Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Type 2-diabetes:

Kombinationsbehandling kan være vejen frem

Der bliver større og større interesse for kombinationsbehandling inden for type 2-diabetes. Det drejer sig blandt andet om behandling med SGLT2-hæmmere og GLP-1-receptor-agonister, som ifølge nye studier kan give en additiv effekt og skabe bedre og større vægttabsresultater.

På EASD i München i september var det helt store tema kombinationsbehandling målrettet type 2-diabetespatienter. Her blev det såkaldte DURATION 8-studie præsenteret, hvor man har undersøgt effekten af at kombinere SGLT2-hæmmeren Dapagliflozin og GLP-1-receptor-agonisten Exenatid.

Og det står nu klart, at kombinationen af de to behandlinger resulterer i et større vægttab end behandling med de enkelte præparater. Så noget tyder på, at denne kombinationsbehandling kan være vejen frem for nogle patienter med type 2-diabetes.

“Da der ligger forskellige mekanismer til grund for de to præparattypers vægtreducerende effekter, har vi hele tiden haft en klar forventning om, at kombinationen af de her to præparater ville skabe en additiv effekt,” siger Filip Krag Knop, der er forskningsansvarlig overlæge, lektor, ph.d. og leder af Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital og forklarer, at GLP-1-receptor-agonister hæmmer appetitten, og SGLT2-hæmmere øger udskillelsen af sukker i urinen og afstedkommer derfor et kalorietab.

Filip Krag Knop og hans kollegers forventning til de to præparattyper i kombination med hinanden er nu blevet bekræftet gennem DURATION 8.

“Selvom resultaterne, som blev forelagt på konferencen i München, var en smule skuffende, da vægttabet med kombinationsbehandlingen ikke var helt så stort som håbet, så er der alligevel noget, der tyder på, at kombinationsbehandling er vejen frem i forhold til at skabe vægtreduktion hos patienter med type 2-diabetes,” mener han og fortætter:

“Vi aner jo ikke, hvad de helt store gevinster ved denne kombinationsbehandling er endnu. Men vi er meget sikre på, at der vil være en gevinst ved at bruge præparater, som hver i sær har forskellige mekanismer til vægttabet,” fortæller han.

Mekanismerne bag er ukendte

Der er blandt andet begyndt at komme resultater fra store forsøg, der undersøger effekten af de enkelte præparater på parametre som blodpropper i hjerne og hjerte, død forårsaget af hjertekarsygdom hos patienter med type 2-diabetes og høj risiko for netop hjertekarsygdom. To af disse forsøg - en med SGLT2-hæmmeren Empagliflozin og en anden med GLP-1-receptor-agonisten Liraglutid - har for nyligt vist, at præparaterne enkeltvis reducerer risikoen for hjertekarsygdom hos type 2-diabetespatienter, som ellers har høj risiko for hjertekarsygdom.

“Men man kender ikke mekanismerne. Det er formentlig en kombination af de enkelte præparaters virkninger, hvoraf en af dem altså er vægttab. Og da de to tidligere nævnte præparater benytter sig af forskellige virkningsmekanismer, kan man forestille sig og håbe på, at en kombination af dem vil resultere i en additiv risikoreduktion. Det ville være fantastisk,” siger Filip Krag Knop.

En anden vigtig årsag til, at kombinationsbehandlinger er et stort emne inden for type 2-diabetesbehandling lige nu, er, at mange af de nye præparater efterhånden har så få bivirkninger, at det har åbnet op for at bruge dem i kombination med hinanden.

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift