Christian Freitag: Vi har måske ikke selv forstået udviklingen

Efter mange års fokus på overenskomsten vil de praktiserende læger løfte blikket og sikre at almen praksis også er en vigtig del af sundhedsvæsenet om 15 år. 

Det er ved at være sidste udkald, hvis der skal rettes op på den skævhed, der er opstået mellem sygehussektoren og det nære sundhedsvæsen. Almen praksis er sakket bagud som sektor, og de praktiserende læger har selv et ansvar for at rette op på skævheden.

Det er absolut nødvendigt, at der bliver investeret i udvikling af almen praksis på samme måde, som der er blevet det i sygehusvæsenet, mener Christian Freitag.

Så skarpt tegner formanden for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Christian Freitag situationen og opgaven op. Ifølge formanden er det stadig absolut nødvendigt, at der bliver investeret i udvikling af almen praksis på samme måde, som der er blevet det i sygehusvæsenet, men han lover samtidig kommuner, regioner og sundhedsministerium, at PLO vil gøre sin del af arbejdet for, at de nære sundhedstilbud kommer til at matche tilbuddene på sygehusene.

Freitags løfte faldt for første gang to uger siden på konferencen ’Faglighed, kvalitet og sammenhæng i fremtiden nære sundhedsvæsen’ i den Sorte Diamant, hvor Lægeforeningen også udgav 16 forslag til udviklingen af et stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen. 

Helt konkret lovede han at alle læger og klinikker skal være med, at læger og klinikker skal være til gavn for borgerne og sundheden, at der skal indgås flere tydelige og forpligtende aftaler, at de praktiserende læger vil tage vare på samfundets ressourcer og at hele landet bør dækkes af praktiserende læger.

Den slags løfter kan lyde som varm luft, men Freitags udmeldinger vandt genklang i salen på konferencen, og det skyldes måske, at PLO det seneste år har udført et stykke fodarbejde og talt situationen i det nære sundhedsvæsen igennem med sine samarbejdspartnere. PLO har lyttet og taget udgangspunkt i det, de har hørt.  

Alle skal være med

PLO’s samtaler med kommunerne har ifølge Christian Freitag vist, at samarbejdet mange steder er udfordret af, at lægeklinikkerne bruger kommunerne meget forskelligt, og at lægerne nogle steder har forskellige opfattelser af de aftaler, der er indgået. Derfor er hans første løfte, at alle læger skal være med. Praktiserende læger skal som gruppe være mere enige om, hvordan aftalerne skal tolkes. Det skylder PLO både samarbejdspartnere og patienter, mener Christian Freitag 

”På dette område har vi potentiale for forbedring. Når almen praksis rykker, så skal vi rykke samtlige 3.400 praktiserende læger og samtlige 2.100 klinikker. Vi kan ikke som organisation agere på vegne af alle landets klinikker, med mindre vi er sikre på, at alle går med. Hvis regionerne og kommunerne oplever, at der er praktiserende læger, der ikke går med, så er det ikke godt for almen praksis som sektor,” siger Christian Freitag. Han ser det som PLO’s opgave at nå ud til alle praktiserende læger, også de læger, der ikke nødvendigvis nærlæser alle aftaler. 

”Det kan godt være, at de er rigtig gode læger, men f.eks. i forbindelse med kræftudredningen, som vi formentlig står overfor at skulle ind i, vil det være en udfordring, hvis en del læger ikke er helt med på, hvad vi har aftalt med resten af sundhedsvæsenet. Der ville det være rigtig spændende, hvis vi alle kunne rykke på en gang. Selvfølgelig vil der altid være foregangsmænd og -kvinder, men der må ikke gå for lang tid, fra de første begynder, til vi kan sige, at alle læger er med,” siger Christian Freitag.

Hvordan PLO helt konkret skal få alle læger med, har han ikke noget fastlagt svar på endnu, men det bliver en vigtig opgave at finde en måde. 

”Løsenet er, at når vi laver en aftale så skal resten af sundhedsvæsnet skal kunne regne med, at vi imødekommer de behov, der er hos regionerne og kommunerne og ikke mindst hos borgerne,” siger han.

Mindre fokus på antal konsultationer

Freitags andet løfte lyder umiddelbart indlysende: De praktiserende læger skal gavne borgerne og sundheden. Formuleringen dækker dog over en erkendelse hos PLO - De praktiserende lægers overenskomst har for stort fokus på at generere konsultationer, og det gavner hverken sundheden eller borgerne. 

”Det store fokus på at generere mange konsultationer betyder, at vi i stedet for at se patienter som forløb, kommer til at se på konsultationerne, som enkeltstående situationer. Vores aftale motiverer til, at vi skal se mange patienter i timen, og det er måske ikke altid i borgernes og sundhedens interesse,” siger Christian Freitag. 

Løfte nummer to er derfor et oplæg til, at det i forvejen omdiskuterede honorarsystem skal revideres.

”Vi synes også, at der er for megen løben efter de næste 10 konsultationer. Vi har måske også selv været ude om, at vi er sakket lidt bagud, for vi har ikke forstået at følge udviklingen. Vi har set for meget på, hvad der skulle ske inden for det næste år, i stedet for at se på, hvor vi gerne vil være om fem eller 10 år. Hvad det indebærer, skal vi selvfølgelig forhandle, men det her er et signal om, at vi også synes, at honorarsystemet har nogle ulemper,” siger Christian Freitag. 

Klar fordeling af opgaver

Et af problemerne i det skrantende nære sundhedsvæsen er, at der ikke i alle kommuner og regioner er klare aftaler om fordelingen af opgaver omkring bl.a. kroniske patienter. PLO’s tredje løfte er derfor flere tydelige og forpligtende aftaler om opgavefordeling.  

”Vi vil gerne have tydelige, entydige og dermed også forpligtende aftaler. Vi kunne godt tænke os, at ingen er i tvivl om, hvad den praktiserende læge skal og ikke skal,” siger Christian Freitag. 

Han vurderer, at behovene er de samme i de forskellige regioner og kommuner, og at de fleste aftaler derfor kan laves på nationalt niveau. ”Der er langt større forskelle mellem Aarhus og Ringkøbing der ligger i samme region, end der er mellem Aarhus og Odense. Danmark er ikke større, end at en central aftale sagtens kan dække hele landet også de forskelligheder, der er mellem land og by.” 

Lægemangel skal ikke udnyttes

PLO’s fjerde løfte hænger sammen med et krav. For selv om PLO tager sin del af ansvaret for, at det nære sundhedsvæsen halter, så skyldes problemerne også, at der ikke er blevet investeret i udvikling af sektoren. PLO appellerer derfor til, at politikerne prioriterer og investerer i udvikling af det nære sundhedsvæsen. Til gengæld lover Christian Freitag, at pengene skal gå til forbedringer i almen praksis, og ikke til at gøre praktiserende læger rigere. 

”Når vi nu beder om flere ressourcer, er vi godt klar over, at hvis projektet skal lykkes, så skal investeringerne ikke gå til overdrevne lægehonorarer eller ophobning af penge i institutioner, der er ejet af de praktiserende læger. Det er ikke ambitionen. Pengene skal ud og arbejde for borgerne og sundheden. Løftet er en anerkendelse af, at de praktiserende læger har en speciel rolle i Danmark, og vi skal ikke bare ud og maksimere overskuddet. Vi skal sørge for, at praktiserende læger er en god løsning for samfundet også om fem, ti og femten år,” siger Christian Freitag.

Han understreger, at PLO ikke lægger op til at praktiserende læger skal have mindre honorarer eller være dårligere stillet. Formålet med løftet om at tage vare på samfundets ressourcer er at signalere til omverdenen, at de praktiserende læger ser situationens alvor og ønsker at bidrage til at løse den.

”Vi har en mangelsituation, som vi ikke skal udnytte, og det ansvar bliver vi i PLO nødt til at vise, at vi tager,” siger Christian Freitag.

Løftet, man ikke kan give

Mangelsituationen, som Freitag omtaler, er manglen på praktiserende læger. På konferencen i Den Sorte Diamant, fortalte regionsrådsformand i Region Nordjylland, Ulla Astmann, at op mod hver tredje praktiserende læge i Region Nordjylland, som er en af de regioner, der i særlig grad mangler praktiserende læger, er få år fra pensionsalderen. Problemet presser sig på, og Christian Freitags femte og sidste løfte til omverdenen er, at PLO vil arbejde for, at der kommer praktiserende læger i hele landet. Han giver det tøvende, for det er ifølge ham selv et løfte, PLO ikke kan give. 

”Lige nu er der mangel på praktiserende læger nogle steder i landet, og vi får ikke dækket hele Danmark i løbet af et år eller to, men vi kan love, at vi vil arbejde for det. PLO har også en interesse i at få dækket landet med praktiserende læger, så selv om lægedækningen er regionernes ansvar, vil vi godt give som løfte, at her skal vi gøre, alt hvad vi, så praktiserende læger ikke kun bliver et tilbud til borgere, som bor i universitetsbyerne,” siger Christian Freitag.

Krav om investeringer

De fem løfter er Christian Freitags signal til samarbejdspartnerne om, at PLO tager sin del af ansvaret for, at almen praksis er sakket bagud. Han understreger dog samtidig, at politikerne også har en andel i udviklingen, og at de kommer til at prioritere almen praksis, hvis der skal skabes balance mellem primærsektoren og sygehusvæsenet. 

På konferencen i Den Sorte Diamant viste Christian Freitag en graf, der viste en betydelig forskel i de seneste ti års offentlige investeringer i hhv. sygehusvæsenet og almen praksis. Kurven, der illustrerede investeringerne i sygehusvæsenet steg støt, mens linjen for investeringerne i almen praksis lå fladt i bunden af grafen. Christian Freitag kritiserer ikke investeringerne i hospitalsvæsenet, men ifølge ham, kommer man ikke udenom også at investere i almen praksis. 

”Vi kommer til at skulle prioritere. Hvis ikke der bliver truffet nogle gode beslutninger, så bliver problemerne i primærsektoren større. Det skal man være klar over som politiker, beslutningstager, embedsmand og hvem der ellers har indflydelse på området. At fortsætte som hidtil, vil være det samme som at vælge ikke at løse problemerne,” siger Christian Freitag.

Om kort tid skal PLO i gang med overenskomstforhandlinger, og omkring årsskiftet kommer regeringens to udvalg om lægedækning og om sammenhæng i det nære sundhedsvæsen. PLO’s løsningsforslag og Christian Freitags løfter er signaler om, at PLO ser udviklingen af almen praksis som en opgave, der skal løses i samarbejde med Sundhedsministeriet, regionerne og kommunerne.

”Vores store ambition er at undgå det konfliktscenarie, vi har haft tidligere. Vi skal sætte os ned og høre, hvad danske regioner og kommunerne synes om vores udspil, og ser de det samme som os, skal vi finde ud af, hvordan vi kan lave et system, der i højere grad fokuserer på borgerne, på forløb og på den sundhed, praktiserende læger bidrager med i Danmark,” siger Christian Freitag.

Ledelse

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Medarbejdere

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)