Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Regionspsykiatrien Vest frasiger sig syv regionsfunktioner

En voldsom mangel på psykiatriske speciallæger får nu Regionspsykiatrien Vest, der dækker Holstebro og Herning,(Lemvig, Ringkøbing, Struer og Ikast-Brande), til at opgive varetagelse af sine syv regionsfunktioner.

Udskældt psykiatriledelse fyret

Oversygeplejersken og den ledende overlæge er fyret som afdelingsledelse på den psykiatriske afdeling i Aabenraa efter længere tids uro.

Immunopsykiatri har potentiale til at revolutionere psykiatrien

Store epidemiologiske studier tyder på, at inflammation kan medvirke til udviklingen af en række psykiatriske sygdomme, og et nærliggende næste skridt er at tænke, at man kunne behandle nogle af disse lidelser med antiinflammatorisk medicin.

Antidepressiva kan mildne covid-19

Meget tyder på, at antidepressive lægemidler kan få en rolle at spille i behandlingen af covid-19. I et nyt studie har midlerne således vist sig at reducere patienternes risiko markant for at komme i respirator og for at dø af sygdommen.

ADHD-børns aggressive adfærd ligger i generne

Ditte DemontisBørn med ADHD og adfærdsforstyrrelser har været uheldige og fået rigtig mange af de genetiske varianter, der øger risikoen for aggressiv adfærd. Det viser et studie foretaget af bl.a. danske forskere.

Psykiatriske lidelser øger risiko for at få covid-19

Efter et år med covid-19 i hele verden kommer der stadig flere studier, der bekræfter, at mennesker med psykiske lidelser er mere modtagelige for at få virussygdommen og har en markant øget risiko for at dø af den end de fleste andre.

Nu er alle med svær psykisk sygdom i risikogruppen for covid-19

Sundhedsstyrelsens liste over, hvem der er i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb, hvis de smittes med coronavirus, er netop blevet opdateret og rummer nu også mennesker, der lider af svær skizofreni og kroniske neurologiske lidelser.

Dansk udviklet stroke-score kan spare tid og redde liv

På Aarhus Universitetshospital har man udviklet og benytter den præhospitale symptom-score PreSS. Med den er man allerede i ambulancen i stand til at afgøre, om der er tale om et stroke – og hvor alvorligt det i givet fald er. Minutter kan nemlig være altafgørende for patientens udkomme.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo