Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Sundheds­styrelsen udgiver nye rekomman­dationer for valg af lægemidler til behandling af type 2-diabetes

Rekommandationerne skal støtte læger i almen praksis i valg af glukosesænkende lægemidler til behandling af type 2-diabetes.

De er udarbejdet af IRF i Sundhedsstyrelsen i samarbejde med repræsentanter fra Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Endokrinologisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi og Dansk Selskab for Adipositasforskning.

Der er ikke tale om behandlingsvejledning, men støtte til valg af lægemidler inden for de syv forskellige lægemiddelgrupper.

  • Biguanider (metformin)
  • β-cellestimulerende midler (meglitinider og sulfonylurinstoffer)
  • Glitazoner (pioglitazon)
  • Dipeptidylpeptidase 4 (DPP-4)-hæmmere
  • Natrium-glukose co-transportor 2 (SGLT-2)-hæmmere
  • Glukagon-lignende-peptid 1 (GLP-1) receptoragonister
  • Basal insuliner

”Vi er klar over, at dette arbejde ikke kan stå alene, og at farmakologisk glukosesænkende behandling kun er en del af den samlede behandlingen af type 2-diabetes, som omfatter såvel anden farmakologiske behandling som non-farmakologiske behandling. Det er samtidig vigtigt for os at fremhæve, at forebyggelse og rehabilitering er centrale elementer i forløbet for mennesker med type 2-diabetes. Vi ser, at disse rekommandationer komplimenterer behandlingsvejledninger inden for type 2-diabetes og er i den forbindelse i dialog med selskaberne bag disse med henblik på at fremme en sammenhæng mellem initiativerne på området," fortæller Simon Tarp fra IRF i Sundhedsstyrelsen.

Her kan du læse mere om rekommandationerne for farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes her.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift