Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Store gevinster ved kontinuerligt blodsukkermåling under graviditet

EASD 2017: Kontinuerlig glukosemåling reducerer risici ved fødsler for kvinder med type 1-diabetes – og for deres børn.

Det fremgår af et transnationalt studie, som i dag, fredag, blev præsenteret på EASD i Lissabon, og som er publiceret i Lancet.  Studiet viser betydelige fordele ved monitorering af glukose døgnet rundt for gravide kvinder med type 1-diabetes. Det reducerer risici for både den fødende kvinde og hendes barn.

I udgangspunktet er der komplikationer for én ud af to nyfødte børn, fordi moderen har forhøjet blodsukker. Særligt er der risiko for hospitalisering, fordi deres børn er langt større end gennemsnittet af nyfødte børn. 

I mange år – 30-40 år, anslår forfatterne - er det ikke lykkes at forbedre udsigterne for denne gruppe af kvinder og deres fødsler. 

I dette forsøg implanteres et sensor, som monitorerer glukose 288 gange per dag. Denne gruppe sammenlignes med en gruppe deltagere, som måler deres blodsukker traditionelt med fingerprikning, strimler og seks-otte målinger per dag.

Studiet omfattede 214 gravide kvinder i alderen 18-40 år i behandling med pen eller pumpe. Den ene halvdel fik sensoren implanteret, den anden halvdelen fortsatte med traditionel blodsukkermaling.

Sensoren blev i gennemsnit anvendt i 24 uger op til fødslen. Studiet gennemførtes på 31 hospitaler i Canada, England, Skotland, Spanien, Irland, Italien og USA. I gennemsnit anvendte de gravide kvinder sensoren 6,1 dag per uge, og 70 procent af dem brugte det i 75 procent af tiden.

Den kontinuerlige måling hjalp de gravide til at sænke deres blodsukker. Sammenlignet med gruppen, der anvendte traditionel måling, var deres blodsukker indenfor normalområdet i 100 minutter mere per dag end kontrolgruppen, og tiden med høje blodsukre blev reduceret med en time per dag. Der var ingen forskel på de to grupper hvad angår hypoglykæmi.

Vigtigst var det dog, at at andelen af børn, som ved fødslen var større end normalt, blev reduceret i sensor-gruppen (53% vs 69%), og antallet af nyfødte, som blev hospitalsindlagt i mere end 24 timer, blev reduceret betydeligt (27% vs 43%), ligesom antallet af nyfødte med lavt blodukker reduceredes (15% vs 28%). 

Der er også af andre grunde god økonomi i sensor-løsningen – mødre, som anvendte sensor, forlod hospitalet næsten en dag tidligere end kontrolgruppen (3,1 dag vs. 4 dage).

Allan Flyvbjerg, professor og direktør for Steno Diabetes Center Copenhagen, er begejstret for denne forskning: ”En god graviditet hos en kvinde med type 1-diabetes er en planlagt graviditet, med god blodglukose kontrol inden man bliver gravid – og sådan er det jo ikke altid.  Dernæst en så god kontrol i starten af graviditeten, for at undgå misdannelser i den første tid, hvor alle organer formes. Det er her dette studie kommer ind, hvor sensormåling forbedrer blodglucoseregulationen og medfører færre misdannelser.  I sidste del af graviditeten, hvor organerne er dannede, er god glukosekontrol vigtig for at undgå, at det kommende barn ikke bliver for stort.”

Denice Feig, University of Toronto og Sinai Health System, Canada, som leverede dagens præsentation, mener, at konklusionen er klar: “Efter dette studie er der ikke andet at gøre end at anbefale så stærkt som muligt, at alle gravide kvinder med type 1-diabetes skal have deres blodsukker monitoreret. Det er afgørende for at forhindre komplikationer at holde blodsukkeret inden for normalomradet under graviditeten, og det har vist sig umuligt med traditionel blodsukkermåling.“

Tags: EASD2017

Taltz får positiv udtalelse fra CHMP

Taltz anbefales til behandling af aktiv psoreasisartrit hos voksne af Det Europæiske Lægemiddelagentur komité for godkendelse af medicin til mennesker (CHMP). Rigtig god nyhed, mener dansk reumatolog.

Træning er mest effektivt ved impingementsyndrom

Træningsprogrammer, der lægger vægt på specifikke øvelser for rotatormanchet og scapulære muskler, er blandt de mest effektive tiltag til forbedring af skulderfunktion og lindring af smerter ved impingementsyndrom (kollisionssyndrom).

Gigtmiddel kan bekæmpe dødelig hudkræft

Behandling af den mest dødelige form for hudkræft kan blive mere effektiv, hvis den kombineres med et velkendt lægemiddel mod leddegigt.

Studie antyder: D-vitamin forebygger leddegigt

Risikoen for at udvikle leddegigt og andre inflammatoriske sygdomme reduceres ved at sikre et tilstrækkeligt niveau af D-vitamin, men hjælper tilsyneladende ikke stort, når sygdommene først er opstået.

Gabapentinoider giver ikke effektiv smertelindring

Gabapentinoiders anvendelse ved behandling af kroniske lændesmerter er udbredt, men effekten er ubetydelig og står ikke mål med bivirkningerne. Det mener et hold canadiske forskere.

Nyopdaget molekyle kan revolutionere gigt-behandling

Et molekyle kan revolutionere behandlingen af leddegigt og andre autoimmune sygdomme ved at hæmme et protein, der medvirker til at få kroppen til at angribe sit eget væv.

Wolfram kan dæmpe colitis

Ved hjælp af grundstoffet wolfram er det lykkedes forskere at reducere den eksplosive aktivitet af visse mavetarm-bakterier, der får eksempelvis colitis til at flamme op.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift