Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Astmamedicin er forbundet med ufrivillig barnløshed

Analyser af data fra det store internationale studie SCOPE har vist, at kvinder, som udelukkende tager korttidsvirkende astmamedicin, kan have sværere ved at blive gravide end andre kvinder. 

I den seneste udgave af European Respiratory Journal offentliggøres forskningsresultater, der viser, at kvinder med astma, som udelukkende bruger korttidsvirkende astmamedicin, er længere om at blive gravide end andre er. Kvinder som derimod bruger langtidsvirkende forebyggende astmamedicin, opnår svangerskab lige så hurtigt som andre.

Det viser analyser lavet med data fra det internationale studie SCOPE, hvor 5.690 førstegangsgravide kvinder i begyndelsen af deres graviditet medvirkede. Kvinderne blev spurgt, om de var blevet diagnosticeret med astma, og i givet fald hvilke lægemidler de brugte. Der blev også spurgt ind til, hvor længe det havde taget dem at blive gravide.

Mere end ti procent af kvinderne i undersøgelsen sagde, at de havde astma, og generelt tog det disse kvinder længere tid at blive gravide.

Når forskerne opdelte denne gruppe kvinder efter deres astmamedicin, fandt de ingen forskel i fertiliteten mellem kvinder, der brug langtidsvirkende astmamedicin og kvinder uden astma.

Men kvinder, der udelukkende brugte korttidsvirkende beta2-agonister, var 20 procent ​​længere tid om at blive gravide end gennemsnittet. Disse kvinder var også 30 procent mere tilbøjelige til at have forsøgt at blive gravide i mere end et år, hvilket forskere definerer som grænsen for infertilitet.

Forskellen mellem kvindegrupperne forblev den samme, efter forskerne havde taget andre faktorer, der kan påvirke fertiliteten, i betragtning såsom alder og vægt.

Med de nye resultater i tankerne, planlægger forskerne yderligere studier, der involverer kvinder med astma, som gennemgår fertilitetsbehandlinger. Her vil man kigge på, om forbedring af astmakontrollen også kan forbedre fertilitetsresultaterne.

Kilde: European Respiratory Journal 2018

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift