Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet udskyder diabetes-behandlingsvejledning

Medicinrådet har valgt at udskyde den planlagte behandlingsvejledning for type 2-diabetes. Det hænger sammen med, at man ønsker at undersøge, hvordan man får de rigtige mennesker med i processen, så vejledningen kan implementeres, når den er færdig, siger Steen Werner Hansen.

Danmark har førertrøjen: Verdens eksperter mødes til Copenhagen Summit

“Det er vores håb, at mødet kan bidrage til, at vi får integreret et ligeværdigt samarbejde mellem hospitaler, almen praktiserende læger og kommuner.” Sådan lyder en af professor ved Institut for Folkesundhed, AU, Torsten Lauritzens ambitioner op til dette års Copenhagen Diabetes Policy Summit.

Steno i København går ind i kampen for en røgfri ungdom

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er aktivt gået ind som partner i kampagnen Røgfri Fremtid. Sammen med Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden vil SDCC arbejde for, at børn og unge ikke begynder at ryge.

SGLT-hæmmere bliver mulig behandling til type 1-diabetes

Det undersøges i øjeblikket om SGLT-hæmmere kan godkendes til behandling af type 1-diabetes. Hvis behandlingen blåstemples, kan patienterne se frem til primære ændringer i langtidsblodsukkeret på 0,5 procent, mindre svingende blodsukkerniveauer samt et vægttab på tre-fire kilo.

Cannabisforskning skal ruste læger og patienter i medicinvalg

Hvordan påvirker cannabinoider mennesker med og uden type 2-diabetes, som samtidig har smertefulde nerveskader? Det skal nu undersøges i et forskningsprojekt, hvor målet blandt andet er at skabe ny viden om cannabis´ effekt på neuropatiske smerter, men også at give læger ny viden om cannabinoider. 

Professor: Vi kan bruge SGLT2-hæmmere som målrettet hjertepræparat

Netop fremlagte resultater fra det store DECLARE TIMI 58-studie får den konsekvens, at det med meget stor sandsynlighed vil blive normal praksis også at behandle de patienter med type 2-diabetes, som er i risikogruppen for at udvikle hjertekarsygdom, med SGLT2-hæmmere. 

Inflammation øger nedbrydning af insulin

Inflammation øger nedbrydning af budbringer-RNA, som instruerer cellerne i at producere insulin. Det viser en undersøgelse fra Københavns Universitet hvor forskere håber, at den nye viden kan bruges til at udvikle medicin, som kan genstarte insulindannelsen hos patienter med type 2-diabetes. 

Forxiga reducerer risikoen for hjertesvigt i kæmpestudie

Resultater fra det kæmpestore fase III-studie DECLARE TIMI 58 viser, at Forxiga (dapagliflozin) effektivt reducerer risikoen for hjertesvigt samt udvikling af nyresygdom. Derudover er der ikke forhøjet risiko for amputationer vs. placebo.

Kristian Lund anmelder: Topkarakter til Stenos dating-party

Salen var fyldt på Park Inn Hotel på Amager. 200 så på, fortrinsvis praktiserende læger, da Steno Diabetes Center Copenhagen inviterede til sin første Nationale Diabetes Konference, med undertitlen, "Nyeste viden, faglig sparring, debat og workshops."

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter