Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Markedsføring af nye præparater skygger uretfærdigt for lithium

Det gamle lægemiddel lithium bruges alt for lidt til langtidsbehandling ved bipolar lidelse. Dermed får patienterne i dag ikke den optimale behandling. Det mener Lars Vedel Kessing, overlæge, dr.med. ved Psykiatrisk Center København på Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet.

Region H samler behandling af bipolar lidelse i én enhed

I Region Hovedstaden er man som de første i landet på vej til i højere grad at specialisere hospitalspsykiatrien til glæde for både patienter, behandlere og forskning. I første omgang gælder det behandlingen af patienter med bipolar lidelse, hvor dørene åbner til en ny tværgående enhed 1. juni 2019.

Børn og unge kommer hurtigere til i psykiatrien

Den gennemsnitlige ventetid i børne- og ungdomspsykiatrien er siden 2010 til 2017 faldet fra 76 til 22 dage. Og det i en periode hvor antallet af patienter er steget med 48 procent.

Trintellix får udvidet anvendelse

Det amerikanske lægemiddelagentur har sagt god for en opdatering af indlægssedlen til Lundbeck og Takedas antidepressive middel, Trintellix (vortioxetin). Og firmaerne kan derfor nu skilte med midlets positive påvirkning af patienternes sexlyst.

Kommuner og region går sammen i akutmodtagelse

På Psykiatrisk Akutmodtagelse i Region Sjælland får børn og unge fra næste år mulighed for at møde både medarbejdere fra kommunerne og behandlere fra Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Lægestuderende mødes med psykiatriske patienter

Vordende læger skal være bedre til at se mennesket bag den psykiske lidelse. Det mener de på Syddansk Universitet (SDU), som sammen med Region Syddanmark har søsat et projekt kaldet Mennesker først.

Genvarianter af ADHD kortlagt

Uvorne unger og dårlige forældre. Sådan tænker mange, når man siger ADHD. Men nu fastslår et nyt studie, at vi alle har en rem af huden. Desuden har forskerne bag studiet for første gang identificeret nogle genetiske varianter, der øger risikoen for ADHD.

Ny terapiform mere effektiv end kognitiv terapi

Metakognitiv terapi er langt bedre til at gøre mennesker med generaliseret angst raske end almindelig kognitiv terapi. I et nyt norsk forskningsprojekt, der sammenligner de to terapiformer, blev hele 65 procent af dem i metakognitiv terapi helt raske, hvor det samme kun gjaldt 38 procent af dem i kognitiv adfærdsterapi.

Politisk beslutning gavner almen praksis men skader psykiatrien

I regeringens bestræbelser på at komme manglen på alment praktiserende læger til livs er offeret blevet psykiatrien. Regeringen sender imidlertid mixede signaler, idet man erkender, at også psykiatrien mangler speciallæger.

Psykiatrihandlingsplanen på vej til vedtagelse

Den første del af psykiatrihandlingsplanen, som regeringen barslede med 21. september, er nu blevet til lovforslag, som netop er sendt i høring. Resten kommer dryppende i de kommende uger og måneder.

På vej mod bedre behandling af fødselsdepression

Det første lægemiddel til behandling af fødselsdepression – brexanolon – er netop blevet anbefalet til godkendelse af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA. Bag anbefalingen står to FDA-paneler.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter