Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Mænd gift med overvægtige har forhøjet risiko for diabetes

Adam Hulman

EASD 2017: Mænd, som er ældre end 50 år, har forøget risiko for type 2-diabetes, hvis de er gift med overvægtige kvinder. Det viser et britisk studie, som blev præsenteret på EASD tirsdag.

Ifølge samme studie er der også tendens til, at personer over 55 år, har forøget risiko for overvægt, hvis deres ægtefælle har type 2 diabetes.

Mænd, som er ældre end 50 år, har forøget risiko for type 2-diabetes, hvis de er gift med overvægtige kvinder. Det viser et britisk studie, som blev præsenteret på EASD tirsdag. Ifølge samme studie er der også tendens til, at personer over 55 år, har forøget risiko for overvægt, hvis deres ægtefælle har type 2 diabetes.

Forklaringerne på disse sammenhænge er, at ægtepar, hvor den ene part har type 2-diabetes eller er overvægtig, har de samme vaner, hvad angår mad, og de deler også vaner, hvad angår fysisk aktivitet.

Det har længe været kendt, at personer som er overvægtige eller kommer fra en familie med en fortid med type 2-diabetes, har stærkt forhøjet risiko for type 2-diabetes. Men det er nyt, at der er en kønsspecifik effekt.

Adam Hulman fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet præsenterer dokumentationen, som belyser disse relationer, i dag, onsdag.  Studiet, som også Jannie Nielsen fra Københavns Universitet har bidraget til, omfatter 3650 mænd og 3478 kvinder som har deltaget i et britisk studie, ELSA og er et repræsentativt udsnit af ældre mænd og kvinder i England. Deltagerne er blevet interviewet hvert 2,5 år i perioden 1998-2015, og incidensen af type 2-diabetes blev identificeret ved selvrapportering eller ved kliniske undersøgelser. Resultaterne er renset for faktorer, som kan føre til øget risiko for type 2-diabetes: alder, etnisitet, socioøkonomisk status og deltagernes egen overvægt (udtrykt ved BMI eller livvidde).

Samlet håndtering af ægtepar

Forskerne kunne ikke finde statistisk belæg for en påstand om at en ægtefælle med diabetes forøger risikoen for diabetes. Men en nærmere analyse afslørede, at mænd gift med overvægtige kvinder har væsentligt højere risiko for at udvikle type 2-diabetes – eller overvægt.

I en videreudvikling af studiet undersøgte forskerne, om risikoen for at blive overvægtig var forskellig afhængig af, om deltagerne lever sammen med en type 2-diabetes patient eller ej. Studiet viste, at ældre der lever sammen med ægtefælle med type 2-diabetes har væsentligt højere risiko for overvægt end dem der lever sammen med en ægtefælle uden diabetes.

”Vores dokumentation er allerede blevet udlagt som om man nu skal screene for overvægtige ægtefæller,” siger Adam Hulman. ”Det var ikke hensigten. Men hvis en patient er gift med en overvægtig hustru, så kan det indgå som en risikofaktor på linje med andre risikofaktorer,” siger han.

Adam Hulman, der er postdoc ved Det Danske Diabetes Akademi, fremhæver en anden vigtig pointe: ”Dokumentationen kan også minde klinikerne om, at det er fornuftigt at se på en samlet håndtering af ægtepar snarere end patienten alene.”

I en videreudvikling af studiet undersøgte forskerne om risikoen for at blive overvægtig var afhængig af om deltagerne lever sammen med en type 2-diabetes patient eller ej. Studiet viste, at ældre, der lever sammen med en ægtefælle med type 2-diabetes har væsentligt højere risiko for overvægt end dem der lever sammen med en ægtefælle uden diabetes.

Tags: EASD2017

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift