Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Raske over 70 år med forhøjet kolesterol har gavn af statiner

Det er en udbredt holdning i almen praksis, at personer over 70 ikke skal behandles for forhøjet LDL-kolesterol. Men et dansk studie slår nu fast, at uden behandling, så øges risikoen hos ellers raske ældre markant for at blive ramt af en blodprop i hjertet eller hjernen.

Dansk vision om at komme tættere på forebyggelse af hjertestop

Danske forskere forsøger nu at give et svar på om man kan forudsige et hjertestop. Målet med deres forskning er at skabe en øget opmærksomhed om tidlige symptomer på hjertestop blandt befolkningen og sundhedspersonale og at lægge fundamentet til udvikling af prædiktionsværktøjer.

Jardiance anbefalet mod hjertesvigt i EU

Jardiance (empagliflozin) er blevet anbefalet af EMAs komite for lægemidler til human brug (CHMP) som behandling af voksne patienter med hjertesvigt med nedsat uddrivningsfraktion.

Mange udsatte med diabetes er endnu ikke blevet vaccineret

Omtrent hver tredje person med type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom mangler at blive vaccineret, selvom de er i en særligt udsat gruppe, som var prioriteret til vaccine, viser rundspørger blandt Diabetesforeningens medlemmer.

Stamceller direkte i hjertet kan give bedre livskvalitet

Når stamceller sprøjtes direkte ind i hjertet, kan de genopbygge den del af hjertet, der ikke får blod nok på grund af forkalkninger. Det kan afhjælpe patienternes symptomer og give dem øget livskvalitet.

Vericiguat forventes godkendt til behandling af hjertesvigt

CHMP har nu udtalt sig positivt om Verquvo (vericiguat) som mulig behandling af voksne patienter med reduceret uddrivningsfraktion stabiliseret efter en nylig forværring af kronisk hjertesvigt, som kræver intravenøs diuretisk behandling.

Mange udsatte med diabetes er endnu ikke blevet vaccineret

Omtrent hver tredje person med type 2-diabetes og hjerte-kar-sygdom mangler at blive vaccineret, selvom de er i en særligt udsat gruppe, som var prioriteret til vaccine, viser rundspørger blandt Diabetesforeningens medlemmer.

Læge: Gør EKG til standardbehandling for svært psykisk syge

Et simpelt hjertekardiogram (EKG) kan gøre en stor forskel for mennesker med svær psykisk sygdom. For når de i dag dør langt tidligere end alle andre mennesker, skyldes det i høj grad hjertesygdom, som ikke opdages i tide.

Berigtigelse

Medicinsk Tidsskrift bragte i april en artikel om, at DSAM satte faktaark om hjemmefødsler på pause. Artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om baggrunden for beslutningen. Det er således ikke korrekt, at Sundhedsstyrelsen i sit høringssvar til DSAM i december 2018 kaldte oplysningerne i udkastet ”forkerte og i direkte modstrid” med deres eget daværende og stadig ikke færdigreviderede udkast til retningslinjer. Medicinsk Tidsskrift beklager.

Peter Rossing efter ADA: Type 2-retningslinjer skal revideres igen

ADA: Nye lægemidler og ny evidens ændrer diabeteslandskabet hastigt, og det er allerede tid til igen at tage retningslinjerne for behandling af type 2-diabetes op til revision, vurderer professor Peter Rossing, der har været med til at lave de internationale og danske guidelines på området.

Ny ADA-EASD-konsensus rapport for type 1-diabetes på trapperne

ADA: Et uddrag af en konsensus rapport fra den amerikanske og europæiske diabetesassociation ADA og EASD blev fremlagt under ADA 2021 med bidrag fra dansk professor. Forfatterne bag efterlyser feedback fra deltagere på sessionen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo