Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

EMA sætter ind mod doseringsfejl ved methotrexat

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, har igangsat et review af risikoen for doseringsfejl med methotrexat. Det er en risiko, der har været kendt i mange år, men ikke desto mindre ser man stadig alvorlige tilfælde af overdosering over hele Europa, hvoraf nogle har ført til dødsfald. Også i Danmark.

Så sent som 12. februar blev en 90-årig kvinde, der boede på et plejehjem i Nordsjælland, indlagt med methortaxeat-forgiftning, fordi hun ved en fejl i ti dage dagligt var blevet medicineret med sin ugentlige dosis. Hun afgik ved døden fem dage efter.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed har den i 2017 modtaget rapporter om tre utilsigtede hændelser, hvor patienter er blevet overdoserede ved at have indtaget methotrexat i tabletform dagligt, i stedet for en gang om ugen.

Styrelsen skriver, at patienterne ved indlæggelsen havde mundbetændelse og tendens til næseblod, de var knoglemarvspåvirkede og havde en behandlingskrævende infektion. En af patienterne døde.

Også i de foregående år har der været rapporteret en række alvorlige hændelser og dødsfald herhjemme på grund af overdosering med methotrexat.

Alle tilfælde er rapporteret til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Til netmediet Kommunalsundhed.dk siger overlæge på Reumatologisk Afdeling, Regionshospital Nordjylland i Hjørring, at han mener, at fejldosering af methotrexat er årsag til adskillige dødsfald hvert år herhjemme.

Spanien har taget initiativet

Men det ses også i det øvrige Europa, og det er Det Spanske Agentur for Medicin og Sundhedsprodukter, der har bedt EMA’s Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, PRAC, om at undersøge, hvorfor der stadig sker doseringsfejl, så man kan identificere årsagerne og indføre procedurer, der kan forebygge dem.

Der har allerede i mange år været advarsler på pakninger og indlægssedler, men de kan være svære at få øje på og overses åbenbart ofte.

Methotrexat anvendes mod inflammatoriske sygdomme som leddegigt, børnegigt, psoriasis, psoriasisgigt og Chrohns sygdom, samt led- og bindevævssygdomme. Midlet skal tages i pilleform én gang om ugen på en fast dag.

Gigtmidlet bruges også mod visse typer leukæmi, men i meget mindre grad. Risikoen for overdosering er meget lille, da midlet gives på hospital som injektion i en høj dosis, én eller få antal gange.

Når PRAC har færdiggjort reviewet, vil deres anbefalinger blive sendt til Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP, der er ansvarlig for lægemidler til brug i mennesker, der vil vedtage en udtalelse. Derefter skal Europa-Kommissionen vedtage en juridisk bindende afgørelse, der er gældende i alle EU’s medlemslande.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift