Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tæt sammenhæng mellem søvnapnø og atrieflimren

Forskere på Panum Instituttet ser nærmere på sammenhængen mellem obstruktiv søvnapnø og atrieflimren. Resultaterne bekræfter, hvad flere internationale studier også viser: At søvnapnø øger risikoen for at udvikle hjerterytmeforstyrrelser markant.

Ny diagnostik af hjertepatienter nu indført på alle Region Midts hospitaler

Hospitalsenhed Midt har netop indført PET/CT-scanning af hjertepatienter på Regionshospitalet Viborg. Dermed bliver Region Midtjylland den første danske region, hvor alle hjertepatienter tilbydes samme diagnostiske metode – en metode, som giver hurtigere og mere præcise svar.

Danske kardiologer bag omfattende forskning i covid-19

Covid-19 og hjertesygdom var temaet ved et virtuelt møde i oktober afholdt i Dansk Kardiologisk Selskab (DCS). Flere kardiologer præsenterede ved mødet deres forskning, og et præliminært studie om covid-19 og forlænget QT-interval og deraf følgende hjerterytmeforstyrrelser vandt en pris.

Danske forskere på vej med test til ultra-tidlig diagnose af stroke

Danmark er i internationalt perspektiv spydspids, når det handler om hurtig behandling af blodprop i hjernen - og derfor har danske forskere nu også fået en bevilling til at udvikle en blodprøve-baseret diagnostisk test, som kan anvendes allerede i ambulancen og sikre en endnu hurtigere behandling.

Forxiga godkendt i EU mod hjertesvigt

Forxiga (dapagliflozin) er blevet godkendt i EU som behandling af symptomatisk kronisk hjertesvigt med reduceret ejektionsfraktion (HFrEF) hos voksne med og uden type 2-diabetes.

Database skal opspore patienter med familiær hyperkolesterolæmi

RKKP har etableret en ny klinisk kvalitetsdatabase: Databasen for Familiær Hyperkolesterolæmi, der skal være med til at sikre opsporing af de omkring 25.000-30.000 danskere, som lider af arveligt forhøjet kolesterol uden af vide det.

Patienterne har fået det langt dårligere under covid-krisen

Stille og roligt er patienterne begyndt at vende tilbage til ambulatorier og behandlinger i psykiatrien. Men sværhedsgraden af deres tilstand er øget markant. Desuden bliver mange flere end normalt indlagt med tvang eller bliver udsat for anden form for tvangsforanstaltninger. Og situationen ventes at blive endnu værre.

Det går den helt forkerte vej med brug af tvang

I 2014 satte sundhedsministeriet og regionerne sig et mål om at brugen af alle former for tvang i psykiatrien skulle være reduceret væsentligt i 2020. Det er langt fra sket, viser den nye rapport fra Sundhedsstyrelsen.

Organisationer i fortsat øget beredskab

Både i patient- og pårørendeforeninger er der stor bekymring for situationen i psykiatrien. Og herfra lyder et stort juleønske, at de psykisk sårbare, som stadig holder sig væk fra behandlinger, vender tilbage for at få den hjælp, de mere end nogensinde har brug for.

Er det stilhed før storm i børne- og ungepsykiatrien?

Mens man i voksenpsykiatrien oplever stadig flere og mere dårlige patienter, er billedet lige nu en smule anderledes i børne- og ungdomspsykiatrien. Dog genkender man frygten for, at ingen endnu har set alle konsekvenserne af covid-19 pandemien.

Effekt af amisulprid slår to andre antipsykotiske midler

For første gang har forskere direkte sammenlignet de tre antipsykotiske lægemidler, amisulprid, aripiprazol og olanzapin. Konklusionen lyder, at der findes klinisk relevante forskelle på præparaternes effektivitet, og at amisulprid ser ud til at have den bedste effekt ved behandling af skizofreni.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter