Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fedmeoperationer mere effektive end livsstilsændringer på længere sigt

Fedmeoperationer er markant mere effektiv efter tre år end intensive livsstilsændringer i forhold til både vægt og diabetes.

Det viser en undersøgelse fra Brigham and Womens Hospital (BWH) i Boston, hvor forskere har fulgt 38 deltagere i tre år efter at de enten fik en fedmeoperation eller deltog i et program med livsstilsændringer.

"Vores undersøgelse viser, at patienter med mild moderat fedme og type 2-diabetes får en vedvarende vægtreduktion, forbedring af glykæmisk kontrol og fald i kardiovaskulær risiko efter en gastrisk bypass-operation," siger dr. Donald C. Simonson fra BWHs Division of Endocrinology, Diabetes og Hypertension.

Undersøgelsen er baseret på SLIMM-T2D-studiet, som tilfældigt fordelte 38 overvægtige patienter med type 2-diabetes til enten en fedmeoperation på BWH eller et intensivt livsstilsstyringsprogram på Joslin Diabetes Center i Boston. Deltagerne havde en gennemsnitsvægt på små 105 kilo og et BMI på 36,3.

Efter tre år oplevede patienter, der fik kirurgi, et dramatisk større vægttab på i gennemsnit 25 kilo sammenlignet med fem kilo i livsstilsgruppen. De operede havde fået sænket deres hæmoglobin A1c niveauer med i gennemsnit 1,79 procent sammenlignet med 0,39 procent for livsstilsgruppen. Desuden havde de opererede signifikant lavere risiko for koronar hjertesygdom og slagtilfælde.

Selvom patienterne i livsstilgruppen viste gode fremskridt både mht. vægttab og diabeteskontrol i den første tid, så blev fremskridtene mærkbart mindre med tiden.

"Patienter, der fik gastrisk bypass, havde en overlegen evne til at holde fast i ændringer af både vægt og blodsukker, hvilket [betyder et mindre behov for] medicin for deres diabetes, deres blodtryk og deres lipider," siger dr. Allison Goldfine, der var chef for undersøgelsen på Joslin og seniorforfatter på undersøgelsen, der er offentliggjort i Diabetes Care.

"Vi forventer, at flere læger vil overveje gastrisk bypass-kirurgi som en mulighed for patienter med type 2-diabetes og mild til moderat fedme, når tidligere forsøg på at tabe sig og forbedre glykæmisk kontrol ikke har været vellykkede," tilføjer Simonson.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift