Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Revurdering: Nye tilskud for lægemidler mod Parkinsons sygdom og demens

Medicintilskudsnævnet vil i sommeren 2015 påbegynde arbejdet med revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom og lægemidler mod demens.

Revurderingen vil omfatte lægemidler i ATC-gruppe N06D (midler mod demens) og N04 (midler mod Parkinsons sygdom).

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Lægeforeningen, PLO og Apotekerforeningen vil blive orienteret.

Bl.a. Dansk Gerontologisk Selskab, Dansk Neurologisk Selskab, Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS), Dansk Selskab for Geriatri, Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber vil blive orienteret og har mulighed for at tilkendegive relevante synspunkter, som kan være relevante for Medicintilskudsnævnets arbejde.

 

Hvis Medicintilskudsnævnet kommer med forslag til ændring af tilskudsstatus på området, vil nævnet sende sit forslag i høring hos virksomheder samt bl.a. de ovenfor nævnte interessenter.

Tags: Parkinsons, demens

Onlineværktøjer giver bedre blodsukkerkontrol

Diabetespatienter kontrollerer deres blodsukker bedre, hvis de bruger onlineværktøjer eller mobilapps - både med hensyn til blodsukkermålinger og til medicin adhærens.

Højt testosteronniveau øger kvinders risiko for diabetes

Et højt testosteronniveau øger kvinders risiko for både type 2-diabetes og bryst- og endometriecancer. Hos mænd ser et højere testosteronniveau dog ud til at medføre en lavere diabetes-risiko, men en højere risiko for prostatakræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter