Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


DEVOTE: Markante fordele for hypoglykæmi med degludec

EASD 2017: Hypoglykæmi skal tages alvorligt. Det var hovedbudskabet i fredag morgens præsentation baseret på nye analyser af DEVOTE-studiet. De viser, at personer med type 2-diabetes, der oplever alvorlige tilfælde af hypoglykæmi har større risiko for død sammenlignet med personer, der ikke har episoder med alvorlig hypoglykæmi under hele forsøget.

”Alvorlig hypoglykæmi er en almindelig og alvorlig bivirkning ved insulinbehandling og kan føre til desorientering, bevidsthedstab og koma. Tidligere forsøg har vist, at alvorlig hypoglykæmi også er forbundet med en øget risiko for kardiovaskulære hændelser hos personer med type 2-diabetes,” fremgik det af præsentationen, som en håndfuld internationale forskere stod for i den gigantiske Roma hal, foran et publikum på mindst et par tusinde.

Præsentationen påviste, at risikoen var fire gange højere 15 dage efter en episode og to og en halv gang højere, når som helst efter en episode med alvorlig hypoglykæmi.

Resultater fra analyserne viste også, at de daglige udsving i blodsukker i mennesker med type 2-diabetes er forbundet med en højere risiko for død.

Diabetes-lægerne stødte første gang på data fra DEVOTE-studiet på ADA i San Diego. DEVOTE er et multinationalt, dobbeltblindet klinisk forsøg udført af Novo Nordisk. Det er skabt til at undersøge den kardiovaskulære sikkerhed af Novo Nordisks insulin degludec sammenlignet med konkurrenten insulin glargin U100 over 104 uger. Det er det første kardiovaskulære studie, som sammenligner to basale insuliner.

Det omfatter over 7.500 deltagere med type 2-diabetes. De havde alle høj risiko for eller havde allerede haft kardiovaskulære sygdomme.

Forsøget viste, at insulin degludec ikke øger kardiovaskulær risiko sammenlignet med insulin glargin U100, og at insulin degludec giver en signifikant 40 procent reduktion i svær hypoglykæmi og en 53 procent reduktion i natlige episoder med alvorlig hypoglykæmi.

Per Løgstrup Poulsen er blandt deltagerne på EASD 2017

”Lige siden ACCORD studiet viste øget dødelighed blandt intensivt behandlede patienter, har vi diskuteret, om forklaringen på dette ubehagelige fund var hypoglykæmi,” siger Per Løgstrup Poulsen, overlæge, dr.med., lektor, Aarhus Universitetshospital. ”Der er nu en række studier, der dokumenterer sammenhæng mellem hypoglykæmi og dødsfald. I en sekundær analyse af data fra DEVOTE blev denne association genfundet: En alvorlig hypoglykæmi episode var associeret med øget risiko for efterfølgende dødsfald. Øgningen persisterer i op til et år, men er stærkest tæt på den hypoglykæmiske episode. Disse data understøtter, at det er særdeles vigtigt at fokusere på hypoglykæmi, - det er dog vigtigt at fastholde, at der ikke kan konkluderes kausalitet; hypoglykæmi kunne for eksempel tillige være en markør for skrøbelige patienter.

Spørgsmålet er bare om risikoen hænger sammen med gennemsnitsblodsukker eller udsvingene i blodsukker: ”En anden tilbagevendende diskussion er, om det kun er gennemsnitsblodsukkeret der har betydning for diabeteskomplikationer, eller om udsvingene også har betydning,” siger Per Løgstrup Poulsen. ”Her viste data fra DEVOTE, at høj variation i faste-blodsukker var forbundet med øget risiko for hypoglykæmi, men tillige øget risiko for død, også efter relevante justeringer, herunder HbA1c. Det er muligt, at den øgede risiko er medieret via hypoglykæmi, og igen er det vigtigt, at sammenhængen ikke nødvendigvis er kausal.

Samlet set er det spændende data, der nok skal provokere til yderligere diskussion om to vigtige emner: Hypoglykæmi og blodsukkervariation,” siger Per Løgstrup Poulsen.

Tags: EASD2017

Taltz får positiv udtalelse fra CHMP

Taltz anbefales til behandling af aktiv psoreasisartrit hos voksne af Det Europæiske Lægemiddelagentur komité for godkendelse af medicin til mennesker (CHMP). Rigtig god nyhed, mener dansk reumatolog.

Træning er mest effektivt ved impingementsyndrom

Træningsprogrammer, der lægger vægt på specifikke øvelser for rotatormanchet og scapulære muskler, er blandt de mest effektive tiltag til forbedring af skulderfunktion og lindring af smerter ved impingementsyndrom (kollisionssyndrom).

Gigtmiddel kan bekæmpe dødelig hudkræft

Behandling af den mest dødelige form for hudkræft kan blive mere effektiv, hvis den kombineres med et velkendt lægemiddel mod leddegigt.

Studie antyder: D-vitamin forebygger leddegigt

Risikoen for at udvikle leddegigt og andre inflammatoriske sygdomme reduceres ved at sikre et tilstrækkeligt niveau af D-vitamin, men hjælper tilsyneladende ikke stort, når sygdommene først er opstået.

Gabapentinoider giver ikke effektiv smertelindring

Gabapentinoiders anvendelse ved behandling af kroniske lændesmerter er udbredt, men effekten er ubetydelig og står ikke mål med bivirkningerne. Det mener et hold canadiske forskere.

Nyopdaget molekyle kan revolutionere gigt-behandling

Et molekyle kan revolutionere behandlingen af leddegigt og andre autoimmune sygdomme ved at hæmme et protein, der medvirker til at få kroppen til at angribe sit eget væv.

Wolfram kan dæmpe colitis

Ved hjælp af grundstoffet wolfram er det lykkedes forskere at reducere den eksplosive aktivitet af visse mavetarm-bakterier, der får eksempelvis colitis til at flamme op.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift