Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Næsespray godkendt til svær behandlelig depression

For første gang i mange år er en ny type antidepressivt lægemiddel blevet godkendt. Det er stoffet esketamin, der nu er kommet i form af en næsespray til behandlingsresistent depression og har fået det blå stempel af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA.

Flere kvinder end mænd får depression efter apopleksi

Efter en blodprop i hjernen rammes en af hver tre patienter af en depression. Og nu tyder forskning på, at man især skal holde øje med symptomer på depression i den kvindelige del af patienterne.

Metaanalyse sammenligner midler mod angst

Quetiapin er det mest effektive præparat mod angst men er forbundet med mange bivirkninger, hvorimod duloxetin, pregabalin, venlafaxin og escitalopram beskrives som effektive til behandling af generaliseret angst og med en acceptabel bivirkningsprofil.

Antidepressiv medicin gavner patienter med IBD

Blandt patienter med inflammatorisk tarmsygdom (IBD) har dem, der tager antidepressiv medicin, et bedre sygdomsforløb end dem, der ikke får denne type medicin.

Dansk studie giver fingerpeg om årsagen til skizofreni

Mennesker med psykoselignende oplevelser fortæller om flere ufrivillige erindringer og fremtidsforestillinger end andre mennesker. Erindringerne skyldes ofte traumatiske hændelser og har ofte også karakter af hallucinationer.

Ambitiøst projekt skal spotte mistrivsel blandt børn og unge

Udmøntningen af de 215 millioner satspuljekroner, som sidste år blev bevilget til fremskudte funktioner, er nu i fuld gang i de fem regioner. Mest ambitiøst i Region Syddanmark, hvor alle 22 kommuner er draget ind i projektet.

Psykisk sygdom kan stamme fra fostertilstanden

Årsager til psykisk sygdom kan i virkeligheden stamme helt tilbage fra et tidspunkt i graviditeten, hvor fosterets hjerne var ved at blive dannet. Det viser en undersøgelse, forskere har gennemført som led i projekt iPsych.

Stor skuffelse i psykiatrien over sundhedsreformen

Sundhedsreformen skal helbrede en sundhedssektor, som lider af for få ressourcer til for mange patienter og en manglende sammenhæng. Men den beskæftiger sig overhovedet ikke med psykiatrien. Og det skuffer fælt blandt psykiatriens personale og patienter.

Ny digital hjælp til familier med ADHD

Forældre til børn med ADHD har fået en nyt hjælpemiddel, der kan gøre hverdagen i familien lettere. Det er ADHD-foreningen, som har skabt et digitalt læringsprogram, der kan give forældrene viden, strategier og redskaber til at bevare overblikket og styre uden om konflikter.

Skarp kritik: Derfor stiger forbruget af ICS trods anbefalinger

I Region Hovedstadens primære sektor er det samlede forbrug af inhalationssteroider til patienter med KOL steget to procent fra 2017 til 2018. Det er sket på trods af, at Sundhedsstyrelsen med den Nationale Rekommandationsliste (NRL) i 2017 anbefalede sundhedspersonalet at bruge mindre ICS til denne patientgruppe.

Ekspert om mulige besparelser: Vi bør se på ICS/LABA-forbruget

Indsatser for Rationel Farmakologi (IRF) i Sundhedsstyrelsen har tidligere meldt ud, at sundhedsvæsenet potentielt kan spare op mod 13 millioner kroner, såfremt patienter med KOL skifter brugen af tiotropiumbromid fra Boehringer Ingelheims Spiriva ud med Tevas Braltus.

Professor vil debattere om røntgen skal udfases ved lungekræftdiagnostik

Er det på tide at udfase røntgenbillede som diagnostisk hjælpemiddel, når der er mistanke om lungekræft? Det spørgsmål stiller fhv. formand for Kræftens Bekæmpelse professor Frede Olesen i et oplæg på et debatarrangement om det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft på Vejle Sygehus den 29. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter