Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Mænd gift med overvægtige har forhøjet risiko for diabetes

Adam Hulman

EASD 2017: Mænd, som er ældre end 50 år, har forøget risiko for type 2-diabetes, hvis de er gift med overvægtige kvinder. Det viser et britisk studie, som blev præsenteret på EASD tirsdag.

Ifølge samme studie er der også tendens til, at personer over 55 år, har forøget risiko for overvægt, hvis deres ægtefælle har type 2 diabetes.

Mænd, som er ældre end 50 år, har forøget risiko for type 2-diabetes, hvis de er gift med overvægtige kvinder. Det viser et britisk studie, som blev præsenteret på EASD tirsdag. Ifølge samme studie er der også tendens til, at personer over 55 år, har forøget risiko for overvægt, hvis deres ægtefælle har type 2 diabetes.

Forklaringerne på disse sammenhænge er, at ægtepar, hvor den ene part har type 2-diabetes eller er overvægtig, har de samme vaner, hvad angår mad, og de deler også vaner, hvad angår fysisk aktivitet.

Det har længe været kendt, at personer som er overvægtige eller kommer fra en familie med en fortid med type 2-diabetes, har stærkt forhøjet risiko for type 2-diabetes. Men det er nyt, at der er en kønsspecifik effekt.

Adam Hulman fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet præsenterer dokumentationen, som belyser disse relationer, i dag, onsdag.  Studiet, som også Jannie Nielsen fra Københavns Universitet har bidraget til, omfatter 3650 mænd og 3478 kvinder som har deltaget i et britisk studie, ELSA og er et repræsentativt udsnit af ældre mænd og kvinder i England. Deltagerne er blevet interviewet hvert 2,5 år i perioden 1998-2015, og incidensen af type 2-diabetes blev identificeret ved selvrapportering eller ved kliniske undersøgelser. Resultaterne er renset for faktorer, som kan føre til øget risiko for type 2-diabetes: alder, etnisitet, socioøkonomisk status og deltagernes egen overvægt (udtrykt ved BMI eller livvidde).

Samlet håndtering af ægtepar

Forskerne kunne ikke finde statistisk belæg for en påstand om at en ægtefælle med diabetes forøger risikoen for diabetes. Men en nærmere analyse afslørede, at mænd gift med overvægtige kvinder har væsentligt højere risiko for at udvikle type 2-diabetes – eller overvægt.

I en videreudvikling af studiet undersøgte forskerne, om risikoen for at blive overvægtig var forskellig afhængig af, om deltagerne lever sammen med en type 2-diabetes patient eller ej. Studiet viste, at ældre der lever sammen med ægtefælle med type 2-diabetes har væsentligt højere risiko for overvægt end dem der lever sammen med en ægtefælle uden diabetes.

”Vores dokumentation er allerede blevet udlagt som om man nu skal screene for overvægtige ægtefæller,” siger Adam Hulman. ”Det var ikke hensigten. Men hvis en patient er gift med en overvægtig hustru, så kan det indgå som en risikofaktor på linje med andre risikofaktorer,” siger han.

Adam Hulman, der er postdoc ved Det Danske Diabetes Akademi, fremhæver en anden vigtig pointe: ”Dokumentationen kan også minde klinikerne om, at det er fornuftigt at se på en samlet håndtering af ægtepar snarere end patienten alene.”

I en videreudvikling af studiet undersøgte forskerne om risikoen for at blive overvægtig var afhængig af om deltagerne lever sammen med en type 2-diabetes patient eller ej. Studiet viste, at ældre, der lever sammen med en ægtefælle med type 2-diabetes har væsentligt højere risiko for overvægt end dem der lever sammen med en ægtefælle uden diabetes.

Tags: EASD2017

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift