Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Poul Videbech:

Bedre behandling af angst en god investering

Angstbehandlingen i Danmark lader meget tilbage at ønske, mener professor og overlæge Poul Videbech, Psykiatrisk Center Glostrup. En ting er, at mange af de syge ikke selv er opmærksomme på deres behov for behandling, og en anden er, at man i mange år ikke har betragtet angst som nogen særlig alvorlig sygdom.

Det siger han i en kommentar til den nye WHO-undersøgelse, der viser, at angst er et folkesundhedsproblem over hele verden, fordi behandlingen er alt for dårlig – og hvor Danmark altså ikke skiller sig ud.

”Vi ved, at kognitiv terapi virker godt på angst. Men det er dyrt og forbundet med en meget høj grad af egenbetaling, hvis man får en henvisning til psykolog af sin læge. Og det er der mange, der ikke har råd til. Så her er efter min mening den største forhindring for en tilstrækkelig god behandling af angstlidelser i Danmark,” siger Videbech.

Alternativet til terapi er medicin. Men også her ser han forhindringer for den gode behandling, idet medicinen kun virker for nogle og samtidig kan have så store bivirkninger, at den fravælges.

Så det der er brug for herhjemme er, at politikerne tager denne sygdom alvorligt og gør det lettere at komme i behandling. Også i erkendelse af, angst jo er en af de mest udbredte psykiske sygdomme, og den, der koster det danske samfund mest produktionstab (ifølge ’Sygdomsbyrden i Danmark’).

”Vi kommer ikke uden om at bruge flere penge på området, hvis vi vil have en effekt. Men min pointe er, at det vil være en rigtig god investering, som hurtigt vil tjene sig ind. For jo bedre behandling, des hurtigere kommer folk tilbage på arbejdsmarkedet, og des mere kan det offentlige spare på sygedagpenge, førtidspension, kontanthjælp m.m.,” siger Poul Videbech.

Dermatologien kommer til Nordjylland

1. september åbner Aalborg Universitetshospital dørene til helt nyt dermatologisk speciale. Christian Vestergaard er ansat som ledende overlæge og får ansvaret for at bygge den nye hospitalsafdeling op fra grunden. Han konstitueres desuden i et professorat.

Kræftlæge: Vi skal lære at bruge data om adjuverende immunterapi

ASCO: Heller ikke i år bød ASCO på data, der her og nu kommer til at ændre måden, man behandler modermærkekræft på. Det mener læge Marco Donia, som er formand for Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft.

Fasenra bliver standardbehandling mod svær astma

Patienter med svær astma får en tredje mulighed for biologisk tillægsbehandling, efter at Medicinrådet onsdag godkendte Fasenra (benralizumab) som standardbehandling på lige fod med de to biologiske tillægsbehandlinger mepolizumab og reslizumab.

Nye retningslinjer til udredning af interstitielle lungesygdomme

Dansk Lungemedicinsk Selskab har netop offentliggjort de nye retningslinjer for Interstitielle lungesygdomme (ILS) og der er flere elementer, den praktiserende læge skal være opmærksom på, når patienten med en interstitiel sygdom skal opspores blandt de øvrige lungesyge patienter.

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Humira reducerer ikke aorta-inflammation

Antistoffet adalimumab (Humira) har ingen effekt på aorta-inflammation, der øger risikoen for hjertekar-problemer. Til gengæld så det ud til at forbedre andre vigtige markører for betændelse.

Simpel vakuumbandage mindsker risikoen for sårruptur

Et nyt klinisk multicenterstudie viser, at forekomsten af postoperative sårkomplikationer mindskes, og risiko for post-mammaplasty sårruptur begrænses, når NPWT (en simpel vakuumbandage) bliver brugt profylaktisk på lukkede operationssår i forbindelse med brystreducerende operation.

Uenighed om antallet af ekspertcentre for svær astma

Vil få ekspertcentre med stor ekspertise inden for svær astma være at fortrække frem for et par centre i hver af landets fem regioner? Det spørgsmål florerer blandt nogle af de lungemedicinske kilder, Medicinske Tidsskrifter har talt med gennem den senere tid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift