Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Take home message fra ESC: Tjah, bom bom...

ESC 2018: Dette års ESC-kongres i München blev en lidt blandet oplevelse for mange deltagere. Nogle blev skuffede, nogle blev bekræftede i tidligere antagelser og andre – få, måske – blev glædeligt overraskede.

Rødt kød får grønt lys i stor kostundersøgelse

ESC 2018: Hvis du har lyst til en god bøf, men har holdt dig fra rødt kød på grund af de sidste mange års anbefalinger om at holde sig til fisk og grøntsager, så er der godt nyt fra den europæiske hjertekongres. 

Low carb-high fat øger dødsrisikoen

ESC 2018: Overvægtige, der forsøger at tabe sig med Dukan-diæten eller andre diæter med få kulhydrater, risikerer en tidlig død af hjertekar-sygdom eller kræft.

Rivaroxaban-studie skuffer - men er ikke alene

ESC 2018: "Det er som om de negative studier står i kø. Flere ting vi har gået og håbet på, har vist sig ikke at kunne leve op til forventningerne," siger overlæge Kenneth Egstrup efter mandag bl.a. at have overværet COMMANDER-studiet på ESCs kongres i Mûnchen.

Koronar kalkmåling kan finde patienter der har gavn af hjertemagnyl

ESC 2018: En såkaldt Agatston-score, der rutinemæssigt anvendes til at kvantificere mængden af kalk i kranspulsårerne ved CT-scanninger, har vist sig måske at være et godt redskab til at identificere patienter, der vil have gavn af behandling med hjertemagnyl.

Ny viden om biomarkøren suPAR

ESC 2018: For overlæge Jens Friberg handler dette års ESC i høj grad om at finde ny viden og ligesindede med interesse i måling af biomarkører i forbindelse med risikovurdering af patienter med atrieflimmer.

Kun de mest syge AF-patienter skal have aspirin

ESC 2018: Patienter med nydiagnosticeret atrieflimmer har formentlig ikke gavn af rutinemæssig tilføjelse af aspirin/hjertemagnyl eller andre pladehæmmere til orale antikoagulanter. Faktisk ser det ligefrem ud til at forværre prognosen.

Brilique brillerede ikke som langvarig monoterapi

ESC 2018: Håbet om at Brilique (ticagrelor) kunne stå alene som behandling efter ballonudvidelse punkterede, da GLOBAL LEADERS-studiet i går blev præsenteret på ESCs kongres i München.

Det nye sort på ESC: Casebaserede præsentationer

ESC 2018: Flittig brug af cases er et af dette års ESC kongres’ populære tiltag. Guidelines og statistikker gøres mere direkte anvendelige, når de illustreres med realistiske patienthistorier.

Dansk glæde over ESC's sænkede blodtryksgrænser

ESC 2018: I erkendelse af at forhøjet blodtryk som oftest ikke kan mærkes, og at følgerne kan være fatale, er ESC kommet med nye retningslinier, som glæder overlæge Kent Lodberg Christensen fra Hjertemedicinsk afd. ved Aarhus Universitetshospital.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift