Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fedmekirurgi reducerer risikoen for hudkræft

ECO - Fedmekirurgi kan reducere risikoen for udvikling af malign melanom med over 60 procent og reducere risikoen for hudkræft generelt med 42 procent.

Det antyder en ny undersøgelse fra Göteborgs universitet, der netop er blevet præsenteret på den europæiske fedmekongres, ECO 2018 i Wien, Østrig.

Resultaterne er baseret på en median opfølgning 18 år efter 2007 deltagere havde fået en fedmeoperation i Sverige. Deltagerne blev sammenlignet med en kontrolgruppe på 2040 deltagere matchet på 18 variabler (herunder køn, alder, antropometriske målinger, kardiovaskulære risikofaktorer, psykosociale variabler og personlighedskarakteristika).

Fedme er en etableret risikofaktor for kræft, og nogle undersøgelser tyder på, at forsætligt vægttab sommetider reducerer risikoen. Imidlertid er beviser for en forbindelse mellem fedme, vægttab og malignt melanom begrænset.

I undersøgelsen brugte forskerne statistiske test til at sammenligne tiden til første melanomkræftdiagnose mellem operationen og kontrolgrupperne. I yderligere analyser blev risikoforholdet mellem opererede og kontrolgrupper sammenlignet.

Forfatterne fandt, at fedmekirurgi markant reducerede risikoen for melanom. Over en median opfølgningstid på 18 år observerede de en 61 procent reduceret risiko for ondartet melanom og en 42 procent reduceret risiko for hudkræft generelt sammenlignet med kontroller, der fik almindelig fedmebehandling.

"I denne langvarige undersøgelse reducerede fedmekirurgi risikoen for ondartet melanom. Det understøtter ideen om, at fedme er en risikofaktor for melanom, og tyder på, at vægttab hos personer med fedme kan reducere risikoen for en dødelig kræftform, der er steget støt i mange lande i løbet af flere årtier," konkluderer forskerne.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift