Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin

Forsker i AI og hudsygdomme: ChatGPT4o kan være en initial hjælp i almen praksis

Den nye ChatGPT-model (GPT4o) svarer meget lig specialister i en diagnostisk test foretaget af Medicinske Tidsskrifter i samarbejde med dermatologer fra Københavns Universitet. Men det er risikabelt at lade sig forblænde af de store sprogmodellers imponerende resultater, advarer Kenneth Thomsen, der forsker i kunstig intelligens (AI) og dermatologi.

Læger efterlyser ny tilgang til behandling af atopisk eksem

Et for ensidigt fokus på forbedring af EASI-scoren kan skygge for andre vigtige behandlingsmål, som måske ligger patienter med atopisk eksem mere på sinde. Danske dermatologer efterlyser en treat-to-target tilgang, som tager højde for komorbiditet og hensyn til den enkelte patients ønsker.

Lovende data for migræne-medicin mod rosacea

Migrænemidlet Aimovig (erenumab) reducerer antallet af dage med flushing (ekstrem rødmen) som følge af rosacea. Det viser et dansk studie, som dog er begrænset af sin størrelse.

Lichen sclerosus: Den tabubelagte sygdom

Den smertefulde hudsygdom Lichen Sclerosus, der typisk rammer kvinders genitalier og gør huden papirstynd, er tabubelagt og bliver ofte overset. Det manglende kendskab kan have store, uoprettelige konsekvenser, da det er essentielt at diagnosticere sygdommen i et tidligt stadie, lyder det fra to eksperter.

Arbejdsrelateret sygdom påvirker tusinder – men der findes måske en løsning

Håndeksem er ikke bare en generende hudirritation, men en alvorlig arbejdsrelateret tilstand, der nu rammer flere og flere danskere. Det fører ikke kun til økonomiske tab, men også til personlige tragedier, når berørte må opgive deres karrierer. En nylig ph.d.-afhandling kommer med en mulig løsning.

Rygestop reducerer risikoen for at udvikle psoriasis

Sammenlignet med kontinuerlig rygning har et rygestop positiv effekt på udviklingen af psoriasis. De allerbedste resultater tilskrives mennesker, som formår at fastholde rygestoppet, konkluderer studie.

Høje mængder af bestemt hormon er forbundet med kronisk kløe

Høje niveauer af hormonet B-type natriuretisk peptid (BNP) i blodet er forbundet med kronisk kløe, konkluderer nyt studie. Resultaterne tyder på, at en BNP-receptorantagonist kan være en terapeutisk mulighed til behandling af kløe.

Lovende data for JAK-hæmmere mod vitiligo

JAK-hæmmer kombineret med smalbåndet ultraviolet B-lysterapi (NB-UVB) synes at være mere effektiv  mod vitiligo end JAK-hæmmer-behandling alene, og effekten af JAK-hæmmer-monoterapi forbedres støt over tid.