Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Antallet af patienter med prædiabetes mere end halveret

Helt ny forskning gør op med tidligere tiders tal for anslåede borgere med prædiabetes.

Det formodede tal for danskere med forstadier til diabetes er nemlig ikke 750.000 som hidtil anslået, men derimod lidt under det halve – helt præcis 292.000 danskere. Det offentliggjorde Steno Diabetes Center Copenhagen på sidste uges europæiske diabeteskongres EASD i Lissabon. De nye tal kan tyde på, at der er sket en positiv udvikling i kost- og motionsvaner. Den eksorbitante nedskrivning skal dog også forklares med, at kriterierne for at diagnosticere prædiabetes er ændret.

”De 750.000 anslåede danskere med prædiabetes er et tal med 20 år på bagen. Der har derfor været et klart behov for at få opdateret tallet,” forklarer professor og leder af Klinisk Epidemiologi på Steno Diabetes Center Copenhagen, Marit E. Jørgensen.

Det hidtidige tal er fremkommet ved at undersøge, hvordan kroppen håndterer sukkerindtag – en såkaldt glukosebelastning. Henover to en halv time har fastende skullet indtage 75 gram sukker opløst i vand. Blodsukkeret bliver målt med en blodprøve før og efter sukkerindtaget, hvorefter tallene kan vise, hvor stor glukosebelastningen er.

”Udfordringerne har imidlertid været, at undersøgelsen er meget ressourcekrævende. Samtidig har undersøgelsesmetoden vist et taludsving på helt op til 30 procent hos den enkelte. Disse udsving ser vi ikke i den nye måde at opgøre glukosebelastningen på, ligesom den nye metode er mindre tidskrævende,” forklarer Marit E. Jørgensen.

Den nye måde at måle sukkerindholdet i kroppen tager udgangspunkt i langtidsblodsukkeret og kaldes HbA1c. Via en enkelt blodprøve kan man afgøre, hvor stor en del af de røde blodlegemer, der er ’beklædt’ med sukker.

”Det er en god måde at måle sukkerbelastningen på, idet tallet ikke bliver et øjebliksbillede, som tilfældet er med den tidligere måde at måle glukosebelastning på, men derimod et udtryk for kroppens kroniske glukosebelastning over en tre-måneders periode. Ved at tage udgangspunkt i gennemsnitsblodsukkeret bliver aflæsningen meget mere retvisende. Endelig kan resultatet aflæses med en enkelt blodprøve uden faste og er dermed mindre ressourcekrævende,” siger Marit E. Jørgensen.

Det nye anslåede antal for danskere med prædiabetes er fremkommet ud fra to undersøgelser af hele 40.000 danskere.

”Vi ved dog ikke, om vi overser nogle af de personer i høj risiko for diabetes, som vi tidligere fandt gennem glukosebelastningstesten. Derfor er der behov for fremtidig forskning til at vise, om ændringen i undersøgelsesmetode får betydning for forekomsten af diabetes,” siger Marit E. Jørgensen.

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift