Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Virtual reality kan være effektivt mod reumatiske smerter

ACR/ARHP 2017: Det stigende misbrug af stærke smertestillende midler som opioider, får nu læger og forskere til at interessere sig for virtuel smertebehandling.

Virtual reality terapi kan vise sig nyttig til behandling af reumatiske smerter og således også blive en del af løsningen på USA’s nationale opioidepidemi, mener læge og direktør, Brennan Spiegel, Health Services Research, Cedars-Sinai Center for Outcomes Research og Education i Los Angeles.

Han fremlagde på den årlige kongres i San Diego, Californien, ACR, sin forskning i virtuel reality terapi, hvor patienter har mulighed for at gå ind i en computerskabt parallel virkelighed og hvor de kan bevæge sig i en tredimensional, interaktiv verden.

Ifølge Brennan Spiegel har forsøg påvist, at virtuel virkelighed er yderst effektivt i behandling af smerte, ligesom det også har været brugt til at behandle en række andre tilstande fra angst og depression til højt blodtryk.

"For et par år siden begyndte vi at bruge virtual reality i vores patientbehandling. Vi har udviklet en slags bibliotek af virtuelle virkelighedsoplevelser. Vi kalder det for et 'virtual reality apoteket'. Og hvis du kan finde den rigtige virtuelle virkelighedsrecept for patienten baseret på behov og betingelser, kan du se bemærkelsesværdige resultater,” siger Brennan Spiegel, der beskriver den virtuelle virkelighed som en oplevelse af fordybelse.

”Det fungerer som en slags hijacking af hjernen. Terapien får hjernen til at tro, at kroppen er andetsteds. Med virtuel virkelighed kan vi hjælpe folk med smerter til at undslippe deres kroppe og gå på fantastiske rejser. De kan flyve over gletsjere, sidde på en strand eller meditere,” uddyber Spiegel, som siger, at denne type virtual reality-terapi kan reducere smerten med omkring 24 procent i gennemsnit.

Ifølge Spiegel er der grænser for, hvor langt anti-inflammatoriske og andre smertestillende terapier og strategier virker, hvorfor han mener, at hans kollegaer bør støtte andre former for behandlinger, heriblandt altså virtual reality-terapier, som han kalder for ’meget effektive’.

”For eksempel har vi kunnet vise, at virtuel virkelighed reducerer smerte ud over opioidernes effekt. I et kontrolleret forsøg har vi vist, at hvis du har to grupper, der får lige mange opioider, så har gruppen, der modtager virtuel virkelighed, større smertelindring end gruppen, som kun får opioider.”

Selv om disse terapiformer er lovende, er der ifølge Spiegel endnu ingen undersøgelser, som har påvist, at den virtuelle virkelighed kan reducere afhængigheden af opioider, selv om der er undersøgelser i gang for specifikt at besvare dette spørgsmål.

"Vi begynder også at se på mennesker, der endnu ikke er begyndt på opioider. Vi studerer patienter med akutte muskelskader. Det drejer sig om patienter med risiko for at blive sat på opioider første gang. Og vi gør det, fordi der tidligere i år kom bemærkelsesværdige nye data fra CDC, der viser, at kun én dag med opioideksponering forudsiger en seks procent risiko for afhængighed et år senere. Så selv den mindste mængde opioider øger risikoen for langvarig afhængighed,” siger han og rejser spørgsmålet om, hvorvidt virtual reality terapi kombineret med ikke-opioid smertebehandling måske kan bruges til at få patienter gennem vanskelige kortvarige situationer uden at skulle bruge opioider.

Spiegel mener desuden, at virtuel reality terapi er relevant for de psykiske aspekter i smertebehandling:

"De fysiske og psykiske aspekter går hånd i hånd. Smerter er et mentalt problem i samme grad, som det er et fysisk problem. Den virtuelle virkelighed kan, når den anvendes korrekt, adressere nogle

af de fysiske aspekter af smerte, men det kan også løse nogle af de kognitive og psykosociale komponenter af smerte,” siger han.

Børn af psykisk syge bliver ofte selv syge allerede i barndommen

Hidtil har det været kendt, at børn født af forældre med alvorlig psykisk sygdom selv har en forøget risiko for at udvikle sygdommen i voksenalderen. Spørgsmålet er imidlertid, hvor stor deres risiko er for at blive psykisk syge allerede i barndommen. Det giver et nyt, dansk registerstudie nu svaret på.

Mislykket forsøg med mere sammenhæng for patienten

Et tæt samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende læger i Odense Kommune skulle forkorte sygdomsforløb og reducere hospitalsindlæggelser for to patientgrupper i projektet Integrated Care. Men ingen af delene lykkedes, viser en evaluering i to dele af projektet.

Antipsykotisk medicin kan give hjerteproblemer

Ældre mennesker på anden generations antipsykotisk medicin, der giver vægtforøgelse og ændrer lipidprofilen, har en øget risiko for hjertekarsygdomme, især slagtilfælde. Faktisk er risikoen tre gange forøget, i sammenligning med ældre, der tager medicin med lavere risiko for metaboliske forandringer.

Ny mulighed for online psykologbehandling

Mennesker med depression og angst får nu en ekstra mulighed for hjælp, idet Danske Regioner har besluttet at tilbyde dem gratis hjælp via internettet. Dermed håber regionerne at nå ud til mange af dem, som i dag går rundt med ubehandlede mentale problemer.

Ny type ansættelse for læger i almen praksis i Nordjylland

Unge læger i Nordjylland kan nu komme i en helt ny type ansættelse i almen praksis. Initiativet er et blandt flere initiativer i Nordjylland, der skal forbedre lægedækningen, som er særligt udfordret i almen praksis.

Ny KOL-vejledning fra DLS: Medicinsk tretrinsraket

I denne uge offentliggjorde Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) deres nye KOL-vejledning, hvori indholdet er ændret væsentligt i forhold til 2012-udgaven. Blandt andet er der i den reviderede udgave større fokus på rygestop og motion, ligesom DLS har skabt en tretrinsraket i forhold til medicineringen af patienter med KOL.

Tablet med sensor 'sladrer' om patientens compliance

Så er den første digitale pille godkendt. Det er de amerikanske sundhedsmyndigheder, der har sagt ja til en tablet, der rummer en sensor på størrelse med et sandkorn, som kan fortælle lægerne, hvor og hvornår patienten spiser tabletten. Tanken er at få flere patienter til at tage deres medicin, så de undgår at blive endnu mere syge.

Enstrenget tilbud til dem med dobbeltdiagnoser

Et nyt behandlingstilbud, der åbnede 1. november, skal sikre en koordineret, psykoterapeutisk behandling af patienter med dobbeltdiagnose. De slipper dermed for som hidtil at være i behandling to forskellige steder.

DLS opfordrer ansatte i sundhedsvæsnet til at genoverveje brugen af inhalationssteroid

I oktober anbefalede Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen en begrænsning i brugen af inhalationssteroider (ICS) i behandling af patienter med KOL. Nu følger lungespecialisternes selskab trop og lægger i den reviderede KOL-vejledning op til at mindske brugen af inhalationssteroider i behandling af patienterne.

Nyt studie af inhalationssteroid kan ændre fremtidens astmabehandling

På Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital forskes der i at få en dybere forståelse af den komplicerede kroniske sygdom, som astma er. Blandt andet derfor arbejder læge og ph.d. studerende Morten Hvidtfeldt på at afdække, hvordan inhalationssteroider påvirker glat muskulatur i luftvejene hos patienter med astma. 

Tripleinhalator godkendt til KOL-behandling i Europa

Europa-Kommissionen har netop godkendt Trelegy Ellipta tripleinhalator til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom i Europa. Inhalatoren bør bruges som vedligeholdelsesbehandling til voksne patienter med moderat til svær KOL. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift