Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Registerstudie: Cannabis-psykoser giver ofte varig sygdom

Får man en psykose fremkaldt af cannabis, alkohol eller andet, er der en stor risiko for især at udvikle vedvarende skizofreni, men også bipolare lidelser. Værst ser det ud ift. cannabis, hvor det i næsten halvdelen af tilfældene ender med diagnosen skizofreni.

Det viser en undersøgelse, der har set på effekten af både alkohol, cannabis og andet, og som er baseret på danske registerdata.

I studiet så forskerne på 6.788 danske patienter (75 procent mænd) diagnosticeret fra 1994 til 2014. I løbet af de 20 år fik 32 procent af dem diagnosen skizofreni eller bipolar lidelse – flest skizofreni. Det gjaldt 47 procent af dem, der fik en cannabis-induceret psykose, 28 procent pga. hallucinogener, 35 procent pga. blandet misbrug og 32 procent pga. amfetaminer. Psykoser induceret af kokain, alkohol, opiater eller sedativer førte til diagnoser i 20-22 procent af tilfældene.

Risikofaktorerne for at udvikle skizofreni inkluderede cannabis-brug (102 gange kontrolgruppens risiko), blandet stofmisbrug, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, autisme, selvskade og tidlige stof-inducerede psykoser (før det 26. år). Risikofaktorerne for at udvikle bipolar lidelse inkluderede tidligere personlighedsforstyrrelser, unipolar depression, angst, selvskade og stof-induceret psykose før de 51 år.

Undersøgelsen er publiceret i American Journal of Psychiatry.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift