Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Dansk studie: Moderat alkohol-indtag - dagligt - reducerer diabetes-risikoen

Et moderat indtag af alkohol spredt ud over ugens dage er ifølge et dansk studie forbundet med den laveste risiko for diabetes.

Hvis man drikker moderate mængder af alkohol fordelt ud over en uge, har man lavere risiko for at udvikle diabetes, end hvis man ikke drikker. Det viser en dansk undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, der er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Diabetologia.

”Studiet viser, at der er forskel på, hvor stor ens risiko for at udvikle diabetes er, alt efter hvor ofte man drikker. Vi kan se, at det er bedre at sprede det ud over ugen i stedet for at drikke det hele lørdag aften,” siger forskningschef på Syddansk Universitet og seniorforfatter til studiet, Janne Tolstrup.

Hun påpeger, at det er kendt, at et moderat indtag af alkohol reducerer risikoen for diabetes.

”Men tidligere undersøgelser på området har fokuseret på mængden af alkohol og ikke på, hvor ofte man drikker. Det var det, vi var interesserede i at undersøge,” siger Janne Tolstrup.

Via en dansk helbredsundersøgelse har man over en femårig periode fulgt mere end 70.000 danskere, der har afgivet oplysninger om deres alkoholvaner samt om øvrige forhold som for eksempel uddannelse, vægt og rygning. Og den laveste risiko for at udvikle diabetes blev observeret ved 14 genstande for mænd og ni genstande for kvinder sammenlignet med intet indtag af alkohol. Og spredt ud over tre-fire dage om ugen.

Andre undersøgelser har lignende vist, at moderat indtag af alkohol kan have en gavnlig effekt i forhold til for eksempel hjertesygdomme og blodpropper.

Mangler fortsat en forklaring

Men hvordan man kan forklare denne sammenhæng mellem et moderat alkoholforbrug fordelt på ugens dage og lavere risiko for diabetes, giver undersøgelsen ikke svar på.

”Vi har blot observeret folk, så der skal eksperimentel forskning til,” siger Janne Tolstrup.

Ifølge undersøgelsen er det moderat indtag af øl og vin, der nedsætter risikoen for diabetes – og ikke for eksempel hård spiritus. Men ifølge Janne Tolstrup skyldes det sandsynligvis, at det primært er den form for alkohol, som de medvirkende i studiet indtager. Derfor er talgrundlaget for viden om diabetes og hård spiritus ikke tilstrækkeligt.

”Undersøgelsen giver dog ikke baggrund for at råde folk, der ikke drikker alkohol, til at begynde at drikke, da alkohol som bekendt er forbundet med en lang række andre sygdomme, som eksempelvis brystkræft,” understreger Janne Tolstrup.

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift