Mysteriet om Statens Serum Instituts tal for indlagte

Endokrinologisk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

DSAM bakker op om nye tilskud på diabetesområdet

Selvom langt de fleste diabetes type 2-patienter bliver behandlet i primærsektoren, regner man i DSAM ikke med, at de nye tilskudsanbefalinger på diabeteslægemidler vil have stor effekt i almen praksis. For patienterne i almen praksis har ukomplicerede forløb, der fint behandles med billigere lægemidler, lyder det.

Muligt nyt screeningsværktøj for diabetespatienter

Koblingen mellem diabetisk neuropati som senkomplikation hos type 2-diabetes-patienter og hjerte-kar-sygdom har længe været velkendt, og nu peger en ny dansk undersøgelse på, at man allerede tidligt hos patienter med indikation på diabetisk neuropati kan påvise en øget risiko for kardiovaskulære komplikationer.

Studie tester tidlig antiviral behandling hos type 1-patienter

Internationalt samarbejde giver muskler til diabetesforskningen, og i flere interventionsstudier søger forskere nu veje til at forlænge remissionsfasen hos patienter med type 1-diabetes. Det fortæller professor og leder af forskningsgruppen ved Herlev og Gentofte Hospitals Afdeling for Børn og Unge, Jesper Johannesen.

God diabeteskontrol skal starte før graviditeten

Der bør være et mere systematiseret kontroltilbud til kvinder med diabetes, der ønsker at blive gravide, mener Ulla Kampmann Opstrup, endokrinolog og afdelingslæge på Steno Diabetes Center Aarhus. Den tidlige indsats kan mindske risikoen for misdannelser.

Metformin er svær at skubbe af tronen

Selv om talrige nye midler til type 2-diabetes er sendt ud på det europæiske marked, er det 60 år gamle lægemiddel metformin stadig førstelinjebehandling. Danske endokrinologer, der forsker i midlets effekter, vurderer dog, at metformins position er truet på længere sigt.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter