Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forarget Videbech: TV om medicin-dødfald uden hensyn til fakta

Siden 2013 er 58 af 500 afdøde danskere med psykisk sygdom døde af forgiftning med medicin. Det viser et endnu ikke offentliggjort nationalt forskningsprojekt, SURVIVE, hvor retsmedicinere vha. obduktioner har set på, hvorfor psykisk syge dør 20 år tidligere end resten af befolkningen.

Næsespray mod svær depression på vej

En ny behandlingsmulighed er nu på vej til mennesker med en svær depression, som ikke opnår respons med de tilgængelige præparater.

Briterne har fået en selvmords- og en ensomhedsminister

Mens vi herhjemme netop har set regeringen præsentere en psykiatriplan, der har skuffet fælt blandt organisationer og politikere, er englænderne godt i gang med at tage helt anderledes grundigt fat om problemerne.

Antidepressiver skader ikke øjnene

Behandling med SSRI-antidepressiver er ikke forbundet med forhøjet risiko for glaukom (grøn stær). Det viser den første metaanalyse, der har set på sammenhængen mellem glaukom og disse antidepressive præparater. 

Forbruget af antipsykotika til demente er alt for højt

Trods en demenshandlingsplan med snart to år på bagen er antipsykotisk medicin stadig alt for udbredt blandt mennesker med demens. I mange år har andelen ligget ret konstant på en femtedel, og det er alt for højt, ifølge sundhedsministeren.

Forsøg viser vejen til en bæltefri psykiatri

Bæltefri afdelinger i psykiatrien er vanskelige at opnå, men det kan lade sig gøre. I satspuljeprojektet ’Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger i psykiatrien’ er det via en målrettet indsats flere steder lykkedes helt at undgå bæltefikseringer. Og andre steder har man haft held til at bringe antallet markant ned.

Rxulti får generelt klausuleret tilskud

Et nyt lægemiddel til behandling af skizofreni hos voksne, Rxulti (brexpiprazol), blev for nylig godkendt af EU, og nu har Lægemiddelstyrelsen netop besluttet, at midlet skal have generelt klausuleret tilskud.

Ny behandling på vej mod OCD

For første gang er en ikke-invasiv behandlingsmetode til OCD hos voksne godkendt. Det er transkraniel magnetstimulation, som netop er kommet gennem nåleøjet hos de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA.

Forskere: Apps sygeliggør os alle

Mentale sundheds-apps kan gøre mere skade end gavn. Bl.a. ved at sygeliggøre en række normale tilstande. Det viser en analyse af 61 populære apps. Og forskerne bag opfordrer derfor praktiserende læger og andre fagpersoner til at spørge deres patienter om brugen af apps og tale med dem om de budskaber, der sendes. 

Skuffelsen breder sig: Psykiatriudspil er fup, fup, fup

Efter at have haft nogle dage til for alvor at studere den omfattende psykiatrihandlingsplan, som regeringen præsenterede 21. september, breder skuffelse og raseri sig hele vejen rundt. Både blandt politikere og organisationer.

Forskning skal afdække: Virker psykomotorik mod søvnproblemer

Det er veldokumenteret, at psykologisk søvnbehandling kan mindske søvnproblemer. Men nu viser erfaringer, at psykomotorisk behandling også virker rigtig godt – måske endda bedre, fordi man her har det kropslige og fysiske med i behandlingen. Præcis hvad der er bedst, ser et igangværende forskningsprojekt på.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift