Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

P-piller ser ud til at beskytte mod leddegigt

Tager man p-piller i mindst syv år medfører det en nedsat risiko for at udvikle leddegigt.

Til gengæld synes der ikke at være nogen beskyttende virkning af at amme.

Det antyder en ny svensk undersøgelse fra Karolinska Institutet i Stockholm, hvor forskere har gennemgået data fra den store EIRA-undersøgelse (Epidemiological Investigation of RA), bestående af kvinder over 18 år, der blev fulgt mellem 1996 og 2014.

I løbet af denne periode blev 2809 kvinder diagnosticeret med leddegigt, og i undersøgelsen blev 5312 kvinder tilfældigt udvalgt fra den generelle befolkning og matchet i forhold til alder som sammenligningsgruppe.

Da leddegigt er to-tre gange så almindelig hos kvinder, menes det, at hormonelle og reproduktive faktorer delvis kan forklare denne kønsforskel. Men den hidtidige forskning har ikke givet entydigt klare resultater.

I den nye undersøgelse tog forskerne blodprøver af kvinderne for at tjekke for antistoffer, der øger risikoen for leddegigt, og de foretog også en grundig gennemgang af kvindernes brug af prævention og reproduktive historie samt deres livsstil, uddannelse, og om de havde ammet deres børn.

I alt blev 2578 kvinder med arthritis og 4129 kvinder fra sammenligningsgruppen inkluderet i den endelige analyse. Af disse havde 884 med leddegigt og 1949 fra sammenligningsgruppen ammet mindst et barn mellem 2006 og 2014.

Og resultaterne, der er offentliggjort i Annals of the Rheumatic Diseases, viste, at kvinder, der havde taget p-piller, havde en lavere risiko for at udvikle leddegigt end dem.

Risikoen var 15 procent lavere hos nuværende brugere af pillen og 13 procent lavere hos tidligere brugere. Og sammenhængen var signifikant for kvinder, som blev testet positiv for ACPA-antistoffer, selv efter at have taget højde for tobak og alkoholforbrug sammenlignet med kvinder, der aldrig havde taget p-piller.

Ni ud af 10 personer, der testes positive for ACPA (anti-citrullineret protein antistoffer), vil have leddegigt og kan indikere mere alvorlig sygdom.

Brug af P-piller i mere end syv år - den gennemsnitlige brugstid blandt undersøgelsesdeltagerne - var forbundet med en 19 procent lavere risiko for at udvikle leddegigt, og det gjaldt for både dem, der blev testet positive og negative for ACPA.

Selv om en lavere risiko også blev fundet blandt kvinder, der havde ammet mindst ét ​​barn, var dette ikke signifikant, efter at der blev taget højde for potentielle indflydelsesrige faktorer.

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Gratis tilbud om internetpsykiatri

Behandling via internet og i eget hjem. Sådan lyder et nyt tilbud til alle danskere, der lider af angst eller depression.

CCF-formand: Patienter ønsker hurtig indgriben

Personlig medicin, empati og hurtig indgriben hvis behandlingen ikke virker. Sådan lyder stikordene, hvis en vellykket behandling skal beskrives fra patientens synsvinkel.

Borderlinepatienter ekstra arbejdsmæssigt udfordret

Mennesker diagnosticeret med borderline har meget store problemer med at komme i arbejde eller uddannelse – både på kort og langt sigt. Og deres vanskeligheder er større end hos alle andre med psykiske lidelser, undtagen dem med skizofreni og misbrug.

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Her skal alle unge screenes for depression

I USA har American Academy of Pediatrics (AAP) netop udsendt retningslinjer, der skal hjælpe de praktiserende læger med at identificere unge med depression. For som det er i dag er det kun ca. halvdelen af tilfældene, der opspores – og kun 41 procent, der får behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift