Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Derfor er kvinder mere deprimerede end mænd

Kvinder på oral prævention er i større fare end andre kvinder for at få depression.

Det viser et nyt studie, offentliggjort i magasinet Brain, Behavior, and Immunity.

I studiet har forskerne set på, hvorfor forekomsten af depression blandt kvinder er ca. dobbelt så stor som blandt mænd. Og de er kommet frem til, at forklaringen dels skal findes i de forskellige immunfunktioner i den mandlige og den kvindelige krop, dels i det faktum, at kvinder har et lavere indhold af neuronbeskyttende kynureninsyre (KynA). Når kvinder på oral prævention er mere i farezonen for depression, hænger det sammen med forholdet mellem KynA og det C-reaktive protein (CRP) hos netop disse kvinder.

Mere præcist fandt forskerne, at kvinder har signifikant lavere KynA/3HK og KynA/QA-niveauer end mænd, og at dette er drevet af et fald i KynA. Der var ingen signifikant forskel mellem mænd og kvinder i koncentrationen af CRP. Endvidere viste det sig, at kvinder på oral kontraceptiva havde signifikant højere niveauer af CRP og lavere niveauer af KynA/3HK og KynA/QA sammenlignet med kvinder uden prævention.

Selvom resultaterne kun er foreløbige, viser de, at raske kvinder i gennemsnit har det samme mønster af kynurenin-metabolisme som det, der observeres hos forsøgspersoner med depression. Denne konklusion skaber mulighed for, at en reduktion af KynA-koncentrationer hos kvinder kan udgøre en sårbarhedsfaktor, der delvis forklarer den højere forekomst af depression hos kvinder. Endvidere kunne den signifikante sammenhæng mellem brug af oral prævention og reduceret KynA, såvel som forøget CRP, tænkes delvist at forklare den epidemiologiske sammenhæng mellem brug af oral prævention og depression.

Studiet giver basis for større epidemiologiske undersøgelser af hypoteserne, påpeger forskerne slutteligt.

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Gratis tilbud om internetpsykiatri

Behandling via internet og i eget hjem. Sådan lyder et nyt tilbud til alle danskere, der lider af angst eller depression.

CCF-formand: Patienter ønsker hurtig indgriben

Personlig medicin, empati og hurtig indgriben hvis behandlingen ikke virker. Sådan lyder stikordene, hvis en vellykket behandling skal beskrives fra patientens synsvinkel.

Borderlinepatienter ekstra arbejdsmæssigt udfordret

Mennesker diagnosticeret med borderline har meget store problemer med at komme i arbejde eller uddannelse – både på kort og langt sigt. Og deres vanskeligheder er større end hos alle andre med psykiske lidelser, undtagen dem med skizofreni og misbrug.

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Her skal alle unge screenes for depression

I USA har American Academy of Pediatrics (AAP) netop udsendt retningslinjer, der skal hjælpe de praktiserende læger med at identificere unge med depression. For som det er i dag er det kun ca. halvdelen af tilfældene, der opspores – og kun 41 procent, der får behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift