Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Fysisk aktivitet: Recepten som alle bør udskrive

ACR/ARHP 2017: Årets keynote speaker ved den årlige amerikanske reumatologi-kongres, ACR, speciallæge i sportsmedicin, Alex M. McDonald, havdefokus på den eneste recept, som er til rådighed for alle, og som altid kan fornys: Fysisk aktivitet.

"Jeg fortæller mine patienter, at hvis jeg kunne vælge én eneste behandling i verden, så ville jeg vælge at gå en tur på 30 minutter hver dag," sagde Alex M. McDonald under sessionen ’Exercise is Medicine: We All Need to Say the Same Thing.’

Ifølge Teresa J. Brady, ph.d., senior adfærdsforsker ved Arthritis Program ved Centers for Disease Crontrol and Prevention, viser en ny undersøgelse, at 41,2 procent af patienter med gigt tilhører den fysisk inaktive gruppe, svarende til, at de ikke deltager i nogen form for moderat fysisk aktivitet af mindst 10 minutters varighed, sådan som begrebet fysisk inaktiv er defineret af de amerikanske sundhedsmyndigheder, US Health and Human Services.

"Der er masser af plads til forbedring med hensyn til at hjælpe folk med at blive mere aktive," siger Brady, der tilføjer, at selvom måske ikke alle gigtpatienter kan opfylde de nationale retningslinjer for motion og bevægelse, så vil det sikre ’størst værdi for pengene’, at folk kommer op af sofaen og i gang med en eller anden form for aktivitet.

Men selv om gigtpatienter står overfor de samme kendte barrierer i forhold til motion, som de mennesker, der ikke har gigt, så har gigtpatienter også yderligere forhindringer ifølge seniorforskeren:

”For eksempel er smerte en forhindring. Ligesom frygt for at gøre smerterne endnu værre, usikkerhed om, hvad og hvor meget der skal gøres. Patienterne er ofte uden nem adgang til gigt-specifikke programmer, foruden at de har læger, der hverken nævner eller understreger betydningen af fysisk aktivitet,” siger hun.

En anden undersøgelse, der sammenligner barrierer hos motionister og ikke-motionister, viser, at motionisterne faktisk rapporterer flere barrierer end de, som ikke bevæger sig. Men motionisterne er bedre problemløsere ifølge Brady:

”Motionisterne fandt veje udenom barriererne, hvor ikke-motionisterne lod sig overmande af barriererne og stoppede helt. Jeg synes derfor, det også er vigtigt at undervise i problemløsningskompetencer,” siger hun.

Alex McDonald, speciallæge i sportsmedicin og tidligere professionel triatlet, understregede, at de, som arbejder med patienter, efter hans mening skal sætte et godt eksempel ved selv at være fysisk aktive.

”Ingen patient bør forlade klinikken uden en vurdering af den nuværende fysiske aktivitet, rådgivning om motion, en recept til motion samt en henvisning til fagfolk med speciale i fitness.”

For patienter, der lige er begyndt at være fysisk aktive, anbefaler Alex McDonald sine kollegaer, at de begynder med fleksibilitets- og bevægelsesøvelser som blid stretching og yoga. Selv introducerer han derefter aerobisk aktivitet efterfulgt af styrketræning og i sidste ende balancetræning.

”Uanset rækkefølgen så start på lavt niveau og gå langsomt frem, ligesom når man starter en ny medicinsk behandling, hvor man også hjælper patienter med at etablere en rutine og finde noget, som de kan værdsætte.”

Børn af psykisk syge bliver ofte selv syge allerede i barndommen

Hidtil har det været kendt, at børn født af forældre med alvorlig psykisk sygdom selv har en forøget risiko for at udvikle sygdommen i voksenalderen. Spørgsmålet er imidlertid, hvor stor deres risiko er for at blive psykisk syge allerede i barndommen. Det giver et nyt, dansk registerstudie nu svaret på.

Mislykket forsøg med mere sammenhæng for patienten

Et tæt samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende læger i Odense Kommune skulle forkorte sygdomsforløb og reducere hospitalsindlæggelser for to patientgrupper i projektet Integrated Care. Men ingen af delene lykkedes, viser en evaluering i to dele af projektet.

Antipsykotisk medicin kan give hjerteproblemer

Ældre mennesker på anden generations antipsykotisk medicin, der giver vægtforøgelse og ændrer lipidprofilen, har en øget risiko for hjertekarsygdomme, især slagtilfælde. Faktisk er risikoen tre gange forøget, i sammenligning med ældre, der tager medicin med lavere risiko for metaboliske forandringer.

Ny mulighed for online psykologbehandling

Mennesker med depression og angst får nu en ekstra mulighed for hjælp, idet Danske Regioner har besluttet at tilbyde dem gratis hjælp via internettet. Dermed håber regionerne at nå ud til mange af dem, som i dag går rundt med ubehandlede mentale problemer.

Ny type ansættelse for læger i almen praksis i Nordjylland

Unge læger i Nordjylland kan nu komme i en helt ny type ansættelse i almen praksis. Initiativet er et blandt flere initiativer i Nordjylland, der skal forbedre lægedækningen, som er særligt udfordret i almen praksis.

Ny KOL-vejledning fra DLS: Medicinsk tretrinsraket

I denne uge offentliggjorde Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) deres nye KOL-vejledning, hvori indholdet er ændret væsentligt i forhold til 2012-udgaven. Blandt andet er der i den reviderede udgave større fokus på rygestop og motion, ligesom DLS har skabt en tretrinsraket i forhold til medicineringen af patienter med KOL.

Tablet med sensor 'sladrer' om patientens compliance

Så er den første digitale pille godkendt. Det er de amerikanske sundhedsmyndigheder, der har sagt ja til en tablet, der rummer en sensor på størrelse med et sandkorn, som kan fortælle lægerne, hvor og hvornår patienten spiser tabletten. Tanken er at få flere patienter til at tage deres medicin, så de undgår at blive endnu mere syge.

Enstrenget tilbud til dem med dobbeltdiagnoser

Et nyt behandlingstilbud, der åbnede 1. november, skal sikre en koordineret, psykoterapeutisk behandling af patienter med dobbeltdiagnose. De slipper dermed for som hidtil at være i behandling to forskellige steder.

DLS opfordrer ansatte i sundhedsvæsnet til at genoverveje brugen af inhalationssteroid

I oktober anbefalede Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen en begrænsning i brugen af inhalationssteroider (ICS) i behandling af patienter med KOL. Nu følger lungespecialisternes selskab trop og lægger i den reviderede KOL-vejledning op til at mindske brugen af inhalationssteroider i behandling af patienterne.

Nyt studie af inhalationssteroid kan ændre fremtidens astmabehandling

På Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital forskes der i at få en dybere forståelse af den komplicerede kroniske sygdom, som astma er. Blandt andet derfor arbejder læge og ph.d. studerende Morten Hvidtfeldt på at afdække, hvordan inhalationssteroider påvirker glat muskulatur i luftvejene hos patienter med astma. 

Tripleinhalator godkendt til KOL-behandling i Europa

Europa-Kommissionen har netop godkendt Trelegy Ellipta tripleinhalator til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom i Europa. Inhalatoren bør bruges som vedligeholdelsesbehandling til voksne patienter med moderat til svær KOL. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift