Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Advarsel

JFile: :læs: Kan ikke åbne fil: http://medicinsktidsskrift.dk/index.php?option=com_obrss&task=feed&id=3:overvaegt&format=feed&Itemid=500

Besked

Failed loading XML...Overvægtige og fede kender ikke til den øgede kræftrisiko

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

De fleste mennesker forstår ikke sammenhængen mellem vægtproblemer og kræft, selvom forskere i årevis har advaret mod kræftrisikoen ved fedme og svær overvægt.

Fedme er forbundet med tretten typer af kræft, herunder bryst-, nyre-, tarm- og livmoderkræft.

Efter at have udspurgt 3.293 voksne i Storbritanien fandt forskere fra Cancer Research UK, at kun en fjerdedel af deltagerne var opmærksomme på forbindelsen mellem fedme og kræft.

Svær overvægt er den næststørste forebyggelige årsag til kræft efter rygning og årsag til ca. 3,4 millioner dødsfald i hele verden. På trods af, at 63 procent af den engelske og 67 procent af den skotske voksenbefolkning er overvægtige, nævnte kun 25,4 procent kræft som et helbredsproblem i forbindelse med overvægt, når de blev spurgt.

Der var også flere misforståelser om kræftformer forbundet med svær overvægt.

Forskere fandt, at deltagerne var mere opmærksomme på kræft i fordøjelsessystemet, såsom tarm- og nyrekræft, end i de reproduktive organer som livmoder eller bryst.

Undersøgelsen så også på den socioøkonomiske baggrund og fandt ud af, at deltagere i lavere indkomstgrupper ikke bare var mere tilbøjelige til at være overvægtige eller fede, men også mindre opmærksomme på sammenhængen mellem vægtproblemer og kræft.

Fremskrivninger viser, at antallet af fede vil stige indtil 2035, og afstanden mellem de højeste og laveste indkomstgrupper vil vokse yderligere.

Oveni viste undersøgelsen, at ikke alle deltagere havde været til læge i de sidste 12 måneder. Af dem, der havde, havde kun 17,4 procent fået råd om deres vægt, på trods af at 48,4 procent var overvægtige.

De, der modtog rådgivning, blev først og fremmest instrueret om at tabe sig, i stedet for at få oplysninger om helbredsproblemerne i forbindelse med overvægt og fedme.

"Vi er meget bekymrede over, at de fleste mennesker simpelthen ikke forbinder kræft med fedme. Denne undersøgelse viser, at kun en ud af fire ved, at for meget vægt øger risikoen for kræft, så vi er nødt til at gøre forbindelsen meget tydelig," siger dr. Jyotsna Vohra fra Cancer Research UK, der har fået undersøgelsen offentliggjort i Journal of Public Health.

"Vores undersøgelse viste også, at læger ikke diskuterer vægtproblemer med patienter så ofte som de kunne," siger Dr. Vohra.

"Praktiserende læger har meget lidt tid under deres konsultationer og bør støttes i at diskutere følsomme problemer som fedme med patienterne," mener Vohra.

Tags: overvægt, brystkræft, kræft

Reportage: Ti timer på evig toilet-jagt

”Find straks et toilet” står der på mit display på mobiltelefonen, og en tidsmarkør giver mig fire minutter til at finde et toilet og fotografere det som bevis for, at jeg nåede det i tide.

Projekt om medicinnedtrapning igang

På Psykiatrisk Center Glostrup (PCG) er startskuddet netop gået for et projekt, som skal bidrage med vigtig viden om mulighederne for medicinnedtrapning blandt mennesker med skizofreni.

Verdenskendt dansk professor død

Professor, dr.med. og overlæge ved Psykiatrisk Center Nordsjælland Per Bech er død. Han blev 77 år og var verdenskendt som en af ophavsmændene til psykometrien – kunsten at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom.​

Medarbejderne er de bedste til at sikre patientsikkerhed

Skal patientsikkerheden være i top, er det vigtigt, at indsatsen drives af medarbejderne. Det fastslår Statens Institut for Folkesundhed i en ny rapport, der har evalueret det netop afsluttede projekt Sikker Psykiatri.

44 gener bag depression kortlagt

Det arvelige grundlag for depression skyldes ikke enkelte mutationer med meget høj sygdomsrisiko, som man kender fra nogle kræftformer, men opstår derimod i samspillet mellem mange variationer i vores gener.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

​To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Nye millioner til iPSYCH-projektet

Verdens største psykiatriske forskningsprojekt, iPSYCH, har nu for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden. Siden 2012 har fonden således doneret i alt 361 mio. kr. til det unikke projekt. Og forskerne har foreløbig kvitteret med mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser.

Tryk på forskning i infektioner og psykisk sygdom

Sammenhængen mellem infektioner og psykisk sygdom har de senere år vakt forskernes stigende interesse. Det gælder ikke mindst Michael Benros, forskningsleder, læge og ph.d. ved Psykiatrisk Center København.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift