Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tredobling af børn og unge med psykiske lidelser

Antallet af børn og unge med ADHD, angst/depression eller spiseforstyrrelser er tredoblet i de seneste ti år – fra 10.367 til 32.625. Den største gruppe er dem med ADHD, og det er også i denne gruppe, at den største stigning ses.

Tallene stammer fra en ny opgørelse i Sundhedsdatastyrelsen, som har set på årene fra 2006-2016 og opgjort tallene på basis af registrerede diagnoser i det psykiatriske sygehusvæsen for børn og unge på 0-18 år. Desuden indgår børn og unge, der modtager medicin mod ADHD.

De godt 32.000 svarer til 26 ud af 1.000 børn og unge. ADHD fylder mest med 25.000 børn og unge, efterfulgt af angst eller depression med 7.200 børn og unge. Spiseforstyrrelser udgør 2.500 børn og unge.

Den store stigning i tallene kan både skyldes, at flere børn og unge har en psykisk lidelse, men kan også skyldes, at flere børn og unge udredes og får stillet en diagnose, som det hedder i Sundhedsdatastyrelsens rapport.

Stor forskel på køn og alder

Opdelt efter køn viser tallene, at der er en overvægt af drenge med diagnosen ADHD, mens der for spiseforstyrrelse er en stor overvægt af piger. Angst og depression diagnosticeres ligeledes oftest hos piger, men fordelingen er her mere ligelig mellem kønnene. Opgjort ift. alder viser det sig, at langt størstedelen er i aldersintervallet 12-18 år. For ADHD ses den største aldersmæssige spredning, hvor aldersgruppen under 11 år udgør ca. 30 procent af de diagnosticerede.

Konkret for diagnosegrupperne kan det i sammenligning mellem antallet af nye tilfælde fra 2006 og frem til 2016 udledes, at antallet af nye tilfælde hvert år generelt set er stigende for de tre diagnosegrupper. Der blev således diagnosticeret ca. 6.400 nye tilfælde i 2016, mens der i 2006 kun blev diagnosticeret 3.451 nye tilfælde. Den største procentvise stigning i de seneste år ses ved diagnosegruppen angst og depression.

På tværs af målgrupperne er der stor forskel på, hvor stor en del, hvor ofte samt hvilke dele af sundhedsvæsenet børnene og de unge har kontakt til. F.eks. har børn og unge med spiseforstyrrelser hyppigst kontakt til psykiatriske hospitalsafdelinger.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift