Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kolding-læge vil forbedre samarbejdet med sundhedsplejen om skolebørn

Når den praktiserende læge fanger børn, der inden skolealderen lider af astma, allergi, høfeber eller andet, der kan gå udover deres trivsel, bør den vigtige viden gives videre til skolesundhedsplejen, mener Peter Barkholt, der er praktiserende læge hos Lægerne Marielund i Kolding.

Patienter med atrieflimren kan blive bedre til at mestre egen sygdom

Et online-spørgeskema kan gøre patienter med atrieflimren mere trygge og bedre i stand til at håndtere egen sygdom. For lægerne betyder det, at de bedre kan tilrette deres konsultation den enkelte patient og se, hvordan patientens mestring af sygdommen udvikler sig over tid.

Banebrydende kolesterol-sænker netop godkendt i England

En ’game-changer’ kalder flere engelske specialister det nye, kolesterol-sænkende lægemiddel Inclisiran. Professor i klinisk medicin Børge Nordestgaard kalder effekten lovende og forventer, at behandlingen også vil blive godkendt til brug i Danmark indenfor et par år.

Hver ottende dør pludseligt og uventet af hjertesygdom

Alle dødsfald i Danmark i 2010 er nu blevet gennemgået i et nyt studie, som viser, at op mod hvert ottende dødsfald sker pludseligt og uventet af hjertesygdom. Forskerne bag studiet håber, at nye data kan føre til, at mange af dødsfaldene med tiden kan forebygges.

Problemløsende samtaler skal øge hjertepatienters trivsel

Mange hjertepatienter lever som følge af diagnosen et liv med angst, depression, stress og nedsat livskvalitet. Et nyt forskningsprojekt i almen praksis søger gennem samtaleterapi at hjælpe patienterne til at identificere og finde løsninger på egne problemer.

Hormonstoffer genopretter cirkulation efter hjertestop

Behandling med to hormonstoffer direkte i blodåren øger chancen for at få gang i hjertet igen efter hjertestop. Men overlevelsen efter 30 dage var ikke bedre end ved standardbehandling. Der skal mere forskning til for at kunne afgøre effekten.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo