Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Revurdering: Nye tilskud for lægemidler mod Parkinsons sygdom og demens

Medicintilskudsnævnet vil i sommeren 2015 påbegynde arbejdet med revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom og lægemidler mod demens.

Revurderingen vil omfatte lægemidler i ATC-gruppe N06D (midler mod demens) og N04 (midler mod Parkinsons sygdom).

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Lægeforeningen, PLO og Apotekerforeningen vil blive orienteret.

Bl.a. Dansk Gerontologisk Selskab, Dansk Neurologisk Selskab, Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS), Dansk Selskab for Geriatri, Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber vil blive orienteret og har mulighed for at tilkendegive relevante synspunkter, som kan være relevante for Medicintilskudsnævnets arbejde.

 

Hvis Medicintilskudsnævnet kommer med forslag til ændring af tilskudsstatus på området, vil nævnet sende sit forslag i høring hos virksomheder samt bl.a. de ovenfor nævnte interessenter.

Tags: Parkinsons, demens

Myte afkræftet: SU'ere er ikke farlige for hjertet

EASD 2019: Sulfonylurinstof (SU) ser alligevel ikke ud til at øge risikoen for tidlige død af hjertekar-sygdom, selv om det hos mange har været en udbredt opfattelse i årtier.

NYHEDSKOMMENTAR:

Rygterne om SU's død var temmelig overdrevne

EASD 2019: Det er sjældent, at nogen ligefrem håber på snarlig død for andre. Men sådan har det vist været med lægemidlet glimepirid, en første generation SU, her på EASD.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter