Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Astmaprofessor vil udvikle probiotika mod astma

Drømmen er at udrydde astma. For at opnå det vil professor Hans Bisgaard gøre ved hjælp af et probiotika, som udvalgte babyer skal have det første år af deres liv. På den måde skal sygdommen nemlig gerne udryddes, eller som minimum skal antallet astmasyge bringes betragteligt ned. 

Medicinrådet anbefaler Dupixent mod svær astma

Dupixent (dupilumab)  er på Medicinrådets møde onsdag blevet anbefale mod svær astma, selv om det på nuværende tidspunkt ikke finder, at der er et rimeligt forhold mellem meromkostninger og lægemidlets værdi sammenlignet med mepolizumab.

Iltrobotten O2matic er omdrejningspunkt i fire nye studier

Ud over at Iltrobotten O2matic er langt bedre til at holde patienter med KOL på rette iltniveau end dens levende kollegaer, skal nye studier afdække, om robotten også kan fungere på akutafdelinger, blandt hjertepatienter og hjælpe patienter med åndenød.

Novos orale diabetesmiddel godkendt i EU

Rybelsus (oral semaglutid) fra Novo Nordisk har fået markedsføringstilladelse af Europa-Kommissionen til voksne, med dårligt kontrolleret blodsukker som et supplement til diæt og motion.

Sammenhæng mellem hudsygdom og IBD

Der ser ud til at være en forbindelse mellem hudlidelsen hidradenitis suppurativa (HS) og de inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) Crohns og colitis.

10 highlights fra den corona-aflyste amerikanske dermatologiske kongres

Atopisk eksem hos børn og voksne, kuldeallergi og stafylokok aureus hører fortsat til blandt de kliniske udfordringer i de dermatologiske klinikker fremgår det af blandt andet abstracts fra den COVID-19-aflyste kongres, American Academy og Allergy, Astma og Immunology 2020 (AAAAI).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter