Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Fysisk aktivitet: Recepten som alle bør udskrive

ACR/ARHP 2017: Årets keynote speaker ved den årlige amerikanske reumatologi-kongres, ACR, speciallæge i sportsmedicin, Alex M. McDonald, havdefokus på den eneste recept, som er til rådighed for alle, og som altid kan fornys: Fysisk aktivitet.

"Jeg fortæller mine patienter, at hvis jeg kunne vælge én eneste behandling i verden, så ville jeg vælge at gå en tur på 30 minutter hver dag," sagde Alex M. McDonald under sessionen ’Exercise is Medicine: We All Need to Say the Same Thing.’

Ifølge Teresa J. Brady, ph.d., senior adfærdsforsker ved Arthritis Program ved Centers for Disease Crontrol and Prevention, viser en ny undersøgelse, at 41,2 procent af patienter med gigt tilhører den fysisk inaktive gruppe, svarende til, at de ikke deltager i nogen form for moderat fysisk aktivitet af mindst 10 minutters varighed, sådan som begrebet fysisk inaktiv er defineret af de amerikanske sundhedsmyndigheder, US Health and Human Services.

"Der er masser af plads til forbedring med hensyn til at hjælpe folk med at blive mere aktive," siger Brady, der tilføjer, at selvom måske ikke alle gigtpatienter kan opfylde de nationale retningslinjer for motion og bevægelse, så vil det sikre ’størst værdi for pengene’, at folk kommer op af sofaen og i gang med en eller anden form for aktivitet.

Men selv om gigtpatienter står overfor de samme kendte barrierer i forhold til motion, som de mennesker, der ikke har gigt, så har gigtpatienter også yderligere forhindringer ifølge seniorforskeren:

”For eksempel er smerte en forhindring. Ligesom frygt for at gøre smerterne endnu værre, usikkerhed om, hvad og hvor meget der skal gøres. Patienterne er ofte uden nem adgang til gigt-specifikke programmer, foruden at de har læger, der hverken nævner eller understreger betydningen af fysisk aktivitet,” siger hun.

En anden undersøgelse, der sammenligner barrierer hos motionister og ikke-motionister, viser, at motionisterne faktisk rapporterer flere barrierer end de, som ikke bevæger sig. Men motionisterne er bedre problemløsere ifølge Brady:

”Motionisterne fandt veje udenom barriererne, hvor ikke-motionisterne lod sig overmande af barriererne og stoppede helt. Jeg synes derfor, det også er vigtigt at undervise i problemløsningskompetencer,” siger hun.

Alex McDonald, speciallæge i sportsmedicin og tidligere professionel triatlet, understregede, at de, som arbejder med patienter, efter hans mening skal sætte et godt eksempel ved selv at være fysisk aktive.

”Ingen patient bør forlade klinikken uden en vurdering af den nuværende fysiske aktivitet, rådgivning om motion, en recept til motion samt en henvisning til fagfolk med speciale i fitness.”

For patienter, der lige er begyndt at være fysisk aktive, anbefaler Alex McDonald sine kollegaer, at de begynder med fleksibilitets- og bevægelsesøvelser som blid stretching og yoga. Selv introducerer han derefter aerobisk aktivitet efterfulgt af styrketræning og i sidste ende balancetræning.

”Uanset rækkefølgen så start på lavt niveau og gå langsomt frem, ligesom når man starter en ny medicinsk behandling, hvor man også hjælper patienter med at etablere en rutine og finde noget, som de kan værdsætte.”

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Gratis tilbud om internetpsykiatri

Behandling via internet og i eget hjem. Sådan lyder et nyt tilbud til alle danskere, der lider af angst eller depression.

CCF-formand: Patienter ønsker hurtig indgriben

Personlig medicin, empati og hurtig indgriben hvis behandlingen ikke virker. Sådan lyder stikordene, hvis en vellykket behandling skal beskrives fra patientens synsvinkel.

Borderlinepatienter ekstra arbejdsmæssigt udfordret

Mennesker diagnosticeret med borderline har meget store problemer med at komme i arbejde eller uddannelse – både på kort og langt sigt. Og deres vanskeligheder er større end hos alle andre med psykiske lidelser, undtagen dem med skizofreni og misbrug.

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Her skal alle unge screenes for depression

I USA har American Academy of Pediatrics (AAP) netop udsendt retningslinjer, der skal hjælpe de praktiserende læger med at identificere unge med depression. For som det er i dag er det kun ca. halvdelen af tilfældene, der opspores – og kun 41 procent, der får behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift