Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Salt forhøjer risiko for type 2 diabetes

EASD 2017: Indtag af sodium – som er en del af salt – sættes nu i forbindelse med forhøjet risiko for type 2-diabetes, viser et studie fra Sverige.

Hovedkilden til menneskers sodium-indtag er salt, som indeholder 40 procent sodium. Tidligere forskning har vist, at stort forbrug af salt kan forhøje risikoen for type 2-diabetes, formentlig fordi sodium har en effekt på insulinresistens, ligesom salt kan resultere i forhøjet blodtryk og vægtforøgelse.

Det svenske studie sætter også fokus på LADA, altså type 1 ½ diabetes, som er en særlig form for type 1-diabetes som udvikler sig langsommere og oftere senere i det voksne liv.

Studiet er gennemført af Bahareh Rasouli fra Institut for Miljømedicin (IMM) ved Karolinska Institutet i Stockholm, Sweden, sammen med kollegaer fra både Stockholm og Finland, og formålet var at undersøge om der er en forbindelse mellem sodium-indtag og LADA eller type 2-diabetes.

Studiet sammenligner 355 patienter med LADA og 1136 med type 2-diabetes, med en kontrolgruppe på 1379. Deltagernes fødevareforbrug blev registreret ved en spørgeskemaundersøgelse, og den blev brugt til at beregne deltagernes daglige forbrug af kalorier, næringsstoffer og sodium. 

Indflydelsen fra genetik blev inddraget, så deltagerne kunne inddeles i to grupper, en højrisikogruppe og en gruppe med de restrende deltagere afhængig af deres HLA genotype. Der blev taget højde for risikofaktorer som alder, køn, BMI, rygning, fysisk aktivitet, historik med diabetes, alkohol og potassium indtag.

Studiet viste, at sodium var forbundet med en gennemsnitlig forøgelse af risikoen for udvikle type 2-diabetes pa 65 procent for hvert ekstra gram sodium per dag.

Deltagerne blev inddelt i tre grupper afhængig af deres sodium indtag, en gruppe hvor indtaget var under 2,3 gram, én med et indtag på mellem 2,3 og 2,9 gram, og én med et intag på over 2,9 gram. I gruppen med det højeste indtag havde 72 procent højere risiko for at udvikle type 2-diabetes end gruppen med det laveste indtag.

Effekten var endnu større for LADA med en 82 procents stigning for hvert gram forbrug per dag. Gruppen med højt sodiumindtag havde tre gange så høj risiko for LADA, som gruppen med det laveste forbrug.

Tags: EASD2017

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift