Jeg har været direktør og chefredaktør på Dagens Medicin, som jeg selv var med til at starte i 1997, og Nina Vedel-Petersen er partner og medejer i Sundhedsmedierne. Hun har erfaring som redaktør og ejer af en række webbaserede medier, også på sundhedsområdet.

Tidsskriftet består af denne hjemmeside og et nyhedsbrev. Det er ambitionen med Medicinsk Tidsskrift at skabe et overskueligt og uafhængigt nyhedsmedie, der kvalificerer den praktiserende læges arbejde og behandlingsvalg i en travl hverdag. Og som giver samarbejdspartnere og beslutningstagere indblik i det daglige arbejde i praksis.

Det redaktionelle formål er at videregive konkret og brugbar information om behandling af patienter, medicin, nye regler og retningslinjer, bedst mulig behandling og patientkontakt i praksis. Medicinsk Tidsskrift vil også gerne ægge til debat og formålet er at forbedre almen praksis muligheder for at give den bedste patientbehandling.

Mediets økonomiske fundament er annoncering, og det er gratis for modtagerne.

Medicinsk Tidsskrift er unikt og helt nyt, og konceptet opbygges via dialog med brugere, så vi opfordrer alle til at skrive til redaktionen med redaktionelle input og kommentarer, ligesom vi gennemfører holdningsundersøgelser blandt vores brugere.

Vi håber, at du vil deltage, og at du vil bruge tid på at skrive til os, hvis du mener, vi rammer ved siden af i vores redaktionelle linje.

Dette nyhedsbrev er det første af sin art, og det er vores plan at skabe et levende medie, der hele tiden bliver bedre via dialogen.

Jeg selv og Nina Vedel-Petersen leder en redaktion, der består af rutinerede journalister med erfaringer fra fagmedier, også med læger som målgruppe.

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet fremover, kan du i nyhedsbrevet afmelde dig. 

Kristian Lund,

Medicinsk Tidsskrift

Inhalations-triplebehandling mod KOL anbefalet til godkendelse

Det Europæiske Lægemiddelagenturs Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler har anbefalet, at AstraZenecas Trixeo Aerosphere får markedsføringstilladelse i EU som vedligeholdelsesbehandling hos voksne patienter med moderat til svær KOL. Det er ifølge en dansk lungeekspert rigtig godt for de danske patienter.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter