Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Større sandsynlighed for KOL hos leddegigtpatienter

Ny forskning peger på, at leddegigt kan øge risikoen for at udvikle KOL.

Resultaterne, som canadiske forskere  fra  Arthritis Research Canada præsenterer i tidsskriftet Arthritis Care & Research, tyder på, at der kan være behov for større årvågenhed i forhold til at beskytte åndedrætssystemet hos mennesker med kroniske inflammatoriske tilstande.

Tidligere forskning har fået et hold canadiske forskere til at undersøge, hvorvidt langvarige inflammatoriske tilstande som reumatoid artritis prædisponerer mennesker for KOL.

Holdet, som blev ledet at professor ved Universitet i British Columbia, dr.med. Diane Lacaille, undersøgte oplysninger på 24.625 personer fra provinsen British Colombia i Canada, som blev diagnosticerede med reumatoid artritis mellem 1996 og 2006 og sammenlignede informationerne med en kontrolgruppe på 25.396 personer.

Undersøgerne viste, at forekomsten af KOL-relaterede hospital​​indlæggelser var højere hos patienter med leddegigt end hos den generelle befolkning. Selv efter forskerne havde taget højde for udefrakommende faktorer, havde personer med reumatoid artritis en 47 procent større risiko for at skulle indlægges på KOL end personer fra kontrolgruppen. Den øgede risiko forblev signifikant efter forskerne havde taget højde for rygning og varierende KOL-definitioner. 

”Disse resultater er nye, fordi det først for nyligt er blevet anerkendt, at betændelse spiller en rolle i udviklingen af ​​KOL. Og behandlere, der tager sig af mennesker med reumatoid artritis, er ikke klar over, at deres patienter har en øget risiko for at udvikle KOL,” siger Lacaille og fortsætter:

”Vores resultater understreger behovet for at kontrollere inflammation og sigte efter fuldstændig udryddelse af inflammation gennem effektiv behandling af reumatoid artritis.”

Desuden tilføjede Lacaille, at behandlere samt personer, der lever med reumatoid artritis, bør være opmærksomme på tidlige symptomer på KOL.

”Derved kan passende prøver til diagnosticering af KOL rekvireres tidligt ved begyndende symptomer, så effektive behandlinger af KOL kan påbegyndes, før irreversibel skade på lungerne opstår.”

Sådanne trin vil forbedre langsigtede resultater for patienter og reducere omkostningerne ved KOL. Undersøgelsen peger også på behovet for at tage fat på KOL risikofaktorer - såsom rygning - hos personer, der lever med reumatoid artritis.

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Gratis tilbud om internetpsykiatri

Behandling via internet og i eget hjem. Sådan lyder et nyt tilbud til alle danskere, der lider af angst eller depression.

CCF-formand: Patienter ønsker hurtig indgriben

Personlig medicin, empati og hurtig indgriben hvis behandlingen ikke virker. Sådan lyder stikordene, hvis en vellykket behandling skal beskrives fra patientens synsvinkel.

Borderlinepatienter ekstra arbejdsmæssigt udfordret

Mennesker diagnosticeret med borderline har meget store problemer med at komme i arbejde eller uddannelse – både på kort og langt sigt. Og deres vanskeligheder er større end hos alle andre med psykiske lidelser, undtagen dem med skizofreni og misbrug.

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Her skal alle unge screenes for depression

I USA har American Academy of Pediatrics (AAP) netop udsendt retningslinjer, der skal hjælpe de praktiserende læger med at identificere unge med depression. For som det er i dag er det kun ca. halvdelen af tilfældene, der opspores – og kun 41 procent, der får behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift