Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Arbejdet med psykiatriplanen skudt i gang

I erkendelse af, at der er en stor og uacceptabel ulighed i indsatsen overfor mennesker med psykiske lidelser, besluttede sundhedsministeren for et halvt år siden, at der skulle udarbejdes en samlet plan for psykiatrien. Nu er Sundhedsstyrelsen så kommet med et oplæg, som skal føre frem til ministerens præsentation af den endelige plan senere i år.

For mange børn og unge bliver henvist til psykatrien

Fra 1. kvartal 2017 til første kvartal i år er andelen af børn og unge i Region Hovedstadens Psykiatri, som ikke udredes til tiden, steget fra 25 procent til 60 procent. For hele landet er de tilsvarende tal 10 procent og 19 procent viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Siden statistikken blev opgjort med udgangen af første kvartal er der dog sket en masse, som har fået kurven i hovedstadsregionen til at knække og som betyder, at det kun er for de større børn ventetiderne fortsat er for lange.

Farmaceuter monitorerer depression

Farmaceuter skal spille en større rolle for patienter med psykisk sygdom. Det mener det britiske Royal Pharmaceutical Society, RPS, som netop har udgivet en rapport med titlen ’No health without mental health: How can pharmacy support people with mental health problems’.

Naboens larm og trafikstøj stresser

Larm fra naboen eller fra trafik på gader og veje hænger sammen med et højt stressniveau eller dårligt mentalt helbred. Det viser et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut. 

Medicin og terapi lige effektivt i forhold til angst

Effekten af medicinsk behandling af angstlidelser varer ikke kortere tid end effekten af psykoterapeutisk behandling. Blandt de forskellige psykoterapeutiske metoder synes kognitiv terapi at have den mest robuste effekt over tid.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Flere nye diagnoser giver store ændringer i diagnostikken

For få dage siden blev ICD-11 efter ti års forberedelse endelig frigivet af WHO til implementering i medlemslandene. Det kommer til at betyde store ændringer for diagnostikken i den psykiske sundhedssektor. Bl.a. kommer der flere nye diagnoser:

Antipsykotisk medicin kan hjælpe ældre

Ældre mennesker, der sent i deres alder får skizofreni-lignende psykoser, kan have stor gavn af at få en lav dosis antipsykotisk medicin. Det viser et nyt britisk studie, der har set på effekten af midlet amisulprid til mennesker over 60 år med debuterende psykoser.

Stort beløb til autismeforskning

Forskningen i autisme har netop fået den største enkeltbevilling nogensinde. Det er EU’s fond for Innovative Medicines Initiative (IMI), som har givet 115 mio. euro til et studie, hvor forskere vil se på mennesker med autisme og deres familier hele livet igennem for at finde ud af, hvordan de får et godt liv.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift