Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Vægt er afgørende for diabetespatienters livskvalitet

Størstedelen af type 2-diabetikerne har et stort ønske om at tabe i vægt. De ser vægten som en isoleret del og har brug for øget fokus på at komme ned i vægt. At der sker forbedringer af deres diabetes er en sekundær effekt.

“Vægt er det absolut vigtigste parameter for type 2-diabetespatienters livskvalitet. Det er det, de går op i, og det er det eneste enkeltstående parameter, der virkelig betyder noget for deres humør,” siger Sten Madsbad, professor, overlæge, dr. med, Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital og tilføjer, at et vægttab er et centralt ønske for stort set alle overvægtige.

“De fleste type 2-patienter har jo gennem mange år forsøgt at tabe sig - også inden de fik diagnosen. Og når de så får stillet diagnosen hos lægen, får de at vide, at de skal tabe sig i vægt. Men det kan de ikke. Det er et kæmpe problem for dem,” uddyber Sten Madsbad. Studier viser, at de fleste type 2-diabetikere har et ønske om at tabe mellem 20-30 kg - altså langt mere end det vægttab, som livsstilsintervention og farmakologisk behandling kan give.

“De eneste behandlingsmuligheder lige nu, der kan give det store, varige vægttab er fedmekirurgi. Her ser vi til gengæld også en forbedret livskvalitet hos hovedparten af patienterne,” siger Sten Madsbad. Det skyldes ikke mindst, at de rent fysisk forandrer sig og slipper ud af mange års marginalisering. Derudover er der de fysiske effekter - at de i mange tilfælde bliver helt sygdomsfri og dermed slipper for medicin. Det gennemsnitlige vægttab efter en gastrisk bypass-operation er i Danmark på cirka 40 kg, hvilket gennemsnitligt bliver nået efter 1,5 år.

Få kilo har gavnlig effekt

Også Jens Meldgaard Bruun, der er overlæge i endokrinologi på Regionshospitalet Randers, professor på Institut for Idræt og ernæring på Københavns Universitet og formand i Dansk Selskab for Adipositas Forskning konkluderer, at vægten er en afgørende faktor for den overvægtige diabetespatients livskvalitet.

“Når vi fortæller patienterne, at medicin kan give dem et vægttab på mellem 5-10 kg på et til to år, så kigger de næsten vantro på en. En diabetiker som vejer 130 kg, mener ikke, at et vægttab på 5-10 kg batter, når det kommer til humør og livskvalitet. De har jo et ønske om at tabe 50-60 kg,” siger Jens Meldgaard Bruun og understreger, at patienterne skal gøres opmærksomme på, at studier (bl.a. Look AHEAD), har vist, at selv vægttab på 5-10 kg kan forbedre livskvaliteten og reducere risikoen for at udvikle depression samtidig med, at de få kilo faktisk kan have en gavnlig effekt på langtidsblodsukkeret og vil betyde mindre medicin. 

“Det ændrer selvfølgelig ikke på, at de stadig vil føle sig overvægtige med de fysiske og psykiske gener, det medfører. Og det er klart, det siger meget om, hvad det er, de her overvægtige diabetespatienter går rundt og kæmper med. Vægten er altafgørende,” siger Jens Meldgaard Bruun.

Derfor appellerer de to endokrinologer til, at der både sundhedsfagligt og politisk bliver sat fokus på vægten i en sådan grad, at det har en effekt på patientens livskvalitet.

“Det er klart, at vi ikke kan operere samtlige overvægtige diabetespatienter i Danmark. Men vi vil gerne have fedmekirurgi højere op på dagsordenen - for det virker,” siger Sten Madsbad og understreger, at hvor man for bare få år siden fedmeopererede omtrent 4.000 overvægtige om året, så er tallet nu helt nede på 700 grundet politiske og mediemæssige årsager.

“Det handler om at tage kirurgi ind i den samlede værktøjskasse og sammen med patienten se på, hvilke muligheder der er for vedkommende - er det livsstilsintervention kombineret med kontroller, vægtreducerende diabetesmedicin eller kirurgi? Snak med patienten om det. De fleste vil meget gerne høre om både muligheder og risici ved en given behandling,” siger han.

“Og det har både en gavnlig effekt på patientens livskvalitet - men det har også gavnlig effekt på samfundsøkonomien,” konkluderer Sten Madsbad.

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift