Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Astmamedicin er forbundet med ufrivillig barnløshed

Analyser af data fra det store internationale studie SCOPE har vist, at kvinder, som udelukkende tager korttidsvirkende astmamedicin, kan have sværere ved at blive gravide end andre kvinder. 

I den seneste udgave af European Respiratory Journal offentliggøres forskningsresultater, der viser, at kvinder med astma, som udelukkende bruger korttidsvirkende astmamedicin, er længere om at blive gravide end andre er. Kvinder som derimod bruger langtidsvirkende forebyggende astmamedicin, opnår svangerskab lige så hurtigt som andre.

Det viser analyser lavet med data fra det internationale studie SCOPE, hvor 5.690 førstegangsgravide kvinder i begyndelsen af deres graviditet medvirkede. Kvinderne blev spurgt, om de var blevet diagnosticeret med astma, og i givet fald hvilke lægemidler de brugte. Der blev også spurgt ind til, hvor længe det havde taget dem at blive gravide.

Mere end ti procent af kvinderne i undersøgelsen sagde, at de havde astma, og generelt tog det disse kvinder længere tid at blive gravide.

Når forskerne opdelte denne gruppe kvinder efter deres astmamedicin, fandt de ingen forskel i fertiliteten mellem kvinder, der brug langtidsvirkende astmamedicin og kvinder uden astma.

Men kvinder, der udelukkende brugte korttidsvirkende beta2-agonister, var 20 procent ​​længere tid om at blive gravide end gennemsnittet. Disse kvinder var også 30 procent mere tilbøjelige til at have forsøgt at blive gravide i mere end et år, hvilket forskere definerer som grænsen for infertilitet.

Forskellen mellem kvindegrupperne forblev den samme, efter forskerne havde taget andre faktorer, der kan påvirke fertiliteten, i betragtning såsom alder og vægt.

Med de nye resultater i tankerne, planlægger forskerne yderligere studier, der involverer kvinder med astma, som gennemgår fertilitetsbehandlinger. Her vil man kigge på, om forbedring af astmakontrollen også kan forbedre fertilitetsresultaterne.

Kilde: European Respiratory Journal 2018

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift