Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ozempic bliver førstevalget blandt GLP-1-analoger

Den nye GLP-1-analog Ozempic (semaglutid), som er til ugentlig dosering, bliver 1. valget til mange patienter med type 2-diabetes, dog ikke til patienter med hjertekarproblemer eller diabetisk øjensygdom.

Sammenskrevet vejledning kan afhjælpe forvirring

Kritik af forvirring omkring de flere forskellige diabetesvejledninger, som tidligere er rejst i Medicinsk Tidsskrift, tages nu op af medlem af IRFs specialistgruppe.

Udmelding fra FDA om SGLT2-hæmmere bør ikke føre til panik

En FDA-udmelding om en hidtil ukendt bivirkning ved SLGT2-hæmmerne har fået opmærksomhed, også i Danmark. Men Filip Krag Knop, forskningsleder på Steno Diabetes Center Copenhagen, opfordrer læger og patienter til fokusere på de rette proportioner mellem risiko og effekt. 

Studie kaster lys over verdens mest anvendte diabetesmedicin

Med bidrag fra Aarhus-forskere er der netop afsløret en hidtil ukendt effekt af verdens mest anvendte diabetesmedicin, metformin. Og den nye viden skaber helt nye muligheder for at udvikle mere målrettet og effektiv diabetesmedicin med færre bivirkninger.  

Steno-undersøgelse: Type 2-diabetes er flere forskellige sygdomme

Type 2-diabetes skal opfattes som flere forskellige sygdomme. Det bekræfter et helt nyt forskningsprojekt fra Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), hvor det forventes, at forskningsresultaterne allerede vil kunne bruges i den daglige behandling inden årets udgang.

Mangel på fedtmolekyle kan føre til type 2-diabetes

Energiforbrændingen i kroppens brune fedtceller, bliver styret af fedtmolekylet cardiolipin, men hvis man har mangel på molekylet, kan det give problemer i form af udvikling af type 2-diabetes og forstadier til diabetes.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift