Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fedmeoperationer mere effektive end livsstilsændringer på længere sigt

Fedmeoperationer er markant mere effektiv efter tre år end intensive livsstilsændringer i forhold til både vægt og diabetes.

Det viser en undersøgelse fra Brigham and Womens Hospital (BWH) i Boston, hvor forskere har fulgt 38 deltagere i tre år efter at de enten fik en fedmeoperation eller deltog i et program med livsstilsændringer.

"Vores undersøgelse viser, at patienter med mild moderat fedme og type 2-diabetes får en vedvarende vægtreduktion, forbedring af glykæmisk kontrol og fald i kardiovaskulær risiko efter en gastrisk bypass-operation," siger dr. Donald C. Simonson fra BWHs Division of Endocrinology, Diabetes og Hypertension.

Undersøgelsen er baseret på SLIMM-T2D-studiet, som tilfældigt fordelte 38 overvægtige patienter med type 2-diabetes til enten en fedmeoperation på BWH eller et intensivt livsstilsstyringsprogram på Joslin Diabetes Center i Boston. Deltagerne havde en gennemsnitsvægt på små 105 kilo og et BMI på 36,3.

Efter tre år oplevede patienter, der fik kirurgi, et dramatisk større vægttab på i gennemsnit 25 kilo sammenlignet med fem kilo i livsstilsgruppen. De operede havde fået sænket deres hæmoglobin A1c niveauer med i gennemsnit 1,79 procent sammenlignet med 0,39 procent for livsstilsgruppen. Desuden havde de opererede signifikant lavere risiko for koronar hjertesygdom og slagtilfælde.

Selvom patienterne i livsstilgruppen viste gode fremskridt både mht. vægttab og diabeteskontrol i den første tid, så blev fremskridtene mærkbart mindre med tiden.

"Patienter, der fik gastrisk bypass, havde en overlegen evne til at holde fast i ændringer af både vægt og blodsukker, hvilket [betyder et mindre behov for] medicin for deres diabetes, deres blodtryk og deres lipider," siger dr. Allison Goldfine, der var chef for undersøgelsen på Joslin og seniorforfatter på undersøgelsen, der er offentliggjort i Diabetes Care.

"Vi forventer, at flere læger vil overveje gastrisk bypass-kirurgi som en mulighed for patienter med type 2-diabetes og mild til moderat fedme, når tidligere forsøg på at tabe sig og forbedre glykæmisk kontrol ikke har været vellykkede," tilføjer Simonson.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift