Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Olumiant viser vedvarende positiv effekt ved dosisændringer

Kontinuerlig behandling med JAK-hæmmeren Olumiant (baricitinib) viser fortsat vedvarende effekt hos patienter med moderat til svær atopisk eksem. Der ses også vedvarende positive effekter af behandling efter nedregulering af dosis.