Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Type 2-diabetes:

Kombinationsbehandling kan være vejen frem

Der bliver større og større interesse for kombinationsbehandling inden for type 2-diabetes. Det drejer sig blandt andet om behandling med SGLT2-hæmmere og GLP-1-receptor-agonister, som ifølge nye studier kan give en additiv effekt og skabe bedre og større vægttabsresultater.

På EASD i München i september var det helt store tema kombinationsbehandling målrettet type 2-diabetespatienter. Her blev det såkaldte DURATION 8-studie præsenteret, hvor man har undersøgt effekten af at kombinere SGLT2-hæmmeren Dapagliflozin og GLP-1-receptor-agonisten Exenatid.

Og det står nu klart, at kombinationen af de to behandlinger resulterer i et større vægttab end behandling med de enkelte præparater. Så noget tyder på, at denne kombinationsbehandling kan være vejen frem for nogle patienter med type 2-diabetes.

“Da der ligger forskellige mekanismer til grund for de to præparattypers vægtreducerende effekter, har vi hele tiden haft en klar forventning om, at kombinationen af de her to præparater ville skabe en additiv effekt,” siger Filip Krag Knop, der er forskningsansvarlig overlæge, lektor, ph.d. og leder af Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital og forklarer, at GLP-1-receptor-agonister hæmmer appetitten, og SGLT2-hæmmere øger udskillelsen af sukker i urinen og afstedkommer derfor et kalorietab.

Filip Krag Knop og hans kollegers forventning til de to præparattyper i kombination med hinanden er nu blevet bekræftet gennem DURATION 8.

“Selvom resultaterne, som blev forelagt på konferencen i München, var en smule skuffende, da vægttabet med kombinationsbehandlingen ikke var helt så stort som håbet, så er der alligevel noget, der tyder på, at kombinationsbehandling er vejen frem i forhold til at skabe vægtreduktion hos patienter med type 2-diabetes,” mener han og fortætter:

“Vi aner jo ikke, hvad de helt store gevinster ved denne kombinationsbehandling er endnu. Men vi er meget sikre på, at der vil være en gevinst ved at bruge præparater, som hver i sær har forskellige mekanismer til vægttabet,” fortæller han.

Mekanismerne bag er ukendte

Der er blandt andet begyndt at komme resultater fra store forsøg, der undersøger effekten af de enkelte præparater på parametre som blodpropper i hjerne og hjerte, død forårsaget af hjertekarsygdom hos patienter med type 2-diabetes og høj risiko for netop hjertekarsygdom. To af disse forsøg - en med SGLT2-hæmmeren Empagliflozin og en anden med GLP-1-receptor-agonisten Liraglutid - har for nyligt vist, at præparaterne enkeltvis reducerer risikoen for hjertekarsygdom hos type 2-diabetespatienter, som ellers har høj risiko for hjertekarsygdom.

“Men man kender ikke mekanismerne. Det er formentlig en kombination af de enkelte præparaters virkninger, hvoraf en af dem altså er vægttab. Og da de to tidligere nævnte præparater benytter sig af forskellige virkningsmekanismer, kan man forestille sig og håbe på, at en kombination af dem vil resultere i en additiv risikoreduktion. Det ville være fantastisk,” siger Filip Krag Knop.

En anden vigtig årsag til, at kombinationsbehandlinger er et stort emne inden for type 2-diabetesbehandling lige nu, er, at mange af de nye præparater efterhånden har så få bivirkninger, at det har åbnet op for at bruge dem i kombination med hinanden.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift