Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Registerstudie: Cannabis-psykoser giver ofte varig sygdom

Får man en psykose fremkaldt af cannabis, alkohol eller andet, er der en stor risiko for især at udvikle vedvarende skizofreni, men også bipolare lidelser. Værst ser det ud ift. cannabis, hvor det i næsten halvdelen af tilfældene ender med diagnosen skizofreni.

Det viser en undersøgelse, der har set på effekten af både alkohol, cannabis og andet, og som er baseret på danske registerdata.

I studiet så forskerne på 6.788 danske patienter (75 procent mænd) diagnosticeret fra 1994 til 2014. I løbet af de 20 år fik 32 procent af dem diagnosen skizofreni eller bipolar lidelse – flest skizofreni. Det gjaldt 47 procent af dem, der fik en cannabis-induceret psykose, 28 procent pga. hallucinogener, 35 procent pga. blandet misbrug og 32 procent pga. amfetaminer. Psykoser induceret af kokain, alkohol, opiater eller sedativer førte til diagnoser i 20-22 procent af tilfældene.

Risikofaktorerne for at udvikle skizofreni inkluderede cannabis-brug (102 gange kontrolgruppens risiko), blandet stofmisbrug, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, autisme, selvskade og tidlige stof-inducerede psykoser (før det 26. år). Risikofaktorerne for at udvikle bipolar lidelse inkluderede tidligere personlighedsforstyrrelser, unipolar depression, angst, selvskade og stof-induceret psykose før de 51 år.

Undersøgelsen er publiceret i American Journal of Psychiatry.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift