Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

BMI-måling duer ikke efter overgangsalderen

Bestemmelsen af kvinders vægt efter overgangsalderen bør ikke tage udgangspunkt i den normale BMI-måling.

BMI er nemlig ikke præcis påviser et nyt studie offentliggjort i Menopause fra NAMS (The North American Menopause Society), hvor forskerne har sammenlignet de normale BMI-værdier med den omfordeling af kvinders fedtdepoter, der sker efter overgangsalderen.

Body Mass Index (BMI) er den mest anvendte indikator for svær overvægt. På trods af den almindelige brug af begrebet, er der stigende bekymring for, at BMI ikke er et gyldigt mål for fedme hos ældre voksne, fordi den ikke tager højde for placeringen af ​​kropsvæv, der anvendes til opbevaring af fedt, endsige skelner mellem fedtmasse og magert masse, eller tager højde for variation i kropssammensætning.

Det er et problem for læger og andre, der skal vurdere fedme-relaterede sundhedsrisici hos deres patienter. Udfordringen er ekstra stor når man behandler ældre kvinder. Årsagen er de betydelige fysiske ændringer, der opstår i overgangsalderen - ikke bare pga. ændringer i kropsvægt og omfordelingen af fedtvæv, men også pga. en mindre skeletmuskulaturmasse og tab af højde.

Anvendelse af BMI hos postmenopausale kvinder, hvor placeringen af ​​fedtlagre ændrer sig, kan resultere i fejlklassificering af fedme-status og en unøjagtig repræsentation af fedme-relaterede risici.

Mere direkte fedtmålinger såsom DXA-scanninger, der giver en langt mere præcis måling af kropsfedt, kræver dog adgang til dyrt specialudstyr og faglærte teknikere.

Undersøgelsens data er baseret på de mere end 1.300 postmenopausale kvinder, der deltog i Buffalo OsteoPerio Study. Forskerne beregnede følsomhed, specificitet, positiv prædiktiv værdi og negativ prædiktiv værdi for at vurdere validiteten af ​​BMI-defineret fedme i forhold til kropsfedtprocent.

Resultaterne tyder på, at brugen af ​​BMI kan føre til bias ved måling af virkningerne af svær overvægt på helbredsresultater hos postmenopausale kvinder. Da kvinder forventes at tilbringe mere end en tredjedel af deres liv efter overgangsalderen, kan manglerne ved at bruge BMI have alvorlige konsekvenser for aldrende kvinders helbredsudsigter.

"Postmenopausale kvinder mister hormoner ved overgangsalderen, og dette er forbundet med ændringer i metabolisme og fedtaflejring, muskelsvækkelse, knogletæthed og ofte tab af højde," siger dr. JoAnn Pinkerton, der er NAMS administrerende direktør.

"Traditionel måling af højde og vægt kan ikke afspejle graden af ​​fedme for en given kvinde. I øjeblikket anvendes en BMI på 30 som en måling af fedme til beslutninger om graden af ​​kirurgisk risiko - og i forskningen til at bestemme, hvordan ​​fedme påvirker dødelighed og morbiditet. BMI er måske ikke et gyldigt mål for fedme hos postmenopausale kvinder. En bedre målemetode er nødvendig for at bestemme, hvilke postmenopausale kvinder, der opfylder definitionen af ​​fedme i forbindelse med forskning og klinisk pleje."

Tags: overvægt

Taltz får positiv udtalelse fra CHMP

Taltz anbefales til behandling af aktiv psoreasisartrit hos voksne af Det Europæiske Lægemiddelagentur komité for godkendelse af medicin til mennesker (CHMP). Rigtig god nyhed, mener dansk reumatolog.

Træning er mest effektivt ved impingementsyndrom

Træningsprogrammer, der lægger vægt på specifikke øvelser for rotatormanchet og scapulære muskler, er blandt de mest effektive tiltag til forbedring af skulderfunktion og lindring af smerter ved impingementsyndrom (kollisionssyndrom).

Gigtmiddel kan bekæmpe dødelig hudkræft

Behandling af den mest dødelige form for hudkræft kan blive mere effektiv, hvis den kombineres med et velkendt lægemiddel mod leddegigt.

Studie antyder: D-vitamin forebygger leddegigt

Risikoen for at udvikle leddegigt og andre inflammatoriske sygdomme reduceres ved at sikre et tilstrækkeligt niveau af D-vitamin, men hjælper tilsyneladende ikke stort, når sygdommene først er opstået.

Gabapentinoider giver ikke effektiv smertelindring

Gabapentinoiders anvendelse ved behandling af kroniske lændesmerter er udbredt, men effekten er ubetydelig og står ikke mål med bivirkningerne. Det mener et hold canadiske forskere.

Nyopdaget molekyle kan revolutionere gigt-behandling

Et molekyle kan revolutionere behandlingen af leddegigt og andre autoimmune sygdomme ved at hæmme et protein, der medvirker til at få kroppen til at angribe sit eget væv.

Wolfram kan dæmpe colitis

Ved hjælp af grundstoffet wolfram er det lykkedes forskere at reducere den eksplosive aktivitet af visse mavetarm-bakterier, der får eksempelvis colitis til at flamme op.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift