Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Det er Sundhedsdatastyrelsen, der har set nærmere på anvendelsen af akut medicinering med tvang af voksne indlagt på psykiatriske afdelinger. Der var i 2016 12.700 mænd og 12.000 kvinder indlagt. Og de var i snit indlagt 55,8 dage for mænd og 37,6 dage for kvinder.

For begge køn ses, at akut beroligende medicin med tvang oftest blev anvendt en til to gange under en indlæggelse. 

Analysen ser også nærmere på, hvornår på dagen, akut medicinering med tvang sker, og hvornår i indlæggelsesforløbet, det sker.

Akut beroligende medicin blev hyppigst anvendt med tvang midt på formiddagen og over for færrest personer i morgentimerne uanset køn.

Langt de fleste personer, hvor der har været anvendt akut beroligende medicin med tvang, var diagnosticeret med skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser.

Andelen af kvinder, der har købt psykofarmaka op til start af forløb med anvendelse af akut beroligende medicin med tvang, var højere end andel mænd. Knap 45 procent af kvinderne havde anvendt psykofarmaka i de seneste tre måneder op til forløbet, mens dette var gældende for omkring hver tredje mand alle tre år.

… og piger oftere end drenge

For børn og unge gjaldt det, at akut beroligende medicin med tvang hyppigst blev anvendt over for de godt 1000 piger indlagt på en psykiatrisk afdeling hvert af årene 2014-2016. Andelen er steget fra seks procent i 2014 til 7,5 procent i 2016. For de yngre mænd blev akut medicinering med tvang sjældent anvendt i behandlingen af de lidt over 500 indlagte.

Den akutte medicinering af yngre mænd var jævnt fordelt over døgnets timer, mens den akutte medicinering af piger og yngre kvinder hyppigst skete først på aftenen.

Flere unge kvinder end mænd havde købt psykofarmaka inden for tre måneder op til indlæggelsen, hvor der blev anvendt akut beroligende medicin med tvang. Tallet var 50 procent for kvinderne i 2016. Et lille fald fra 2014, hvor det var 57,4 procent.

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Gratis tilbud om internetpsykiatri

Behandling via internet og i eget hjem. Sådan lyder et nyt tilbud til alle danskere, der lider af angst eller depression.

CCF-formand: Patienter ønsker hurtig indgriben

Personlig medicin, empati og hurtig indgriben hvis behandlingen ikke virker. Sådan lyder stikordene, hvis en vellykket behandling skal beskrives fra patientens synsvinkel.

Borderlinepatienter ekstra arbejdsmæssigt udfordret

Mennesker diagnosticeret med borderline har meget store problemer med at komme i arbejde eller uddannelse – både på kort og langt sigt. Og deres vanskeligheder er større end hos alle andre med psykiske lidelser, undtagen dem med skizofreni og misbrug.

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Her skal alle unge screenes for depression

I USA har American Academy of Pediatrics (AAP) netop udsendt retningslinjer, der skal hjælpe de praktiserende læger med at identificere unge med depression. For som det er i dag er det kun ca. halvdelen af tilfældene, der opspores – og kun 41 procent, der får behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift